Administration 

Hele sagen: Helte har også krav på sikkerhed

Her kan du få et overblik over de artikler, Avisen.dk har bragt om kræftramte og kollapsede brandmænd. (Foto: POLFOTO arkiv)

Danske brandmænd har en forhøjet risiko for at få kræft på jobbet, men ingen har advaret dem om faren. Københavnske brandmænd kollapser på livsfarlige øvelser. Læs alle Avisen.dk's afsløringer af huller i heltenes sikkerhed.

Her finder du alle Avisen.dk's artikler om brandmænd i den rækkefølge, de er blevet offentliggjort.

Seriens første artikler finder du i bunden. De seneste finder du i toppen.

15. oktober 2013:

500 branddragter skal redde brandmænd fra kræft

 

 

 


Cancer-tvillingerne - ens, men ikke ens behandling

 

Den 28. august 2013:

Tvillingen er død: Et sidste farvel til 111

http://www.avisen.dk/tvillingen-er-doed-et-sidste-farvel-til-111_232295.aspx

 

Den 15. august 2013:

Mette F i uniform sætter frist for brandkræft

http://www.avisen.dk/mette-f-i-uniform-saetter-frist-for-brandkraeft_230429.aspx

 

Den 28. juli 2013:

Cancer-tvillinger: Kun den ene får erstatning

http://www.avisen.dk/cancer-tvillinger-kun-den-ene-faar-erstatning_227693.aspx

 

 

 


I en god sags tjeneste

 

Den 14. juli 2013:

Ny sløjfe skal redde brandmænd fra at dø

http://www.avisen.dk/ny-sloejfe-skal-redde-brandmaend-fra-at-doe_224987.aspx

Mistænkeligt mange Falck-mænd får kræft

 

Den 30. maj 2013:

Syge Falck-mænd knalder chefen i søforklaring

http://www.avisen.dk/syge-falck-maend-knalder-chefen-i-soeforklaring_220000.aspx

Dødens værksted: 7 ud af 14 ramt af kræft

http://www.avisen.dk/doedens-vaerksted-7-ud-af-14-ramt-af-kraeft_219431.aspx

 


 


Minister rydder op

 

Den 26. april 2013:

Mette F: Kræftsyge brandmænd berører mig

http://www.avisen.dk/mette-f-kraeftsyge-brandmaend-beroerer-mig_215549.aspx

 

Den 25. april 2013:

Minister har fået nok: Ny plan mod brandkræft

http://www.avisen.dk/minister-har-faaet-nok-ny-plan-mod-brandkraeft_215428.aspx

 

 

 


Døende brandmænd kæmper mod kræften og systemet

 

Den 21. februar 2013:

Rød blok: Vi er for fedtede med erstatninger

http://www.avisen.dk/roed-blok-vi-er-for-fedtede-med-erstatninger_206834.aspx

Kræftens Bekæmpelse: Forsk i brandkræft

http://www.avisen.dk/kraeftens-bekaempelse-forsk-i-brandkraeft_204803.aspx

 

Den 20. februar 2013:

Døende brandmænd får nej til erstatning

http://www.avisen.dk/doeende-brandmaend-faar-nej-til-erstatning_204806.aspx

Død om 2-7 måneder: Giv mig ro i graven

http://www.avisen.dk/doed-om-2-7-maaneder-giv-mig-ro-i-graven_205603.aspx

 

Den 19. februar 2013:

Brandmand? Sørg for at få kræft i Australien

http://www.avisen.dk/brandmand-soerg-for-at-faa-kraeft-i-australien_205953.aspx

Søn af død brandmand: Så vågn dog op!

http://www.avisen.dk/soen-af-doed-brandmand-saa-vaagn-dog-op_205961.aspx

Uhyggelig dødsliste for brandmænd vokser

http://www.avisen.dk/uhyggelig-doedsliste-for-brandmaend-vokser_204760.aspx

 

 


Arbejdstilsynet er aldrig med på øvelse eller udrykning

 

Den 19. december 2012:

Arbejdstilsynet tager kritikken til sig. På baggrund af Avisen.dk's afsløringer af en række ulykker og skader på røgdykkerkurser og andre øvelser, planlægger myndigheden nu at tage ud i brandmændenes virkelighed.

