BØRNEfonden BØRNEfonden omlægger strategi efter Verdensmål
FNs verdensmål skal de næste 15 år drive verden i en bedre retning. BØRNEfonden tager nu skridtet fuldt ud, og skriver verdensmålene direkte ind i strategien for de kommende års arbejde.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Verdensmålene repræsenterer en historisk mulighed for at understøtte en global bæredygtig udvikling til gavn for hele verdens befolkning og klodens tilstand.

BØRNEfonden skriver nu de 17 verdensmål ind i sin forretningsstrategi, så alle BØRNEfondens aktiviteter fremover skal levere udvikling til verdensmålene. Det betyder, at BØRNEfonden i 2016 og de kommende år vil navigere 100 procent efter FNs verdensmål.

"Verdensmålene er en fantastisk mulighed for at fokusere på de mest centrale udfordringer, og derfor har vi taget et skridtet fuldt ud og ophøjet målene til selve meningen med vores arbejde. Hvis potentialet med verdensmålene skal realiseres, kræver det, at vi er ambitiøse med implementeringen af målene, og derfor vælger vi i BØRNEfonden at gøre dem totalt styrende for vores arbejde," siger CEO Bolette Christensen, BØRNEfonden.

All-in på verdensmålene

Målene fokuserer blandt andet på at udrydde fattigdom, bekæmpe sult og vold mod børn og sikre et værdigt liv til mennesker over alt på kloden gennem fx bedre uddannelse og sundhed. Mange af BØRNEfondens nuværende projekter og arbejde bidrager i forvejen til målene med fx rent vand, uddannelse, fattigdomsbekæmpelse og jobskabelse for unge.

Men fremover skal udviklingsmålene kobles endnu tydeligere til arbejdet, og projekter vil blive valgt fra, hvis ikke effekten er betydelig inden for indsatsområderne i de 17 verdensmål.

"BØRNEfonden arbejder for at gøre børn, familier og lokalsamfund i stand til selv at løse de udfordringer, de møder. Vores arbejde handler om at gøre samfund bæredygtige og sikre, at der bliver skabt udvikling for børn, unge og familier. De 17 verdensmål sætter en meget positiv retning, og ved at indrette BØRNEfondens strategi efter målene går vi "all-in" på verdensmålene," siger Bolette Christensen.

Danmark har ligesom alle FN's øvrige medlemslande skrevet under på verdensmålene og dermed forpligtet sig på at opfylde dem alle.

Gennem større politisk engagement og med øgede virksomhedssamarbejder kan Danmark vise, at vi spiller en vigtig rolle internationalt, og at vi har ambitioner på klodens vegne, siger Bolette Christensen, der blandt andet glæder sig over, at netop partnerskaber med bl.a. virksomheder er et af de 17 udviklingsmål.

BØRNEfonden arbejder for at skabe bedre livsvilkår for børn og unge i nogle af verdens fattigste lande. Arbejdet former sig efter de behov, børn har i løbet af deres opvækst. BØRNEfonden er til stede 15-20 år i et lokalsamfund og overdrager løbende alle aktiviteter til lokale myndighder og borgere, som kan drive dem videre.

For yderligere kontakt:

CEO Bolette Christensen kan kontaktes gennem Anna Rørbæk på 26210326 eller aro@bornefonden.dk
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
via Listen To News