Region Hovedstaden Donation på 60. mio kr. fra Novo Nordisk Fonden til BørneRiget på Rigshospitalet skal skabe et kraftcenter for børnekirurgisk forskning og behandling i Region Hovedstaden
En bevilling på 60 mio. fra Novo Nordisk Fonden til Region Hovedstaden skal være med til at bringe BørneRiget på Rigshospitalet helt i front med den mest avancerede kirurgi til børn og unge på både forsknings-, udviklings- og behandlingsområdet. Donationen i form af tre professorater skal være med til at virkeliggøre visionen med BørneRiget: at skabe et hospital i verdensklasse for børn, unge, fødende og deres familier samt styrke samspillet mellem forskning og behandling til gavn for patienterne.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Når et barn fødes og vokser op med f.eks. en hjertefejl, en medfødt misdannelse i nyre, urinveje eller mave-tarmkanel, har barnet ofte brug for højt specialiseret undersøgelse og operation. I nogle tilfælde allerede i fostertilstanden.

Donationen på 60 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden sikrer tre nye femårige professorater i henholdsvis fosterterapi, børnehjertekirurgi, og rekonstruktionskirurgi, som skal være med til at sikre et forsknings- og behandlingsmiljø i verdensklasse for børn og unge på Rigshospitalet i det nye BørneRiget med tæt kobling til Københavns Universitet. Donationen fra Novo Nordisk Fonden støtter dermed et af BørneRigets ambitioner om at skabe flere videnskabelige gennembrud og give patienter og familier verdens bedste behandling i et samspil mellem forskning og behandling.

Højt specialiseret kirurgi til børn og unge i verdensklasse

Rigshospitalet varetager som det eneste hospital i landet den højt specialiserede kirurgi på børn og unge op til 16 år inden for alle lægefaglige specialer. Den højt specialiserede kirurgi er ofte karakteriseret ved indgreb af stor kompleksitet, store krav til teknologi og samarbejdsfunktioner og ofte meget lange indlæggelsesforløb Professoraterne skal varetage forskning, udvikling og undervisning inden for hhv. hjertekirurgi, fosterkirurgi og rekonstruktionskirurgi. Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden til BørneRiget vil være med til at sikre en fortsat udvikling af Rigshospitalets højt specialiserede børnekirurgske funktioner på højeste internationalt niveau. Professoraterne skal tiltrække internationalt førende forskere og bidrage til videreudvikling af Rigshospitalets højt specialiserede børnekirurgske funktioner, så Region Hovedstaden får et videnskabeligt kraftcenter i den absolutte elite af børnekirurgisk forskning.

- BørneRiget bliver et ganske særligt sted i vores sundhedsvæsen og vil give børn, unge og fødende en tryg og moderne oplevelse på hospitalet. Samtidigt skal BørneRiget også være med til at drive udvikling og forskning og derfor er jeg meget begejstret for den gavmilde donation, som skal understøtte, at der bliver kort vej fra forskning til behandling, siger regionsrådsformand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

- Med bevillingen til etablering af de tre børnekirurgiske professorater med national behandlingsfunktion ønsker Novo Nordisk Fonden at styrke samspillet mellem forskning og behandling. Professoraterne vil medføre en væesntlig styrkelse af den kirurgiske behandling af svært syge børn i Danmark med det mål, at der kan opnås de bedste behandlingsresultater, siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

- Donationen fra Novo Nordisk Fonden i form af tre professorater giver os en helt enestående mulighed for yderligere at udvikle og fremtidssikre den kirurgiske forskning til gavn for børn, unge og fødende, forklarer Bent Ottesen, der er lægelig chef for BørneRiget og professor på Københavns Universitet.

Om de tre professorater

Et professorat i Fosterterapi og intrauterin behandling:

Planlægningen af et barns behandling og operationsforløb starter i dag ofte, mens barnet stadig er et foster. Det nye NNF-professorat i fosterterapi skal være med til at sikre fortsat udvikling af nye og bedre metoder til at vurdere det syge fosters tilstand. Professoratet vil også sikre videreudvikling og nyudvikling af effektive, sikre og tidlige behandlinger og indgreb i fostertilstanden (invasive indgreb) for at sikre det bedst mulige liv for det enkelte barn.

