Djøf Djøf: Godt vi får kortlagt alle undersøgelsesformer
Fornuftigt at udvide kommissoriet for udvalget om undersøgelseskommissioner, siger Henning Thiesen, formand for Offentlige chefer i Djøf
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Regeringens udvalg om undersøgelseskommissioner, der skal foretage en erfaringsopsamling fra de hidtidige undersøgelseskommissioner og overveje, om der er behov for ændringer af denne undersøgelsesform, har netop afleveret sin deludtalelse om erfaringerne med de hidtidige undersøgelseskommissioner.

- Djøf er meget tilfreds med det gennemførte arbejde i udvalget, hvor udvalget har kigget på erfaringerne fra de forskellige undersøgelseskommissioner og belyst de forskellige faser af tidsforbruget i undersøgelseskommissioner, siger Henning Thiesen, formand for Offentlige Chefer i Djøf og medlem af udvalget.

Han bakker op om, at regeringen har besluttet at udvide udvalgets kommissorium, så de nu også skal se på andre undersøgelsesformer end undersøgelseskommissioner:

- Der har fra nogle politikere været rejst forslag om parlamentariske høringer, hvor Folketinget kan afhøre ministre og embedsmænd. Og fra Djøfs side har vi foreslået, at brugen af advokatundersøgelser, som er et populært undersøgelsesinstrument, bliver reguleret. Vi har også et forslag om en form for forundersøgelse, så der i løbet af et par uger kan skabes klarhed over, hvad sagen reelt drejer sig om for på den måde at få et bedre grundlag for at vurdere, hvad der videre skal ske.

Henning Thiesen ser frem til, at fordele og ulemper ved de forskellige undersøgelsesformer nu bliver kortlagt i det videre udvalgsarbejde.

- Jeg tror, at alle har et fælles mål om, at sager bliver undersøgt så hurtigt og effektivt som muligt, samtidig med at de involveredes retssikkerhed tilgodeses, slutter Henning Thiesen.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
via Listen To News