Sampension Frivillighed afgør glæden ved tidlig pensionisttilværelse
Hvis man lader sig pensionere tidligt, afhænger livsglæden af, om pensioneringen er sket frivilligt. Det viser en undersøgelse, som Epinion har gennemført for pensionsselskabet Sampension
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Det er altid rarest selv at kunne træffe beslutninger om, hvad der skal ske i ens arbejdsliv. Alligevel er det markant, at op mod en tredjedel af de danske pensionister, der har forladt arbejdsmarkedet ufrivilligt før deres 65. år, er utilfredse med deres skæbne.

Blandt de pensionister, der har valgt en tidlig pensionering frivilligt, er blot tre pct. utilfredse med deres tilværelse som pensionist. Det viser en undersøgelse, som Epinion har gennemført for Sampension.

"Det er interessant, at forskellen er så stor. Det peger i retning af, at flere måske har lyst til at blive lidt længere i jobbet, og antallet af personer over 65 år, der fortsat er på arbejdsmarkedet, er da også vokset voldsomt i dette årti," siger Hasse Jørgensen, adm. direktør i Sampension.

Savner fællesskabet

Fire ud af 10, der har valgt en tidlig pension, savner fællesskabet på deres tidligere arbejdsplads, og de savner også de udfordringer, de fik gennem arbejdet. For dem, der ikke gik frivilligt, er det op mod halvdelen, der savner fællesskab og udfordringer.

Langt størstedelen af alle pensionister giver udtryk for at have en klar idé om, hvad de gerne vil opleve i deres pensionistliv (70 pct.). Samtidig er 88 pct. af pensionisterne enige eller helt enige i, at de altid kan finde noget at bruge deres tid på.

Eget valg - stor glæde

Sammenlignet med resten af pensionisterne ser den gruppe, som er gået på tidlig pension af egen vilje, ud til at nyde pensionistlivet særligt meget.

Denne gruppe har således både en klarere idé om, hvad de gerne vil opleve som pensionister og også om, hvad de skal foretage sig i hverdagen. Sidstnævnte gælder i signifikant grad kvinder, hvoraf 77 pct. er helt enige i, at de altid kan finde noget at bruge deres tid på.

Blandt alle pensionister erklærer 65 pct. sig enige eller helt enige i, at de endelig har tid til at gøre og opleve ting, de har lyst til.

Den gruppe, som frivilligt er gået på tidlig pension, ser igen ud til at nyde livet særligt meget, da mængden af ‘helt enig' besvarelser er dobbelt så høj, som de øvrige pensionisters. I gruppen af frivilligt pensionerede er mændene lidt mere positive end kvinderne - 88 pct. af mændene er ‘enige' eller ‘helt enige' i udsagnet, mens samme andel er 78 pct. hos kvinderne.

Konklusionerne bygger på i alt 1.064 onlineinterview, som er gennemført mellem d. 29. september og d. 5. oktober 2017. Spørgeskemaet er udsendt til et repræsentativt udsnit af den danske befolkning over 18 år. Indsamlet data er vejet således, at undersøgelsen afspejler sammensætningen af denne målgruppe på hhv. køn, alder og geografi.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
via Listen To News