Hedegaard tilfreds med CO2-aftale
EU-landene skal reducere udledningen af CO2 med 20 procent inden 2020. Det er resultatet af et kompromis mellem EU’s miljøministre tirsdag.


Læs også: EU skærer i CO2-udslippet

At udledningen af drivhusgasser skal nedbringes, hvis den globale opvarmning skal bremses, er både klimaforskere og politikere efterhånden enige om.

Men selvom både Danmark og Sveriges ønske om at forpligte EU-landene på at reducere CO2-udledningen med mindst 30 procent inden 2020 ikke gik igennem, da EU’s miljøministre tirsdag indgik et kompromis om unionens klimamål, er miljøminister Connie Hedegaard (K) tilfreds.

Kompromiset som skal endeligt godkendes af de europæiske stats- og regeringsledere betyder, at EU-landene inden 2020 i første omgang vil reducere CO2-udslippet med 20 procent sammenlignet med 1990 – og hvis der opnås enighed om en global aftale – med hele 30 procent.

»Aldrig før har videnskaben været så sikker på, at klimaændringer skyldes den menneskelige aktivitet. Derfor er det helt nødvendigt med håndfaste mål for udledningerne, og derfor er jeg godt tilfreds med, at vi i dag sender et klart signal til omverdenen om, at EU er parat til at udvise globalt lederskab på klimaområdet efter 2012,« udtaler Connie Hedegaard, der fortsætter:

»Selvom Danmark og Sverige pressede på, lykkedes det ikke at opnå enighed om, at EU skal reducere med 30 procent, uanset hvad andre gør. Men presset sikrede en fornuftig fællesnævner og var et boldværk mod at udvande Kommissionens forslag, som flere EU-lande ønskede. Jeg er godt tilfreds med, at vi i dag har besluttet at målene skal underbygges af konkrete virkemidler, og at vi derfor allerede nu skal gå i gang med at vedtage de virkemidler, der skal til for at nå en reduktion på 30 procent. Det underbygger troværdigheden af EU’s internationale lederskab på klimaområdet og dermed muligheden for en global aftale«, siger Connie Hedegaard.

Resultater fra FN’s Klimapanels seneste vurderingsrapport viser, at de gennemsnitstemperaturen på Jorden vil stige med 0,2 grader hvert tiende år, og at stigningen i det 21. århundrede vil være meget større end i det 20. århundrede, hvis ikke der sker et fald i udledningen af drivhusgasser.

EU’s miljøministrene konkluderede på tirsdagens møde, at der er behov for at de globale reduktioner skal falde med op til 50 procent i 2050, og at de industrialiserede lande bør gå i front med at reducere udledningerne.

EU’s miljøministre er desuden enige om, at der senest i 2009 – som er det år, hvor Danmark har tilbudt værtskabet for FN’s klimakonference - skal indgås en global og omfattende aftale om reduktionerne efter 2012, hvor Kyoto-protokollens første forpligtelsesperiode udløber.

via Listen To News