 

Den 9. december 2012:

Brandmænd, der kollapser. Brandmænd, der tvinges til at bruge farligt og forældet udstyr. Brandmænd, der får kroniske gener efter at have været forsøgskaniner.

Læg dertil en alarmerende høj forekomst af kræft blandt landets cirka 10.000 brandmænd, som ingen har advaret dem om.

Nu viser det sig, at ingen myndighed holder øje med brandmændenes sikkerhed på øvelser eller under brandslukning. Arbejdstilsynet fører kun tilsyn med brandstationerne på planlagte besøg.

FOA og 3F kritiserer Arbejdstilsynets manglende indsats.

 

 

 

 


Brandmænd bruges som forsøgskaniner
til at teste nyt udstyr

 

Den 6. december 2012:

Det kan snart være slut med at udsætte brandmænd for farlige forsøg, lyder det fra forsvarsminister Nick Hækkerup (S). Han lover hjælp til kommunale brandvæsener. Det er stadigvæk deres ansvar at sikre ordentligt udstyr, men det kan ændre sig, når beredskabsforliget rulles ud.

 

Den 5. december 2012:

Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) trækkes nu ind i sagen med krav fra Enhedslisten, Dansk Folkeparti og brandmændenes fagforeninger om, at det fremover bør være Beredskabsstyrelsen, der står for test af nyt udstyr. Kommunerne magter ikke opgaven, lyder kritikken.

Hvorfor har Arbejdstilsynet ikke grebet ind? Enhedslisten stiller nu spørgsmål til beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S).

 

Den 4. december 2012:

Avisen.dk afdækker, hvordan flere københavnske brandmænd har fået livslange skader af at være blevet brugt som forsøgskaniner til test af ikke-færdigudviklet åndedrætsværn. Udstyret afgav gasser og smeltede under brug.

Producenten fortæller, at danske brandmænd stadigvæk tester udstyr, og at den danske test gør det lettere at sælge udstyret til resten af verden.

Oplysningerne forarger fagforeninger og politikere.

 

 

 

Chefer tiede kræftrisiko ihjel


Den 30. november 2012:

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) kræver nu, at Arbejdstilsynet og Arbejdsskadestyrelsen udarbejder en fælles redegørelse om de to myndigheders rolle i sagen om de mange kræftramte brandmænd.

Arbejdstilsynet nægter at svare på, hvorfor viden om overdødelighed blandt brandmænd på grund af kræft aldrig nåede frem til brandmændene selv, når arbejdsgivere, forskere og en arbejdsmiljøfond under ministeriet kendte til fænomenet.

Falck-redder og far til tre fortæller om sin kræftsygdom efter 21 år med brandslukning.

Avisen.dk har samlet ti kræftramte brandmænds historier. Se dem her.

 

Den 27. november 2012:

I 24 år tav ledelsen på landets brandstationer og i Falck, selvom de vidste, at der var en overdødelighed blandt brandmænd på grund af kræft. Det viser en dansk forskningsrapport fra 1988, som Københavns Brandvæsen og Falck selv har medvirket i. Brandmændene blev holdt hen i uvidenhed, og der blev ikke gjort noget for at beskytte dem.

FOA kræver, at beskæftigelsesministeren kulegraver sagen, som formanden sammenligner med skandalen fra 1980'erne, hvor tusindvis af malere fik hjerneskader af at arbejde med opløsningsmidler, selvom flere kendte til sundhedsfaren.

Københavnske brandmænd har lavet en optælling, der viser, at hver tiende har fået kræft. Blandt dem er Jørgen Larsen, der er døende. Han er bitter på sin ledelse over, at ingen på arbejdspladsen advarede ham mod den forhøjede kræftrisiko.

 

 

Brandmænd dør af kræft på jobbet

 

Den 21. november 2012:

Socialistisk Folkeparti vil nu presse beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) til at finde en million kroner til at få kortlagt brandkræften.

FOA vil have alle kræftofre - døde og levende - meldt til Arbejdsskadestyrelsen.

 

Den 20. november 2012:

Det er ikke kun syge brandmænd, der forsøger at opnå retfærdighed ved at anmelde kræft til Arbejdsskadestyrelsen. Også pårørende til afdøde søger erstatning.

En københavnsk brandmand fortæller, hvordan kræften åd hans kollega og ven op.

