Eva - Danmarks Evalueringsinstitut Mange unge overvejer en erhvervsuddannelse, men ender alligevel i gymnasiet
PRM / Mange unge overvejer en erhvervsuddannelse, men ender alligevel i gymnasiet
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Eva - Danmarks Evalueringsinstitut

Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), der dokumenter, at cirka hver fjerde ung, der søgte ind på gymnasiet efter 9. klasse i 2018, også har haft en erhvervsuddannelse i tankerne - men de endte altså alligevel med at vælge gymnasiet.

"Der er en gruppe elever, der egentlig har haft erhvervsskolen på bordet som fremtidsplan, men som alligevel går bort fra idéen og vælger gymnasiet i stedet," siger Camilla Hutters, chef for EVA's område for ungdomsuddannelser.

I 2018 gik 45 % af de unge videre på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse - 39 % søgte ind i gymnasiet, mens kun 6 % søgte ind på en erhvervsuddannelse. Af dem, der vælger gymnasiet, var det 24 %, der også havde overvejet en erhvervsuddannelse.

Ikke klar til karrierevalg efter 9. klasse

Der er især to grunde til de unges fravalg. For det første tror de unge ikke, at de vil passe ind på en erhvervsskole, for det andet siger mange, at de ikke føler sig klar til at vælge et konkret erhverv i så ung en alder.

Andre unge har det spillet ind, at der ikke var nogen af erhvervsuddannelserne, der appellerede til dem, ligesom de oplever, at en erhvervsuddannelse vil give dem dårlige muligheder for at videreuddanne sig. Ting som erhvervsskolernes dårlige omdømme eller manglen på praktikpladser spiller derimod en meget lille rolle i de unges fravalg, viser undersøgelsen.

'Fødekæden' bør tænkes om

For de unge, som vælger erhvervsskolen, er den mest tungtvejende faktor for deres valg, at de allerede ved, hvilket job de vil have, og at vejen derhen går via eud.

"Det bekræfter os i, at en af de allerstørste barrierer for at få flere unge til at starte på en erhvervsuddannelse er, at mange unge har svært ved allerede i 9. klasse at lægge sig fast på fremtidigt erhverv. Det er der ganske få 15-16-årige, der føler sig parate til," siger Camilla Hutters.

"Derfor bør man overveje, om hele 'fødekæden' fra grundskolen til ungdomsuddannelsessystemet egentlig er så hensigtsmæssigt indrettet. For selv om man gør mere og mere i grundskolen for at give de unge indsigt i sig selv og i de forskellige karriereveje, bør vi også efterhånden tage til efterretning, at ganske få unge føler sig klar til et erhvervsvalg så tidligt," slutter Camilla Hutters.

Kontakt:

Kommunikationskonsulent Anne Breinhold Olsen tlf.: 29 84 67 11 email: abo@eva.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/mange-unge-overvejer-en-erhvervsuddannelse-men-ender-alligevel-i-gymnasiet?releaseId=13570879

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
via Listen To News