Lær dansk med mobilen
Hjælpemiddel ? Med mobiltelefonen i hånden kan indvandrere lære dansk ved at optage deres egne samtaler i hverdagen, oploade dem til internettet og lytte til dem

Amirah henter sin datter i vuggestuen. Det gør hun hver dag omkring klokken 16. Hun kender en af pædagogerne godt, og hun plejer at høre fra hende, hvordan dagen er gået.
Amirah spørger pædagogen, om hun må optage samtalen på sin mobil. Det må hun godt. Mens Amira har sin datter på armen og mobilen i hånden, optager hun deres samtale:
Amirah: Hvordan går det med min Faridah i dag?
Pædagog: Hun har leget meget med Louise.
Amirah: Hvem er Louise?
Pædagog: Det er hende, der leger derovre sammen med Mathias.
Amirah: Nåå, hun snakker hver dag om Louise. Er hun ny?
Sådan kunne en optagelse lyde i det såkaldte mobile sproglaboratorim.
Optager samtaler
Det mobile sproglaboratorium går ud på, at indvandrere, der er ved at lære dansk, optager deres hverdagssamtaler på mobilen, oploader dem til internettet og lytter til dem.
Det mobile sproglaboratorium indebærer altså en helt ny og anderledes måde at lære dansk på.
»Mange indvandrere har rigtig gode mobiltelefoner, som kan optage både lyd og video i god lydkvalitet, og dermed har de allerede det nødvendige udstyr for at kunne optage deres samtaler med naboen, arbejdsgiveren, pædagogen eller folkeskolelæreren. De er simpelthen på beatet med hensyn til at købe og benytte mobilteknologi. Det vi så har gjort, er at lave et såkaldt e-læringsunivers på internettet, som de kan oploade deres optagede samtaler til. Dermed får de mulighed for at lytte til deres egne samtaler og lære ud fra dem,« forklarer udviklingskonsulent Mads Bo-Kristensen fra Videnscenter for Integration.
Hører sproget
Ifølge ham kan de enten lytte samtalerne igennem alene eller sammen med en underviser for bestemte ting.
»De kunne for eksempel lytte efter, hvor godt greb de har om, hvordan danskere indleder og afslutter en samtale eller tager og giver ordet til hinanden. For der er jo forskelle fra sprog til sprog, som kun kan læres ved at høre spontant og autentisk sprog,« siger Mads Bo-Kristensen.
Ifølge ham er det for eksempel små markeringer som »ik?« og »vel«, der på dansk markerer, at nu giver man ordet til den anden. Men ud over at optage lyd så er det også tanken, at brugerne af det mobile sproglaboratorium kan optage video.
»For vi signalerer meget med kropssproget, og derfor betyder det også meget for, hvordan en samtale udvikler sig,« siger Mads Bo-Kristensen.
Han har fundet på det mobile sproglaboratorium sammen med adjunkt Lene Rybner fra dansk på Roskilde Universitetscenter og tekniker Niels Ole Ankerstjerne fra Videnscenter for Integration.
Pilottest
De ved at lave en såkaldt pilottest af projektet.
Der er således 40 kursister på Århus Sprogcenter, som er ved at prøve at bruge det mobile sproglaboratorium.
»Umiddelbart ser det ud til at fungere rigtig godt, men det kræver selvfølgelig noget tilvænning. Jeg har ikke indtryk af, at det endnu er en helt integreret del af kursisternes hverdag at optage deres samtaler. Måske fordi de kan være generte over at bede om lov til at optage samtaler, ligesom andre kan være generte over at lade sig optage,« siger han. Det sidste gælder dog især for video. Så pilottesten vil muligvis føre til, at der i det endelige projekt fokuseres mest på lyd.
»Men samtidig har jeg indtryk af, at det er en kæmpe gevinst for kursisterne,« siger Mads Bo-Kristensen.
Når pilottesten er afsluttet omkring begyndelsen af februar, håber Mads Bo-Kristensen, at sprogcentre rundt om i landet vil tage projektet til sig. Umiddelbart tegner det godt.

via Listen To News