Eleverne lærer for lidt på Scientology-skoler
5 skoler, som underviser efter scientology-stifteren L. Ron Hubbards principper, er under Undervisningsministeriets tilsyn. Skolernes landsformand afviser, at der er grund til bekymring
Af Silke Bock og Anne Pihl Rasmussen

Elever på Scientologys skole Kildeskolen i Næstved lærer ikke at deltage i folkestyret og kan sidde ubeskæftigede i timevis.

Det fremgår af tilsynsrapporter fra Undervisningsministeriet, som Nyhedsavisen har fået aktindsigt i.

»Det er tilsynets vurdering, at undervisningen ikke i fuldt tilstrækkelig grad forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre,« skriver tilsynet om skolen, som ministeriet har ført yderligere tilsyn med fra december 2004 til februar 2005.

Undrer ikke i Tyskland

Kritikken undrer ikke i Tyskland, hvor Scientology ifølge Ursula Caberta har lukket sine skoler. Hun er leder af et statsbetalt kontor, som overvåger Scientology.

»Børnene lærer ikke, hvad de har brug for til et almindeligt liv. De bliver bare hjernevasket til Scientologys verden,« siger hun.

Går klasser om

Skolernes landsformand, Hanne Hemmingsholt, svarer ikke på den kritik, men afviser, at der er grund til bekymring.

»Tilsynet er ikke tilrettelagt, så ministeriets folk skal sætte sig ind i, hvad der foregår rent pædagogisk på en skole. De laver kun punktnedslag i et undervisningsforløb og kigger på den enkelte lærers præstation helt ude af sammenhæng, og det er naturligvis en katastrofal måde at føre tilsyn på i et land med metodefrihed på friskolerne«, siger hun og fortæller, at skolen i Næstved blandt andet har lavet ekskursion til Folketinget og temauge, hvor eleverne har lavet avis.

Yderligere tilsyn

Også Øresunds Internationale skole er under yderligere tilsyn.

En ny tilsynsrapport fra de to skoler er på vej og kan i værste fald føre til, at skolerne mister godkendelse og statstilskud.

Tre andre skoler er under såkaldt målrettet tilsyn, som Undervisningsministeriet fører, hvis det mener, der kan være grund til bekymring. Skolernes metode er opfundet af Scientologys grundlægger, L Ron Hubbard, og går i korthed ud på, at eleverne arbejder individuelt med opgaver.

Tilpasset den enkelte

Kan eleven ikke finde ud af opgaverne, skal de tages om, indtil de er løst rigtigt.

Skolerne fremhæver, at systemet er tilpasset den enkelte elev, men tilsynet mener, at det er for stift.

»På de ældste klassetrin er det helt sædvanligt, at eleverne sidder med danskmateriale beregnet for 4. klasse,« skriver tilsynet om Kildeskolen i Næstved.

Hanne Hemmingsholt forklarer, at mange elever er fagligt bagud, når de kommer til skolen.

»Men alle elever, der har færdiggjort 9. klasse på skolen de seneste 6 år, er gået videre i anden ungdomsuddannelse på nær en,« siger hun.