Falck erkender, at firmaet har sparet på blandt andet rene branddragter, hvilket kan betyde, at de 3.100 brandmænd har været ekstra udsatte for kræftfremkaldende stoffer.

 

Den 19. november 2012:

Bekymrede brandmænd henvender sig til fagforeninger landet over. De frygter, at deres og kollegers cancer skyldes jobbet. I Københavns Brandvæsen udfærdiger brandmænd en dødsliste på over 75 mand.

3F sammenligner overdødeligheden blandt brandmændene med Grindsted-skandalen, hvor medarbejdere på Grindsted-værket fik hjerneskader af kviksølv. Sundhedsfaren blev fortiet, selv om ledelsen, fabrikslægen og de ansvarlige myndigheder kendte til kviksølvs skadevirkninger.

En brandmand fra København fortæller, at prostatakræft har ødelagt hans sexliv. Brandmænd har 30 procent højere risiko for at få prostatakræft end den gennemsnitlige befolkning.

Den store uklarhed om antallet af kræftramte brandmænd får nu professor i arbejdsmedicin til at efterspørge en landsdækkende kortlægning.

 

Den 8. november 2012:

Kun en dansk kræftramt brandmand har fået erstatning de seneste fem år. Det viser nye tal fra Arbejdsskadestyrelsen. 3F og Brandfolkenes Organisation kræver nu, at det bliver lettere for brandmænd at få anerkendt deres arbejdsskader.

I Californien får alle brandmænd erstatning, hvis de er og har været ikke-rygere.

En brandmand fra Århus fortæller om sin kræftsygdom. Han vil nu søge erstatning.

 

Den 7. november 2012:

Beredskabskommissionen med overborgmesteren i spidsen kræver nu - på baggrund af Avisen.dk's dækning af københavnske brandmænds manglende beskyttelse mod kræftfremkaldende stoffer - en undersøgelse fra Arbejdsmedicinsk Klinik.

 

Den 6. november 2012:

Arbejdsskadestyrelsen kan nu se frem til en byge af ansøgninger om erstatning fra kræftramte brandmænd. De syge brandmænd vil kompenseres for de sygdomme, de lider eller har lidt af.

 

Den 5. november 2012:

Hos landets største brandvæsen - Københavns Brandvæsen - viser det sig, at ledelsen trods advarsler fra Arbejdstilsynet i årevis har udsat brandfolkene for en unødvendig kræftrisiko. Ledelsen har ladet brandfolk slukke ildebrande med utætte åndedrætsværn, hvilket kan have forhøjet risikoen for kræft.

En brandmand fra København fortæller om at have en kræftknude på størrelse med et strudseæg.

Sagen får nu flere lokalpolitikere til at kræve et lægetjek af de cirka 100 københavnske brandmænd, der har brugt det farlige og forældede åndedrætsværn.

 

Den 3. november 2012:

Dansk Folkeparti vil nu tage sagen op med sundhedsminister Astrid Krag (SF) og kræver på baggrund af den nye viden en screening af landets brandmænd.

 

Den 2. november 2012:

Nyere forskning viser, at brandmænd har en forhøjet risiko for at få kræft på jobbet. Den røg, de arbejder i, når de slukker ildebrande, er tyk af kræftfremkaldende stoffer. Ingen har advaret danske brandmænd om faren.

Avisen.dk kan påvise flere kræfttilfælde blandt danske brandmænd. Hverken arbejdsgivere eller Arbejdstilsynet har advaret dem. Falck erkender manglende fokus på forebyggelse af sygdommen.

Familiefar og brandmand fra Roskilde fortæller, at flere af hans kolleger er døde af kræft. Han er selv blevet behandlet for sygdommen.

I 1973 brød en af de værste brande i nyere tid ud i København. 35 indebrændte under den såkaldte Hafnia-brand, men mange blev reddet ud af byens brandhelte. De var otte røgdykkere den nat. I dag er der tre tilbage. Fem har fået diagnosen kræft. En af dem fortæller, hvordan hans kolleger er faldet som fluer.

 


Kulegravning: Sikkerheden
sejler i Københavns Brandvæsen

 

Den 5. oktober 2012:

Sikkerhedsfolk chikaneres og trues, når de påtaler risici og brud på reglerne i Københavns Brandvæsen. Flere står nu frem på Avisen.dk og fortæller, hvordan de er blevet generet af ledelsen.

