Digital timeregistrering skaber værdi for din virksomhed
Sponsoreret indhold:

Digital timeregistrering skaber værdi for din virksomhed

Indenfor mange brancher skabes der ofte uoverensstemmelser på baggrund af noget så enkelt som timeregistrering. Det kan forårsage en stor irritation og frustration, men vigtigst af alt så går det ud over effektiviteten og skaber negativ værditilførsel for den enkelte virksomhed.

Gør arbejdsdagen nemmere for alle

Timeregistrering er vigtig for arbejdsgiverne men ligeså vel for ens medarbejdere. Papirarbejde kan hurtig hobe sig op, og ligeledes er det uoverskueligt. Små sedler og beskeder forsvinder i arbejdets hede, og det går ud over alle parter. Virksomheder i en bredt spænd af brancher vil derfor kunne have gavn af en mobil timeregistrering. Teknologien og digitalisering har skabt utrolig mange muligheder. På trods af at der er mange, som fortsat forholder sig kritisk til at implementere forskellige digitale tiltag, så vil det munde ud i betydelig besparelser af både mandetimer og skabelsen af værdi for virksomheden.

Gennem et sådanne timeregistrering så vil der skabes muligheden for at indberette alle vigtige information lige, hvor man er. Det vil skabe en langt bedre dynamik mellem afdelingerne. Dertil vil det skabe en bedre kommunikation hinanden i mellem. Det kan være, at en del af arbejdet i virksomheden kræver, at der er mænd i marken, som ikke altid runder kontoret sidst på dagen. Denne problematik kommer man til livs ved at implementere et mobilt timeregistreringssystem. Det forhenværende manuelle arbejde er erstattet og direkte omsat til tid i din virksomhed

Forenkl hele din administration

Som tidligere nævnt så vil det digitale system gøre et stort arbejde for administrationen i virksomheden. Administrationen i virksomheden kan enkelt tilknytte eventuelle regnskabssystemer, som er etableret i virksomheden. Dataen vil derved hurtig og smertefrit blive overført til det andet system. På denne måde slipper man for at lave dobbeltarbejde samt risikoen for fejl minimeres markant. Dertil vil det udløse mandetimer, som man kan bruge til langt vigtigere opgaver og til meget mere effektive formål.

På samme måde undgår man at tage højde for eventuelt overarbejde, akkordløn eller afspadsering. Disse faktorer er alle med i det manuelle arbejde at skabe udfordring og ofte tidsspild, når der skal beregnes og udbetales løn. Dette er ikke noget problem med en mobil timeregistrering her vil alle disse oplysninger være indtænkt i løngrundlaget.

Drag yderligere nytte af dit system

Et digital timeregistreringssystem skaber grobund til at udnytte ens etableret system til det fuldeste. Det pågældende system vil have yderligere funktioner, som man kan drage stor nytte af på daglig basis. Eksempelvis er følgende også funktioner, som man kan gøre brug af

  • Kørselsregistrering
  • Vareregistrering
  • Dokumenter og billeder

 

På denne måde har man muligheden for at udnytte systemet til at skabe en forbedret kommunikation hinanden imellem. I forbindelse med møder eller lignende vil der være kørselsregistreringer, der angiver vejanvisning samt udregning af eventuelle udgifter. Ligeledes vil det være muligt at uploade forskellige materialer eller billeder både i forbindelse med timeregistreringen men også det øvrige arbejde. På denne måde vil man yderligere kunne effektivisere kommunikationen og virksomhedens interne værdiskabelse, som vil være af en betydelig vigtighed.

Ovenstående indhold er sponsoreret

via Listen To News