Villy Søvndal skrotter SF s socialistiske værdier
SF har arbejdet for at afskaffe kapitalismen i 50 år gennem en socialistisk revolution. Men partiformand Villy Søvndal er nu klar til at slette en række socialistiske mål fra partiprogrammet

Kapitalismen skal afskaffes. Arbejderne skal overtage virksomhederne. Og alle skal have det samme i løn.

Sådan står der i SF s principprogram fra 2003.

Men nu undsiger partiformand Villy Søvndal flere af de centrale socialistiske mål.

- Det ligger hverken i vores praksis eller teori, at vi skal afskaffe kapitalismen, siger han, da Nyhedsavisen beder ham om at forholde sig til principprogrammet.

I jeres principprogram står der ellers, at I vil afskaffe kapitalismen gennem en revolutionær proces, og at der skal være fælleseje og råderet over de vigtigste produktionsmidler. Mener du det?

- Altså, det er jo mange år siden, vi forsøgte at afskaffe markedsøkonomien. Jeg er selv mere og mere overbevist om, at styrken i vores samfund er samspillet mellem en meget fleksibel privat sektor og en ret duelig offentlig sektor i forhold til mange andre typer af samfund.

Hvad er det så, I skal revolutionere?

- Jeg ville måske også hellere have brugt et udtryk som, at vi skal gå videre af den vej, der skaber et stærkt offentligt system ved siden af et stærkt privat system.

Hvad er det gode ved den form for kapitalisme, vi har nu?

- Det er, at den er dynamisk. Og det er, at det er den nemmeste måde at fordele varer på. Det lærte jeg allerede tidligt, da jeg som helt ung mand sad på et universitet i Kiev (hovedstaden i Ukraine, red.) og kiggede på en russisk produktionssplan. Jeg synes, det var voldsomt detaljeret, hvad man politisk havde besluttet, at der skulle produceres af sandaler i Sovjet dengang. Jeg kan huske, at jeg tænkte: Hvad nu, hvis det regner mere, end det plejer, denne her sommer? Så kommer de til at ligge inde med at hav af sandaler. Og der må man sige, at vores marked er ekstremt dynamisk og ubureaukratisk.

Så når I skriver i jeres principprogram, at målet er, at et flertal i befolkningen gradvist skal afskaffe kapitalismen, er det i virkeligheden noget, som SF ikke står for længere?

- I al min levetid forudsætter jeg i hvert fald, at vi har en markedsøkonomi, og at vi bevarer den ejendomsret, vi kender. SF har ingen planer om at nationalisere, siger SFs formand, Villy Søvndal.

Hvad betyder det, når der i jeres partiprogram står, at der skal være fælleseje og råderet over de vigtigste produktionsmidler?

- Det betyder vel en overvejelse om også at sikre medarbejderne en større andel og indflydelse på den arbejdsplads, hvor de er med til at producere overskuddet.

Men betyder det i praksis, at I vil fratage ejerne af virksomhederne deres ejerskab og give det til medarbejderne?

- Nej, vi vil hverken nationalisere eller noget som helst. Det har vi de dårligste erfaringer med.

Hvordan vil I så gå ind i virksomhederne og sikre medarbejderne en større del af ejerskab?

- Jamen, det er jo i virkeligheden de ansatte og fagforeningerne, der må tage de slagsmål. Jeg forestiller mig ikke, at vi skal ind og lovgive om det her.

Nyt principprogram

Villy Søvndal erkender, at principprogrammet kan opfattes fjernt fra den politik, han som partiets formand udfører til daglig. Og han er klar på at skrive en ny udgave af partiprogrammet.

- Det kunne man bestemt. For verden udvikler sig og SF udvikler sig, siger han.

Er der uenighed internt i partiet om de her ting?

- Jeg tror det ikke, men jeg vil bestemt ikke udelukke det. Problemet er jo altid, at når man diskuterer langsigtet, bliver det lidt løsrevet fra den daglige praksis.

Du har siden valgkampen i efteråret været stor fortaler for at samle oppositionen. Hvor meget er du villig til at gå på kompromis med SF’s politik?

- Det er klart, at der er punkter, hvor vi har uenigheder med Socialdemokraterne og Radikale Venstre, ligesom Venstre har uenigheder med de Konservative. Sådan vil det altid være. Og der er det en meget konkret øvelse at diskutere, hvordan man kan komme til enighed på nogle punkter, når vi engang når dertil.

Er der politiske mærkesager I ikke ønsker at røre ved?

- Det med ultimative krav har de radikale forsøgt sig med uden det store held. Det ønsker vi ikke. Men det er klart, at vi vil forhandle benhårdt på de ting, vi gerne vil have gennemført.

Men vil man med dig som formand for partiet om nogle år kune se et SF, der er langt mere midtersøgende i sin politik, end det SF man så for 10 år siden?

- Jeg ved ikke, om det er specielt midtersøgende at få noget gennemført. Jeg synes, det er en falsk modsætning mellem at have visioner og få nogle ting gennemført.