Dyrenes Beskyttelse Dyrevelfærdsproblemer i to ud af fem svinebesætninger
PRM / Dyrevelfærdsproblemer i to ud af fem svinebesætninger
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.

Pressemeddelelse fra Dyrenes Beskyttelse

På 592 kontrolbesøg i danske svinestalde i 2017, gav Fødevarestyrelsen mindst én sanktion i 43 pct. af besøgene. I 13 tilfælde var overtrædelserne af sådan en karakter, at besøget medførte en politianmeldelse. Det viser den nye opgørelse 'Dyrevelfærd i Danmark 2018', som netop er offentliggjort af Miljø- og Fødevareministeriet, og som giver anledning til hovedrysten hos Dyrenes Beskyttelse:

"Vi har i en lang årrække set alvorlige problemer hos en stor del af de svinebesætninger, som Fødevarestyrelsen har kontrolleret, og i år er det hele 43 % der får sanktioner. Det er dybt kritisabelt, at der ikke er styr på dyrevelfærden i vores meget store, danske svineproduktion," siger Britta Riis, direktør i Dyrenes Beskyttelse.

De seneste tal vækker også bekymring på Christiansborg, hvor miljø- og fødevareministeren mildest talt ikke er begejstret over tilstanden i dansk svineproduktion.

"Jeg er ærgerlig over, at så mange svineproducenter ikke passer ordentligt på deres dyr. Vi skal sætte hårdere ind, og næste år vil markant flere svineproducenter blive kontrolleret på dyrevelfærden. Det er uacceptabelt, at der har været så mange sanktioner og derfor nødvendigt, at vi sætter kontrollen op. Det gør vi fordi, at både dyrene og de landmænd, der godt kan finde ud af at passe ordentlig på deres dyr, fortjener, at der bliver slået hårdt ned på synderne, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen i en pressemeddelelse.

Og den melding vækker genklang hos Dyrenes Beskyttelse.

"Det er på høje tid, at der sættes ind over for de mange overtrædelser og den kuldsejlede dyrevelfærd, og der bør sættes hårdt ind over for dem, der ikke overholder reglerne. Det er jo regler, som er sat i værks for at give dyrene et minimum af beskyttelse i den intensive svineindustri, hvor hensynet til dyrenes behov ikke fylder ret meget. Jeg kan dog godt være bekymret, når ministeren samtidig bebuder, at Fødevarestyrelsen ikke vil få tilført flere midler til den skærpede kontrol på svineområdet. I stedet tager ministeren midlerne fra kontroller på andre dyr, der også har brug for beskyttelse," siger Britta Riis.

De problemer, der især er sanktioneret for hos svin, er:

1. Syge/tilskadekomne dyr får ikke fornøden pleje/behandling.

2. Dyr har ikke permanent og tilstrækkelig adgang til beskæftigelses- og/eller rodemateriale.

3. Manglende eller mangelfulde optegnelser over medicinsk behandling.

Rapporten kan læses her: https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/MOF/bilag/118/1962747.pdf

Kontakt:

Medievagten i Dyrenes Beskyttelse tlf.: 40841512 email: presse@dyrenesbeskyttelse.dk

Læs hele pressemeddelelsen på Via Ritzau her: https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/dyrevelfaerdsproblemer-i-to-ud-af-fem-svinebesaetninger?releaseId=13563525

Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
via Listen To News