Få ved de kan få advokathjælp betalt

For eksempel kan det være en dyr fornøjelse ikke at have styr på sin forsikring i skilsmissesager. (Foto: Foto: Colorbox)

Kun meget få danskere ved, at deres almindelige forsikring kan dække advokatudgifter til erstatningssager og hvis folk kommer til skade.

Er uheldet ude, og bliver du invalideret eller smutter ægtefællen, så kan der blive brug for advokathjælp.

Det kan blive en meget dyr fornøjelse, der i sidste ende kan ende i økonomisk ruin, hvis der skal bruges mange penge på advokater.

Men faktisk kan en del af udgiften til flere typer sager være dækket af din forsikring. Det er derfor en god ide at give sin forsikring et serviceeftersyn.

Det er der bare meget få danskere, der er klar over. En ny måling fra Danske Advokater viser, at blot hver tredje ved, at den almindelige forsikring kan dække en stor del af udgifterne.

"Det er for eksempel i sager om erstatning, skader og mangler, at mange ikke ved, at de kan bruge forsikringen," siger formand i Danske Advokater Lars Svenning Andersen til Newspaq.

Han peger også på, at mange langt fra er klar over, hvordan deres forsikring dækker retshjælp.

"Det er et meget stort problem, at mange ikke er klar over at de har en retshjælpsforsikring eller hvordan den dækker. Det er et problem, at mange først finder ud af det for sent," siger han.

Undersøgelsen viser, at blot 14 procent af danskerne ved, hvordan retshjælpforsikringen dækker.

Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis ikke forsikringen dækker eller kun dækker et lavt beløb. Typisk er dækningen på retshjælpforsikring på mellem 75.000 og 130.000 kroner.

"Det forslår ingenting i mere alvorlige sager. Hvis man som borger taber en stor sag, som har været dyr at føre, havner man let i økonomisk ruin. Det gælder f.eks. typisk i sager, hvor man er blevet invalideret efter en ulykke. Derfor kan folk ofte blive tvunget til at droppe at føre sagen eller vælge at indgå et forlig på dårlige vilkår i stedet for at køre sagen," siger Lars Svenning Andersen.

For blot 40 kroner mere i forsikringspræmie kan dækningen i forsikringen forhøjes.

1.024 har svaret i undersøgelsen, der har en usikkerhed +/- 2,9 procent.