Den nuværende arbejdsmiljørepræsentant, Henning Dons, bad om en undersøgelse af arbejdsulykken, da en brandmand kom på hospitalet efter en øvelse i foråret. Ledelsen reagerede ikke på hans bøn. Siden kom yderligere to brandmænd til skade på lignende øvelser. Arbejdsulykker, der måske kunne have været afværget.

 

Den 4. oktober 2012:

Undersøgelsen, som overborgmester Frank Jensen (S) har bestilt efter Avisen.dks afsløringer, afdækker en række alvorlige brist i sikkerheden. Undersøgelsen resulterer i 20 vidtrækkende anbefalinger og en analyse af brugen af de kredsløbsapparater, der har fået kritik af flere læger.

Torben Holm Hansen står frem og fortæller om, hvordan han fik to flasker vin og en fyreseddel efter at være faldet fem meter ned gennem en elevatorskakt under en øvelse med Københavns Brandvæsen på en byggeplads.

Overborgmesteren lover højt og helligt, at han vil holde nøje øje med, at ledelsen i brandvæsenet efterkommer anbefalingerne.

 

Den 20. september 2012:

Københavns Brandvæsen skal ikke undersøge sig selv, erfarer Avisen.dk. Eksterne konsulenter skal nu udspørge de cirka 40 brandmænd, der har deltaget i de livsfarlige øvelser, hvor tre brandmænd har fået varmekollaps.

 

Den 15. september 2012:

Politikerne på Københavns Rådhus går ind i sagen og kræver klarhed over brugen af livsfarlige åndedrætsværn blandt byens brandmænd.

 

 

Brugte livsfarligt udstyr i mere end 15 år

 

Den 14. september 2012:

I et direkte interview på TV2 NEWS påstår den københavnske beredskabschef, at alle de kontroversielle åndedrætsværn er udskiftet med nyt og bedre udstyr. Samtidig kan anonyme kilder foto-dokumentere, at en brandbil med det farlige og forældede udstyr er klar til udrykning på Christianshavn i København. Beredskabschefen taler med andre ord usandt.

Andre fotografier viser, at det kontroversielle åndedrætsværn blev brugt i forbindelse med slukningen af en stor brand i KB-Hallen.

Avisen.dk's reporter trues væk fra brandstationen på Christianshavn, da hun forsøger at foto-dokumentere, at stationen skjuler et bur med de ifølge beredskabschefen kasserede apparater.

Senere på dagen kræver Arbejdstilsynet, at Københavns Brandvæsen står skoleret.

 

Den 13. september 2012:

Avisen.dk afdækker, at Københavns Brandvæsen i mere end et årti - helt tilbage fra 1997 - overhørte advarsler fra Arbejdstilsynet, flere læger og brandmændene selv om det kontroversielle åndedrætsværn.

Til de menige brandmænds frustration, afviser ledelsen i Københavns Brandvæsen kritikken.

 

Den 12. september 2012:

Avisen.dk afslører, at et kontroversielt åndedrætsværn er skyld i, at tre brandmænd er kollapset, og at andre har fået forbrændinger i ansigt og svælg.

Brandmændenes egen læge advarer om flere ofre, og flere eksperter vil have udstyret forbudt. Ifølge producenten bruger Københavns Brandvæsen apparatet helt forkert.

 

 

 

Macho-kultur: Brandmænd presses på livsfarlige øvelser

 

Den 11. september 2012:

Arbejdstilsynet går ind i sagen, som den danske myndighed mener er at udsætte de københavnske brandmænd for unødvendig livsfare.

Avisen.dk offentliggør billeder af det øvelseshus, hvor en brandmand var øjeblikke fra at dø.

Senere på dagen forbyder de svenske myndigheder alle danskledede brandøvelser på det øvelsesanlæg uden for Malmø, hvor tre københavnske brandmænd har været involveret i arbejdsulykker.

 

Den 10. september 2012:

Avisen.dk afslører, at københavnske brandmænd deltager i livsfarlige øvelser, og at mindst en brandmand har været ved at dø.

Brandmændene føler sig presset til at gennemføre øvelserne for ikke at miste deres job. Jægerkorpset afviser, at øvelser behøver at være så farlige. Senere på dagen går overborgmester Frank Jensen (S) ind i sagen og kræver en redegørelse.

