3F Vigtigt skridt i kampen imod social dumping
PRM / Vigtigt skridt i kampen imod social dumping
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra 3F

"En europæisk arbejdsmarkedsmyndighed er et vigtigt skridt i kampen imod social dumping," siger 3F's næstformand, Tina Christensen.

Det rumænske formandskab for Rådet og Europa-Parlamentet nåede i dag til foreløbig enighed om en forordning om en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, ELA. Målet med denne nye myndighed er at støtte medlemslandene med at overholde EU's regler og bekæmpe social dumping.

"Det er en sejr for 3F og dansk fagbevægelse, at vi nu får et værktøj til bekæmpelse af social dumping, der respekterer nationale forskelle, og at arbejdsmarkedets parter inddrages i arbejdet," siger Tina Christensen.

3F vurderer, at aftalen er et vigtigt skridt i arbejdet for et mere velfungerende og fair arbejdsmarked i EU. ELA skal yde vigtig bistand til de nationale myndigheder ved overholdelsen af den relevante EU-lovgivning. Samtidig vil medlemslandenes deltagelse i ELA's aktiviteter være frivillig.

3F's næstformand er glad for, at EU-Kommissionen nu også anerkender behovet for fair bevægelighed i EU, hvilket beskæftigelseskommissær Marianne Thyssen udtrykte i en kommentar til arbejdsmarkedsmyndigheden med "we need clear, fair and enforceable rules on labour mobility."

"Nu skal vi fastholde alle parter i de flotte målsætninger om et fair, europæisk arbejdsmarked. Vi har stadig brug for bedre regler, øget kontrol og flere midler imod svindel, udnyttelse og social dumping," siger Tina Christensen.

Når forordningen er vedtaget, vil ELA have følgende hovedaktiviteter:

· at støtte koordinering medlemslandene imellem om håndhævelse på tværs af grænserne af relevant EU-lovgivning, herunder samordnede og fælles inspektioner, f.eks. på danske byggepladser,

· at støtte samarbejdet mellem medlemslandene om at bekæmpe sort arbejde og social dumping,

· at støtte medlemslandenes myndigheder i at løse tvister på tværs af grænserne og

· at lette adgang til oplysninger om rettigheder og pligter i forbindelse med mobilitet på tværs af grænserne for arbejdstagere, arbejdsgivere og nationale myndigheder.

Kontakt:

For yderligere kommentarer kontakt 3F's pressetelefon 8892 8892

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/vigtigt-skridt-i-kampen-imod-social-dumping?releaseId=13568624

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.