Indavl gør nydanske børn ubegavede
Flere indvandrerbørn har behov for specialundervisning. Eksperter peger på fætter-kusine-ægteskaber som en væsentlig årsag

Et stigende antal børn af nydanskere må have hjælp i specialklasser eller flyttes på specialskoler, fordi de – blandt andet som et resultat af indavl i familien – har svært ved at lære og klare sig i skolen.

Ifølge eksperter har børn, hvis forældre er fætre og kusiner, en betydeligt større risiko for at blive født med misdannelser og andre handikap som indlæringsvanskeligheder.

»Blandt børn fra fætter-kusine-ægteskaber er der en overvægt af afvigere fra det, vi kalder normalen,« siger Marie Luise Bisgaard, lektor på klinik for medicinsk genetik ved Københavns Universitet. Ifølge hende viser undersøgelser, at antallet af handikappede børn er tre gange så højt hos folk, som gifter sig inden for en snæver familiær kreds.

Flere på specialskoler

Omkring 25.000 danske børn går på specialskole eller modtager anden form for specialundervisning. Det er ikke opgjort, hvor mange der er børn af nydanskere, men ifølge professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet er der tale om et markant og stigende antal.

»Der er en overrepræsentation af børn med en anden etnisk baggrund på mange af landets specialskoler, og det handler ikke kun om de manglende sproglige kompetencer. En væsentlig del af børnene har brug for ekstra hjælp,« siger Niels Egelund.

Også integrationskonsulent Fahmy Almajid oplever, at mange danske indvandrerbørn har problemer i skolen, fordi deres forældre er fætre og kusiner.

»Vi bilder os ind, at det handler om alt muligt andet, koranskoler, manglende skole-hjem-samtaler og forvirrede børn, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at mange af de her indvandrerbørn har problemer, fordi deres forældre er fætre og kusiner, som igen er børn af fætter-kusine-ægteskaber.«