På baggrund af en række skriftlige og mundtlige kilder bringer Avisen.dk en detaljeret rekonstruktion af den øvelse, der er så meget ude af kontrol, at en brandmand kollapser og må køres livløs til nærmeste hospital:

Brandmænd: Vi pisser i bukserne på øvelserne: Kapitel 1
"Du får et drøn varme, så du glemmer dit navn": Kapitel 2
Den tilsodede mandekrop vrider sig i kramper: Kapitel 3
En lang nål sender iskoldt vand ind i kroppen: Kapitel 4

Rekonstruktionen er blevet til på baggrund af interview med i alt 15 øjenvidner fra fire røgdykkerkurser afviklet i foråret og forsommeren. Flere er hentet fra det svenske politis vidneafhøringer efter den tredje ulykke.

Avisen.dk har besøgt og affotograferet øvelsesanlægget Barbara i Malmø. Derudover ligger følgende dokumenter til grund for fortællingen: Den kollapsede brandmands lægejournal fra Skåne Universitetssygehus (Kapitel 1 og Kapitel 2), Räddningstjänsten Syds analyser af ulykkerne i april og juni samt et skriftligt referat af et internt møde i Københavns Brandvæsens ledelsesforum.

Yderligere er Avisen.dk i besiddelse af en række dokumenter fra Københavns Brandvæsen, der også er indgået i rekonstruktionen. Brandmanden, som historien handler om, har ikke ønsket at medvirke i artikelserien.


et par bliver viet på et toilet
Helt vildt

Par blev viet på

tankstations toilet

en person
Film og TV

Harry Potter

bliver til tv-serie

en alvorlig mand
Kendte

Syg Jussi Adler-Olsen aflyser

lastbiler
Nyheder

Transportfirma

går konkurs

indgang til et supermarked
Nyheder

Supermarkedskæde

dropper MobilePay

det udbrændte højhus
Nyheder

To små børn og mor og far indebrændt i spansk højhusbrand

en cykelrytter
Sport

Jonas Vingegaard

i spansk opvisning

politi arbejder
Krimi

11-årig pige påkørt

en mand
Nyheder

Tidligere S-profil: Løkke svigtede Mike Fonseca

en person med en joint
Nyheder

Naboland gør hash delvist legalt

trængsel på motorvej
Krimi

Fyraftenstrafik

ramt af kaos

nedlagt kirke
Nyheder

Kendt kurbad

konkurs 

sangerinde synger
Film og TV

Eurovision: Truer

med at trække sig 

vanddunke står ved mur
Nyheder

Søgninger afslører:

Danskerne forbereder

sig på krig

kvinde poserer
Kendte

X Factors nye vært:

Jeg får et sug i maven

kong frederik sidder i stol
Kongelige

Kongen på plads

i kirken 

motorvej
Krimi

29-årig kvinde død

Nyheder

Mette F. besøger Ukraine 

fem personer poserer
Film og TV

X Factor: Her er

favoritterne 

politi arbejder
Krimi

Fem bandemedlemmer

tiltalt for skuddrab

kvinde poserer
Krimi

Hanne With-drabet:

Ny forsvarsadvokat

vand slår ind over strand
Nyheder

LIVE: Rolf rammer Danmark 

mand poserer
Kendte

Badehotellet-stjerne:

Havde det virkelig dårligt

kø på motorvej
Krimi

Bil i brand på motorvej

skaber massiv kø

mand smiler
Kendte

Megastjerne kommer

til Danmark

skilte ligger og flyder
Nyheder

Rolf lægger sig

til frokost 

strand
Krimi

Turist reddet: Faldt

i søvn i bil på strand 

Nyheder

Første gang i 52 år:

USA lander på Månen

Høje bølger i stormvejr
Nyheder

Stormvejr: Tog og

færger aflyses

Kim Bildsøe Lassen og Divya Das på den røde løber.
Kendte

Divya Das

misbrugt

Dar Samlin smiler
Kendte

Dar Salim: Jeg

har levet mange 

slags liv

Sort hvid foto af Confino
Kendte

Efter konflikt med TV 2:

