Ældrechefer slår alarm: Vi mangler sosu'er!

Antallet af ældre over 80 år vil blive fordoblet frem mod 2040, og samtidig vil store grupper af sosu-medarbejdere gå på pension. (Foto: Foto: Torkil Adsersen / Scanpix Ritzau (arkivfoto))

Der er problemer med at skaffe tilstrækkeligt med sosu'er i kommunerne, og flere vikarer må lappe vagtplanen, siger ældrechefer i ny undersøgelse. - Kommunerne ved godt, at de er på den, siger FOA-formand Dennis Kristensen.

Ældrechefer i landets kommuner oplever problemer med at skaffe tilstrækkeligt med sosu-medarbejdere. Samtidig bliver et stigende antal vikarer trukket ind for at klare opgaverne.

Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet Epinion har udført blandt de kommunale chefer for fagforbundet FOA.

I undersøgelsen svarer knap hver tredje ældrechef - 29 procent - at de 'i høj grad' oplever udfordringer med at rekruttere uddannet social- og sundhedspersonale. Derudover svarer 56 procent, at de 'i nogen grad' mærker udfordringen. 

Et markant flertal blandt ældrecheferne - 61 procent - svarer, at de i dag bruger flere af kommunens egne vikarer sammenlignet med situationen for to år siden. 

I Aarhus Kommune er forvaltningschef Thune Korsager umiddelbart overrasket over, at der er ikke er flere, som oplever store kvaler, når de skal rekruttere kvalificeret arbejdskraft til ældreplejen. I visse områder i landets næststørste kommune kan det nemlig være svært at få vagtplanerne til at gå op, fortæller han. 

- I midtbyen, hvor der bor mange studerende, kan vi bruge sygeplejeelever og medicinstuderende til at lappe hullerne i vagtplanen. Mod syd er vi i konkurrence om arbejdskraften med Skanderborg og Odder kommuner. Vi går ikke på jagt efter arbejdskraft eller kører rekrutteringskampagner i andre kommuner, men vores medarbejdere har nogle gange opsøgt deres netværk, fortæller Thune Korsager.

Han kalder det 'en investering' at sikre tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft til ældreplejen.   

Læs også: 4.000 færre sosu'er: 'Det er meget alvorligt'

- De skaber lys i øjnene hos de ældre og giver den faglige kvalitet i arbejdet, som betyder, at vi kan holde borgere fra sygehuset og fra genindlæggelser, siger Thune Korsager.

Bedre til gode historier

I Odense Kommune taler René Lorenz, der er chef for Politik, Strategi og Udvikling i Ældre- og Handicapforvaltningen, om behovet for at fortælle de 'gode historier' om sosu-faget, så flere søger den vej.

- Vi skal blive bedre til at fortælle historien om, at man som sosu-medarbejder kan være med til at give mennesker, der har allermest behov, en værdig hverdag, siger René Lorenz.

Konkret oplever han, at der er blevet færre ansøgere til de ledige stillinger i kommunen.

- Og dertil kommer, at i løbet af ikke ret mange år går rigtig mange af vores medarbejdere på pension. Den virkelighed ser vi også ind i, siger René Lorenz.

I den nye undersøgelse fra Epinion erklærer 76 procent af ældrecheferne, at de er 'helt enige' i, at 'der bør uddannes langt mere social- og sundhedspersonale end i dag'. Hertil kommer 17 procent, som er 'delvist enige' i ønsket om mere uddannet personale.

I Aarhus Kommune taler forvaltningschef Thune Korsager om, at uddannelse er en af de 'store knapper, der skal drejes på'.  

Læs også: Stifter af plejecenter angriber FOA: I fremstiller sosu'er som minearbejdere

- De, der har praktikplads hos os, har nærmest jobgaranti, når de er færdige med uddannelsen, siger Thune Korsager.

Ved godt, at de er på den

I fagforbundet FOA ser formanden, Dennis Kristensen, signalerne fra ældrecheferne som 'et nødblus fra det kommunale fartøj'.

- Kommunerne ved godt, at de er på den, og at der skal ske noget dramatisk for at komme igennem. Med denne undersøgelse bevæger vi os væk fra København, væk fra skrivebordene i Kommunernes Landsforening og FOA, og ud i den virkelige verden til de mennesker, der sidder med alle stillingsopslagene, siger Dennis Kristensen.

Antallet af ældre over 80 år vil blive fordoblet frem mod 2040, og samtidig vil store grupper af sosu-medarbejdere gå på pension. Ved de aktuelle overenskomstforhandlinger for de kommunalt ansatte er der netop blevet afsat godt 500 millioner kroner øremærket til sosu'er og sygeplejersker. Dermed kan der blandt andet være udsigt til stigning i elevlønnen for sosu'er og siden en hurtigere vej til den højere slutløn.

Men dermed er alle problemer ikke løst, understreger Dennis Kristensen. Der mangler uddannelsespladser, siger han. Ifølge FOA-formanden skal der uddannes 10.000 sosu-hjælpere og assistenter årligt for at kunne leve op til det aktuelle plejebehov blandt landets ældre. Det kræver mange flere end de nuværende 7.500 pladser, fordi er også er et mærkbart frafald på uddannelserne. 

- Der bliver øget mangel på sosu-assistenter, fordi en række opgaver rykker fra sygehusene og ud i kommunerne. Det behov skal uddannelsespladserne opfylde, og her har vi fortsat et hængeparti, siger Dennis Kristensen.

Epinion-undersøgelsen er gennemført i perioden fra 22. januar til 8. februar 2018. 70 ældrechefer har deltaget.