Søfartsstyrelsen EU-forslag vil forenkle skibsrapportering
Nyt forslag fra Europa-Kommissionen sigter mod at nedbringe administrative byrder for dansk og europæisk skibsfart.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et forslag, der sigter på øget harmonisering af krav til skibenes myndighedsrapportering, når de anløber havne inden for EU. Tidligere på året sendte Danmark på vegne af 13 EU-lande et brev til Kommissionen med budskab om behovet for en ambitiøs tilgang på dette område, fordi det er en dansk mærkesag at reducere administrative byrder for skibsfarten.

Kommissionens forslag går ud på:

at etablere et fælles it-interface, som skibe kan vælge atrapportere gennem, uanset hvilken havn de anløber inden for EU

at skibe i videst muligt omfang kun skal rapportere de samme oplysninger én gang, bl.a. ved bedre datadeling landene imellem

at begrænse nationale særkrav til hvad der skal rapporteres.

Der bliver dermed tale om en ny EU-forordning om etablering af et såkaldt European Maritime Single Window Environment, som skal erstatte det eksisterende direktiv om skibes meldepligt ved anløb af EU-havn.

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen:

"Fra dansk side arbejder vi for en EU-harmoniseret skibsrapporteringsplatform, der kan nedbringe erhvervets administrative byrder. Det er en klar prioritet i Regeringens vækstplan for det Det Blå Danmark. Ideelt set skulle vi have ét fælleseuropæisk system, hvilket vi ikke får helt med dette forslag. Men det udgør stadig et vigtigt skridt på vejen mod opfyldelsen af denne vision."

Danmark har i forbindelse med Kommissionens forberedelse af forslaget presset på for en ambitiøs revision af de eksisterende EU-regler på området med henblik på for at skabe ensartede rammer for skibes rapportering, når de sejler mellem EU-lande.

Der skal nu tages stilling til forslaget i henholdsvis Europa-Parlamentet og blandt medlemsstaterne i Rådet.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
via Listen To News