Skilsmissebørn betror sig til bedsteforældre
AppleMark
Skilsmissebørn vælge ofte at betro sig til en nær bedsteforældre eller en god klasselærer, hvis det, de har på sinde, kan gøre deres mor ked af det eller deres far irriteret.

Hvis mor har gang i noget, som kan sætte fars pis i kog, vælger skilsmissebarnet ofte at dele sine bekymringer med en nærtstående bedsteforælder, pædagog eller klasselærer.

Det kan for eksempel være, hvis mor igen skal flytte, hvis far ikke har regler for slik, fjernsyn og sengetider, hvis far har fået en ny kæreste, eller hvis mor er sygemeldt fra arbejdet.

»Skilsmissebørn vil utrolig gerne være loyale overfor både mor og far, derfor vil de ofte være tilbageholdende med at sige noget fra hverdagen hjemme hos mor, som kan gøre far bekymret, eller fra weekenderne hos far, som kan gøre mor vred,« siger familieterapeut og leder af Børns Vilkårs rådgivningstilbud Bente Boserup, der har udgivet flere foldere om skilsmissebørn.

Bente Boserup mener, at bedsteforældre ofte bliver et oplagt valg for skilsmissebørnene, fordi der hos dem typisk er konfliktfrit, genkendeligt og tid til at tænke tanker til ende.

»For selv om nutidens bedsteforældre lever et travlt liv, så har de som regel god tid til samvær, når de har deres børnebørn hos sig,« siger Bente Boserup.

Hun mener, at skilsmisseforældre, ligesom andre forældre, bør betragte andre voksne fortrolige i deres børns liv, som vigtige og nødvendige ressourcer. Men det afhænger selvfølgelig af bedsteforældrenes personlighed og evne til at holde sig uden for forældrenes uenigheder, påpeger hun. Ellers kan pædagogen eller klasselæreren som regel blive en vigtig ventil, der sikrer, at følelser og tanker ikke bliver vendt indad.

Surhed og brok

Hvis skilsmissebørn konsekvent vælger at betro sig til andre voksne, kan det dog godt være et tegn på, at mor og far skal hanke op i sig selv, mener familiepsykolog i Familiepsykologisk Praksis Ulla Dyrløv.

»Hvis skilsmissebørn oplever, at far med det samme bliver irriteret, eller at mor straks griber telefonen for at brokke sig, når de åbner op for deres bekymringer, så klapper de helt i, og det er altså ikke holdbart,« siger hun.

Så er det tid til at øve sig i at lytte uden at reagere eller handle, mener hun.

»For hvis forældre og børn har et fortroligt forhold, så vil børn blive ved med at betro sig til deres forældre, hvis de oplever rum for det, uanset at de er blevet skilsmissebørn,« mener Ulla Dyrløv.