Far i Tøndersag var satanist
Faderen til de to seksuelt misbrugte piger i Tøndersagen var medlem af satanistisk forening, da misbruget fandt sted.

Af Laurits Nansen
lana@avisen.dk

Faderen til de to seksuelt misbrugte piger i Tøndersagen var medlem af en satanistisk kult.
Det kom frem under mandagens retsmøde i sagen, hvor pigernes 43-årige mor blev idømt en psykiatrisk behandlingsdom på ubestemt tid for at have medvirket til, at faderen misbrugte pigerne.

I retten kunne anklageren afsløre, at faderen havde medlemskort til Satanistisk Forum.

Og ifølge den ældste datter havde faderen på et tidspunkt sagt, at han var medlem af en klub, hvor medlemmerne var »Fandens børn«. Satanistisk Forums skriver på sin hjemmeside, at det er »den eneste sataniske forening i Danmark, der varetager satanisters interesser, og som fungerer som talerør for danske satanister.«

Foreningen skriver også på sin hjemmeside, at den ikke kender til faderens medlemskab, men gerne vil undersøge sagen og udvise ham, hvis han stadig er medlem. Satanisterne beskriver sig som en antikristen bevægelse med en humanistiske og ateistisk ideologi.