Sygeplejersker: Det bliver bare værre og værre

- Sygeplejerskerne skal altså nå mere på meget kortere tid. Konsekvensen er, at flere af dem bliver udsat for et stort pres og bliver stressede, siger seniorforsker Vilhelm Borg. (Foto: Colourbox)

Dårligt psykisk arbejdsmiljø blandt landets sygeplejersker ser ud til at være skruen uden ende.

Det kommer ikke som en overraskelse for landets sygeplejersker, at Arbejdstilsynet fra januar 2014 til januar 2015 har uddelt over 100 påbud mod dårligt psykisk arbejdsmiljø på landets sygehuse.

For især i de senere år er det konstant blevet mere barskt at møde ind på vagt. Det forklarer næstformanden for Dansk Sygeplejeråd.

- Over de seneste par år har arbejdsmiljøet langsomt udviklet sig til det værre, og der er blevet klaget forgæves over det i lang tid. Læger og sygeplejersker kunne tidligere rette op på nogle af de mest grelle fejl ved at løbe hurtigere, men nu er der så få ansatte til så mange patienter, at det ikke længere er muligt, siger Dorte Steenberg.

Det er der tilsyneladende også blevet lagt mærke til fra politisk hold.

For i 2012 blev de danske sygehuse en del af tidligere beskæftigelsesminister Mette Frederiksens (S) særlige indsats mod dårligt psykisk arbejdsmiljø på landets arbejdspladser.

101 påbud

De 101 påbud fra januar 2014 til januar 2015, som Avisen.dk i dag kan fortælle om, er det foreløbige resultat af den indsats.

Arbejdstilsynet har ikke besøgt alle sygehuse, men har udvalgt en række, hvor der har været særlig risiko for arbejdsmiljøproblemer. Derfor er det reelt ikke muligt at sammenligne den årlige udvikling i antallet af påbud mod dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Men ligesom sygeplejerskerne mener også Vilhelm Borg, der er seniorforsker, cand.psych og ph.d. ved Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø, at arbejdsmiljøet er blevet hårdere.

Han peger på en række årsager:

Den store sygeplejerskekonflikt for år tilbage var skyld i en stor ophobning af arbejde. Efterfølgende har personalet skulle løbe stærkt for at bringe ventelisterne ned igen. Samtidig er indlæggelsestiderne blevet kortere, og endelig har sygehusene intensiveret indsatsen for at overholde behandlingsgarantien.

Alt for presset hverdag

- Sygeplejerskerne skal altså nå mere på meget kortere tid. Konsekvensen er, at flere af dem bliver udsat for et stort pres og bliver stressede, siger seniorforsker Vilhelm Borg.

Formanden for Yngre Læger mener , at de 101 påbud afspejler en virkelighed, der lige nu er alt for presset.

- Hverdagen er præget af, at personalet skal levere høj kvalitet, en god omsorg og fornuftig dialog med patienter og pårørende, samtidig med at de skal honorere nogle store produktivitetskrav, som kommer til at fylde for meget og presser organisationen, siger Camilla Ratchke.