Et professorat i børnehjertekirurgi:

I Danmark såvel som i udlandet udgør hjertebørn typiske mellem 40-60 procent af den samlede belægning på børneintensive afdelinger. Fosterdiagnostik, tidlig hjertekirurgi og avanceret monitorering og behandling under indlæggelse på en intensiv afdeling er afgørende for et godt liv for et barn med hjertesygdom, og selv om dødeligheden efter børnehjertekirurgi er reduceret markant til kun nogle få procent gennem de seneste årtier, viser opfølgningsstudier, at mange hjertebørn udvikler senfølger i form af både indlæringsvanskeligheder, ADHD og motoriske svagheder. Børn og voksne, som tidligere er opereret for medfødt hjertesygdom, kan have brug for yderligere operationer senere i livet. Den nuværende viden om metoder og indikationer står på et videnskabeligt grundlag, der med fordel kan styrkes. Med bevillingen fra Novo Nordisk Fonden til et NNF-professorat i børnehjertekirurgi bliver det muligt at intensivere forskningen på disse områder inden for hjertekirurgien, så forskningen kan bringe BørneRiget helt i front på det internationale område med bedre behandling til følge.

Et professorat i Rekonstruktionskirurgi:

Mange medfødte misdannelser behandles med rekonstruktionskirurgi, dvs. operation, hvor man genskaber funktion og fysiske egenskaber. Rekonstruktionskirurgi af medfødte misdannelser har udviklet sig hastigt de sidste år i form af omfattende indgreb, avanceret billeddiagnostik og teknologi bundet tæt sammen med eksperters erfaring og viden. Etableringen af et NNF-professorat i rekonstruktiv børnekirurgi med udvikling af vævsdyrkningstransplantater til klinisk brug med tæt relation til den kliniske udvikling af operationsteknikker, herunder nye robotkirurgske teknikker vil sammen med den aktuelle stamcelleforskning, der foregår på Rigshospitalet, kunne udgøre et videnskabeligt kraftcenter i den absolutte elite af børnekirurgisk forskning.

De tre professorater vil være med til at videreudvikle Rigshospitalets stærke forskningsmiljø med højt specialiseret kirurgi til børn og unge som strategisk satsningsområde, nationalt og internationalt.

Fakta om BørneRiget

Region Hovedstaden og Ole Kirk's Fond indgik den 15. juni 2016 et partnerskab om realisering af et hospitalsbyggeri verdensklasse til børn, unge, fødende og deres familier på Rigshospitalet; 'BørneRiget'. Et nyt, innovativt forsknings-, udviklings- og uddannelseshospital, der tager højde for den sårbare situation, familierne er i, når et barn bliver alvorligt sygt.

Region Hovedstaden støtter byggeriet med en bevilling på 1,4 mia.

Ole Kirk's Fond støtter projektet med 0,6 mia.

Det nye hospital for børn, unge og fødende forventes klar til brug i slutningen af 2023.

Elsass Fonden støtter projektet med 23,5 mio. til et Center for Cerebral Parese

Novo Nordisk fonden støtter projektet med 60 mio. kr. til 3 professorater i 10 år i henholdsvis fosterterapi, hjertekirurgi og rekonstruktionskirurgi.

Visioner og designprincipper

Visionen med BørneRiget er at skabe verdens bedste hospital for børn, unge, fødende og deres familier. Ambitionen er at give patienterne og deres familier verdens bedste behandling, at bidrage til at skabe flere videnskabelige gennembrud og at bidrage til at forny og udvikle hele det danske sundhedsvæsen.

Fem designprincipper skal være styrende for bygningen og organisationen:

Integreret leg: Legen skal være en integreret del af BørneRigets design, liv og forløb.

Designet til hverdagen: Hverdagen er virkeligheden. Verden indenfor og verden udenfor skal gå i takt på BørneRiget

Se mig, spørg mig, lad mig: Patienterne skal have følelsen af kontrol tilbage gennem de små ting.

Den gode rejse: Patientrejsen i BørneRiget skal starte godt, hænge sammen og fejre fremskridt.

Klare zoner: BørneRiget skal være en bygning, der er intuitiv at finde rundt i og fortæller dig, hvad du skal, må og kan.

Yderligere information

For yderligere information eller en kommentar til bevillingen, kontakt:

Region Hovedstaden: Sophie Hæstorp Andersen (S), Regionsrådsformand i Region Hovedstaden, via pressevagten, tlf.: 70 20 95 88.

BørneRiget: Bent Ottesen, Lægelig Chef, professor, BørneRiget, Rigshospitalet, tlf 40212873, Bent.Ottesen@regionh.dk

Rigshospitalet: pressekonsulent Linda Svenstrup Munk tlf. 22 96 68 98, linda.svenstrup.munk@regionh.dk

Novo Nordisk Fonden: Presseansvarlig Christian Mostrup Scheel, tlf. 3067 4805, cims@novo.dk
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
via Listen To News