Siteimprove A/S Ingen handicap-faciliteter på nettet:
10-15% af alle danskere kæmper med svært tilgængelige websider
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Mange af de hverdagsting de fleste af os tager for givet, når vi bruger nettet fra vores bærbare, tablet eller mobil, kan være en kamp at overkomme for en overraskende stor del af befolkningen herunder personer med forskellige handicap og i bred udstrækning også ældre mennesker.

For langt de fleste danskere er det i dag en dagligdags selvfølgelighed at booke flybilletter eller ferierejser på nettet eller shoppe dagligvarer og julegaver, når det skal gå hurtigt. Børnenes gøren og laden i skolen og vigtig information om forældremøder følges på en app og stort set alt anden kommunikation med alt fra den praktiserende læge, banken, skat eller det lokale el-forsyningsselskab foregår i dag online på hjemmesider med avancerede selvhjælpsløsninger eller fra en app installeret på mobilen. Det samme gælder for en stor del af den sociale dialog med venner og familie, der for en stor dels vedkommende nu også foregår online på forskellige sociale medier.

Den stigende digitalisering har masser af fordele, fordi den gør det nemt og hurtigt for borgerne og samtidig sparer tid og penge i den anden ende, hvad enten der er tale om en offentlig eller privat virksomhed. Men for en overraskende stor del af den danske befolkning volder den stigende digitalisering alvorlige problemer, fordi mange både offentlige og private websider og digitale løsninger fortsat ikke er tilstrækkeligt tilgængelige, dvs. er bygget til at tage højde for særlige behov på tværs af forskellige skærmtyper og browsere. Det betyder, at mange kæmper med at bruge dem og i nogle tilfælde helt må give op i forhold til f.eks. gennemføre et køb eller tilgå vigtig information.

Mellem 570.000 til 855.000 påvirkede danskere

I Danmark anslås det af WHO og European Disability Forum, at 10-15% af den samlede befolkning har et handicap. Det vil sige, at der er tale om cirka 570.000 og 855.000 personer. I denne gruppe finder man blandt andre blinde og svagt synede mennesker samt personer med bevægelseshandicaps, lammelser og rygmarvskader og hjerneskader. Dertil kommer f.eks. ordblinde samt mennesker med koncentrations og indlæringsvanskeligheder samt døve, og farveblinde og talrige andre former for handicap.

Blandt disse har en stor del problemer med at bruge nettet, hvilket påvirker deres livskvalitet og sociale relationer. Og akkurat samme udfordring gør sig også gældende for en stor gruppe ældre. Mange ældre har taget den digitale verden til sig og bruger f.eks. NemID og e-Boks uden problemer, ligesom de er aktive på sociale medier. Men ifølge Ældresagen, er der fortsat cirka 224.000 personer over 65 år som slet ikke er på nettet. For dem er digitaliseringen en barriere for at kunne holde kontakten til det offentlige og vedligeholde deres sociale kontakter. I denne sammenhæng er manglende 'digital tilgængelighed' også en vigtig del af forklaringen.

Det offentlige halter bagefter

Tilgængelighed er en af FN's Handicapkonventions nøglerettigheder, og artikel 9 indeholder en ret til tilgængelighed til blandt andet hjemmesider. Derfor skal Danmark, der har tiltrådt konventionen, arbejde for, at samfundet er tilgængeligt for alle. Offentlige myndigheder i Danmark har da også siden 2008 været forpligtet af staten til at overholde internationale retningslinjer for tilgængeligt indhold på internettet (WCAG 2 niveau AA). Kortlægninger gennemført for Digitaliseringsstyrelsen inden for de seneste år viser dog, at mange myndigheder ikke lever op til dette. F.eks. viser den senest tilgængelige analyse, at 34% af de offentlige websider har en mangelfuld tilgængelighed.

Andre undersøgelser peger også på, at det står sløjt til med de private hjemmesider i Danmark. Det er overraskende, da digital tilgængelighed ikke udelukkende handler om social ansvarlighed. Det handler også om, at man kan opnå en klar kommerciel fordel, fordi den store gruppe mennesker problematikken omhandler har købekraft akkurat ligesom alle andre danskere. Tag nu den ældre del af befolkningen f.eks. Her viser undersøgelser gennemført af FDIH (Foreningen af Dansk Internet Handel), at personer i aldersgruppen 65-75% er flittige brugere af e-handel og bruger helt op til dobbelt så meget på at shoppe online sammenlignet med andre aldersgrupper i befolkningen.

"Digital tilgængelighed er på mange måder at betragte som den berømte kanariefugl i kulminen forstået på den måde, at det er en indikator for hvor let websider og tjenester generelt set er at anvende for alle i befolkningen. Det skyldes, at befolkningen i et hvilket som helst land jo i sagens natur vil være en særdeles sammensat størrelse med meget forskellige kompetencer og evner i forhold til at bruge nettet," siger Morten Ebbesen, administrerende direktør i den danske softwarevirksomhed Siteimprove A/S.

Event om digital tilgængelighed i denne uge

Torsdag den 18. maj i denne uge er Siteimprove vært for dette års 'Global Accessibility Awareness Day', en non-profit begivenhed, der er gratis for alle. Målet er, at skabe debat og dele viden om digital tilgængelighed og hvordan det påvirker handicappede. Hovedtaler på dagen er Sir Tim Berners-Lee, der er verdensberømt for i 1989 at have opfundet den såkaldte HTTP protokol på CERN i Schweiz. Den gjorde det muligt at distribuere hypertekst via nettet og sammen med HTML og den allerførste browser blev det til det, som de fleste forbinder med at bruge nettet i dag.

På arrangementet vil der også være indlæg fra den canadiske tilgængelighedsekspert, Jennison Asuncion, en af idemændene bag GAAD. Desuden planlægger Siteimprove, at omdanne hele Ofelia Plads i det centrale København til et stort festival-lignende område med telte, hovedscene, og en stribe mindre stande. Ved hjælp af f.eks. 'Parkinson handsker' og synshandicap-simuleringsbriller vil deltagerne her blive i stand til at opleve på egen krop, hvilke begrænsninger det giver at have et handicap, når man f.eks. søger information på nettet.

Praktiske detaljer:

Hvornår:

Torsdag den 18. Maj 2017

Hvor:

8:45am - 12:30pm Ofelia Plads, Kvæsthusbroen, Copenhagen, 1250, Denmark.

Adgang:

Arrangementet er gratis, men kræver registrering.

Program

9:00-9:15:

Åbningstale, Morten Ebbesen, CEO i Siteimprove

9:15-9:45:

Keynote, Jennison Asuncion, medstifter af GAAD

9:45-10:15:

Karl Groves & Billy Gregory, The Viking and The Lumberjack

10:15-10:45:

Gå på opdagelse hos de forskellige 'tilgængeligheds stande'. Gratis kaffe og adgang til toiletter.

10:45-11:15:

Keynote med Sir Timothy John Berners-Lee, opfinderen af World Wide Web

11:15-11:30:

Gå på opdagelse hos de forskellige 'tilgængeligheds stande'. Gratis kaffe og adgang til toiletter.

11:30-12:30:

Panel diskussion: Status på web tilgængelighed nu og i fremtiden. Faciliteret af Jennison Asuncion.

Registrering:

Benyt dette link til at sikre dig gratis adgang til arrangementet

http://bit.ly/2oe6MXt

Mere information:

Mads Gyldenkærne,

Kommunikationsrådgiver, Siteimprove A/S

Mobil 52271027

press@siteimprove.com
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
via Listen To News