A-kasse klar til prygl fra Troels Lunds folk: Vi får berettiget kritik

Troels Lund Poulsens (til venstre) styrelse er klar med en kritisk rapport om de økonomiske beslutninger i Akademikernes A-kasse, der tilbage i september tog afsked med topdirektør Michael Valentin (højre). (Foto: Foto. Martin Sylvest / Ritzau Scanpix / Foto: Akademikernes A-Kasse)

Rapport om skandalerne i Akademikernes A-kasse er lige på trapperne. Formanden forudser kritik - og med god grund.

Den skandaleramte Akademikernes A-kasse forsøger nu at forberede de 233.000 medlemmer på, at massiv kritik af den tidligere topdirektør, Michael Valentins, brug af kontingentkroner om kort tid vil blive blotlagt.

Det sker, når sidste punktum er sat i en tilsynsrapport fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet. Styrelsen har netop meddelt, at rapporten, der er blevet til med bistand fra Kammeradvokaten, er sendt til høring i a-kassen.

I et brev til medlemmerne skriver a-kassen, at forventningen er, at der 'vil være berettiget kritik' i rapporten. 

- Vi skal være de første til at beklage de forhold, der er blevet omtalt i medierne den sidste tid. Det er en sag, der har påvirket os alle, og som gør ondt i hele organisationen, skriver a-kassen.

Fakta: A-kassens formålsparagraf

Paragraf 1 i vedtægterne for Akademikernes A-kasse lyder:

"Akademikernes A-kasse har udelukkende til formål at sikre sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af ledighed og at administrere andre ordninger, som efter lovgivningen er henlagt til a-kasserne, herunder at a-kassen skal medvirke til at ledige kommer i beskæftigelse."

Netop spørgsmålet om, hvorvidt a-kassen har levet op til formålsparagraffen er omdrejningspunktet i den tilsynsrapport, som Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet er på trapperne med. 

UDVID

Formanden for Ingeniørforeningen, Thomas Damkjær Petersen, der blev valgt til ny formand for a-kassen for blot to uger siden, læser i øjeblikket styrelsens digre rapport.

- De vil selvfølgelig være kritiske på en række områder og med god grund, siger han.

Siden Michael Valentin blev fyret i september, er skandalerne væltet ud af Akademikernes A-kasse. Direktøren er blandt andet mistænkt for at have brugt a-kassens penge til store vinindkøb og private arrangementer.

Valentin stod bag store sponsorater af det bornholmske Folkemøde, som han selv var formand for. Der blev doneret 50.000 kroner til statsministerens Løkkefond, samtidig med at der blev aftalt et møde mellem a-kassens direktør og Lars Løkke Rasmussen.

Michael Valentin er siden blevet meldt til politiet, fordi a-kassen mener, at han har overtrådt straffelovens regler om mandatsvig og returkommission. Mistanken skyldes, at Valentin gennem vinindkøb hos a-kassens faste leverandør har optjent bonuspoint til private vinrejser. Kunderne skulle købe et vist antal vine til bestemte lande for at komme med på næste vinrejse.  

Det er også kommet frem, at blandt andet a-kassens tidligere formand, Allan Luplau, skal have kendt til Valentins økonomiske dispositioner. Hele formandsskabet og to medlemmer af direktionen har forladt deres poster efter de mange afsløringer af kritisable forhold.

I efteråret søgte a-kassens daværende topledelse at spise beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsens styrelse af med med en kortfattet redegørelse om den mørkelagte direktør-fyring. 

Fakta: A-kassens første forklaring

Sådan skrev daværende bestyrelsesformand i Akademikernes A-kasse, Allan Luplaum i første omgang til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministerietm om begrundelsen for fyringen af direktør Michael Valentin: 

 

1) At der ikke er tale om forhold, som omhandler forvaltning af statens midler.

2) At der ikke er identificeret forhold, som er i strid med straffelovens bestemmelser. 

3) At der ikke er identificeret forhold som klart er i strid med formålsbestemmelserne i Akademikernes A-kasse.

UDVID

Dét tilfredsstillede imidlertid ikke STAR, som i de forløbne måneder har afkrævet a-kassen svar på en lang række uddybende spørgsmål. Netop spørgsmålet om, hvorvidt a-kassen har levet op til formålsparagraffen om 'udelukkende' at sikre medlemmerne økonomisk bistand i tilfælde af ledighed, er omdrejningspunkt i styrelsens rapport. 

Akademikernes A-kasse kan komme med bemærkninger til STARs afgørelse indtil den 23. januar, hvorefter styrelsen træffer sin afgørelse i sagen. Styrelsen har blandt andet mulighed for at sætte a-kassen under skærpet tilsyn og i yderste konsekvens at fratage  retten til at drive a-kasse. 

Thomas Damkjær Petersen vil ikke kommentere de mulige sanktioner, men pointerer, at de kritisable økonomiske dispositioner ikke har haft betydning for udbetaling af dagpenge til ledige medlemmer.

Indsatsen handler nu om at sikre, at lignende skandalesager ikke sker igen, understreger han. Eller som der står i a-kassens brev til medlemmerne: 'Vi ved, at vi har et stort arbejde foran os med at genvinde jeres tillid'.