Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens kommentar til lønmodtagerbeskæftigelsen for januar 2018
I januar 2018 var der 2.728.800 personer i job. Beskæftigelsen er i alt steget med 187.900 siden september 2012, og er nu på det højeste niveau nogensinde. Ser man på den private sektor, er der kommet 6.500 flere i job i januar måned.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen siger:

- Beskæftigelsen er nu ikke bare tilbage på niveauet før krisen. Der er tale om den højeste beskæftigelse nogensinde og dermed en historisk milepæl. Siden sommeren 2015, hvor regeringen trådte til, er der blevet skabt 127.100 flere private job, og det er meget positivt.

- For at holde hånden under opsvinget, er det afgørende, at virksomhederne kan få de hænder, der er brug for. Ellers risikerer vi, at mangel på arbejdskraft kan ende med til at bremse for højkonjunkturen.

- Regeringen har derfor fokus på at forebygge flaskehalse. Vi har med parterne bag beskæftigelsesreform afsat 92 mio. kr. til at opkvalificere inden brancher, hvor der er efterspørgsel. Regeringen har mere på vej. Vi vil bl.a. styrke danske virksomheders adgang til relevant udenlandsk arbejdskraft.

- Det er også afgørende, at ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor har regeringen lanceret et udspil med 20 initiativer, der forenkler og skærper sanktionsreglerne og styrker kontrollen med offentlige ydelser, så det hurtigt kan mærkes på pengepungen, hvis man fx siger nej til et job. Det er også, når der er gang i hjulene, at vi har de bedste muligheder for at få flere fra kanten arbejdsmarkedet og i job.

- Da beskæftigelsen sidst toppede for ti år siden, arbejdede knap 72.000 flere i industrien, mens der nu er godt 28.000 flere indenfor bl.a. erhvervsservice. Arbejdsmarkedet står langt fra stille, og tallene her viser jo, hvor hurtigt det går. Det kan blive en kæmpe gevinst for et land som Danmark, hvis vi griber de muligheder, som teknologien giver, og det er netop det, vi arbejder med i regeringens Disruptionsråd.
Dette er en pressemeddelelse leveret af Via Ritzau.
via Listen To News