Advokat: Tusindvis af afviste arbejdsskadesager bør genoptages
I alt faldt anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker fra cirka 80 procent til cirka 50 procent i 2015 og 2016 som følge af en Højesteretsdom. Foto: Axel Schutt/Ritzau Scanpix/arkiv
Arbejdsskademyndighederne bør genoptage 18.000 afviste ulykkessager, da mindst 3.000 må forventes at skulle anerkendes, lyder det fra advokatfirma.

Tusindvis af danskere, der har fået afvist deres ansøgning om erstatning efter være kommet til skade på jobbet, kan muligvis få genoptaget deres sag.

Det mener advokatfirmaet Elmer Advokater, der har regnet på tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) rapport over anerkendte arbejdsulykker.

Det skriver Fagbladet 3F.

Ifølge advokatfirmaet blev der i 2015 og 2016 afvist cirka 18.000 ulykker, som følge af en skærpet praksis. 3.000 af dem ville i dag være blevet anerkendt, fordi praksis er blevet lempet igen.

- Vi er oppe i så store tal, at sagerne alt andet lige bør vurderes igen i lyset af den mere lempelige praksis for anerkendelse. Det overordnende budskab er, at hvis anerkendelsesprocenten i 2015 og 2016 havde været på samme niveau som i 2017, så skulle der have været anerkendt flere tusind ekstra arbejdsskader, siger advokat Søren Kjær Jensen fra Elmer Advokater, der har speciale i erstatningsret og arbejdsskader.

I alt faldt anerkendelsesprocenten for arbejdsulykker fra cirka 80 procent til cirka 50 procent i 2015 og 2016, som følge af Højesteretsdommen i 2013.

Kirsten Jørgensen, der er lektor og ekspert i arbejdsmiljø ved DTU, mener, at der ud fra AES egne tal er grund til at tro, at flere sager i den periode er blevet forkert behandlet.

- Sagen er, at hvis man antager at anerkendelsesprocenten nogenlunde ligger på et stabilt grundlag, hvor den nye praksis efter højesteretsdommen i november 2016 resulterer i et højere anerkendelsesniveau i 2017, så tyder tallene på, at der er anerkendt for få arbejdsulykker i årene 2015 og 2016, som følge af højesteretsdommen i 2013, siger Kirsten Jørgensen.

Sidste år kunne Fagbladet 3F berette, hvordan 9.211 danskere fandt en afvisning af deres arbejdsulykke i 2016. Af det tal burde 1.500 altså have været anerkendt, hvis de havde opereret efter den nye praksis.

- Antallet af anerkendte ulykker er faldet siden 2013 som følge af en dom fra Højesteret, der præciserer personskadebegrebet. Som konsekvens af dommen skal der mere til, for at forbigående skader kan anerkendes som arbejdsulykker. Det har betydet et fald i anerkendelsen af ulykker generelt, siger Anne Kristine Axelsson, direktør i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

- Antallet af anerkendelser er steget igen i 2017, hvilket bl.a. skyldes en højesteretsdom fra 2016 og en principafgørelse fra Ankestyrelsen om bevisbedømmelse. Højesteret har i en anden dom i 2016 slået fast, at det personskadebegreb, der har været gældende siden dommen i 2013, fortsat er gældende. Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings praksis i sagerne følger den praksis, der løbende fastlægges af Ankestyrelsen og domstolene, uddyber Anne Kristine Axelsson over Fagbladet 3F.

I 3F er arbejdsmiljøpolitisk chef, Ulla Sørensen, dog glad for, at tallene for anerkendte ulykker nu endelig stiger igen, men hun ærgrer sig over, at så mange mennesker indtil videre er blevet overhørt.

- Det er selvfølgelig godt, at antallet af anerkendte arbejdsulykker er steget til 60 procent, hvilket isoleret set er en positiv udvikling, men vi forventer gerne, at tallet snart vender tilbage til det oprindelige udgangspunkt, som lå på 80 procent, siger hun.