Lander nyt job

En politibil med udrykning.
Nyheder

Blev lagt i håndjern

og sat bag tremmer

ved en fejl

En hund ved siden af et certifikat.
Helt vildt

Verdens ældste hund

får taget sin titel

Nærbillede af Mai Manniche
Kendte

Mai Manniche sat på

plads af kongehuset

Krimi

Influencer dømt:

Fejrede Hamas-angreb

med musik og dans

spotifys grønne logo
Nyheder

Musikere i retten:

Føler sig snydt

Politibetjente med ryggen til
Krimi

Børn forsøgt bortført:

Politiet mangler spor

To ugeblade
Underholdning

Lukker ugeblad -

udkommer kun digitalt

Siden af en politibil
Krimi

30-årig mand efterlyses

for hoteldrab

mand og kvinde
Nyheder

Lover militær støtte i ti år

portræt af mand
Nyheder

Superstjerner 

indtager Tivoli

portræt af mand
Nyheder

Tesfaye vil have 

skarpere regler

portræt af kvinde
Nyheder

Vil sælge luksusvilla 

for 16 millioner kroner

portræt af kvinde
Nyheder

Vil sælge luksusvilla 

for 16 millioner kroner

telefon med mobilepay billede
Nyheder

Slut med MobilePay

portræt af mand
Nyheder

Martin Henriksen:

Vil være formand

portræt af mand
Nyheder

Martin Henriksen:

Vil være formand

kvinde med paraplyer
Nyheder

DMI: Storm på vej

portræt af mand
Kongelige

Prins Joachim:

Vesten er kommet bagud

portræt af mand
Kongelige

Prins Joachim:

Vesten er kommet bagud

portræt af mand
Nyheder

Det Jødiske Samfund: Antisemitismen slår rekord

luksusbiler på stribe
Nyheder

Ny konkurs i bilbranchen

luksusbiler på stribe
Nyheder

Ny konkurs i bilbranchen

en mand arbejder
Nyheder

Stor virksomhed

er gået konkurs

en mand arbejder
Nyheder

Stor virksomhed

er gået konkurs

to mænd
Nyheder

Dansk mediehus runder 2,4 mia. i omsætning

tre glade personer
Kendte

Tv-kendis i stort vægttab

en glad astronaut
Helt vildt

Andreas Mogensen cykler i danske skove fra rummet

politi arbejder
Krimi

Fodgænger kørt ned efter slagsmål

en person holder biblen
Krimi

Dansk præst frifundet for voldtægt af mindreårig

en scene
Kendte

Badehotellet-stjerne overrasker

En cookie, som der er taget en bid af.
Mad og drikke

Cookies tilbagekaldes:

Solgt i hele landet

En cookie, som der er taget en bid af.
Mad og drikke

Cookies tilbagekaldes:

Solgt i hele landet

En stor hvid villa
Nyheder

Novo-boss sætter

luksusvilla til salg

grene uden blade
Livsstil

Giv hækplanterne en overhaling og gør klar til havens fugleliv

en mand
Krimi

Seriesvindler dømt igen

Kong Frederik vinker
Kongelige

Kongehuset:

Kongen kommer

Lone Hertz i en have
Kendte

Kendissøn skrev

rørende tale til sin

egen begravelse

Lone Hertz i en have
Kendte

Kendissøn skrev

rørende tale til sin

egen begravelse

Claes Bang
Film og TV

Claes Bang-film lagt for had i Rusland

En eurolotto kupon med en kuglepen
Helt vildt

Studerende vinder

9 millioner

Røg og blink og kø på en motorvej
Krimi

Lastbil i brand giver

kø på motorvej

Asta Kamma August med prisen
Kendte

Sygeplejeskolen-stjerne 

får talentpris

Bodil Jørgensen i en lænestol
Kendte

Bodil Jørgensen:

Kærligheden

udvider sig

En burger med pommes frites og en dip
Nyheder

Konkurs: Burgerkæde

lukker to restauranter

En tyk mand holder sin mave
Nyheder

Mand smuglede kontanter i mavesækken

Flere skakspil
Sport

Otteårig skriver historie:

Slår stormester

Donald Trump på en scene i mørkt jakkesæt og rødt slips
Nyheder

Trump risikerer at få

beslaglagt sine skyskrabere

Kvinde smiler
Nyheder

Husmor-influencer dømt for børnemishandling