Mænd skifter ble – men kvinder skifter ikke olie
AppleMark
Ligestilling er i fokus, men når det kommer til stykket, er det faktisk mændene, der flytter sig mest. Kvinderne holder fast i tøjvask og rengøring.

Mænd laver mad og skifter ble på babyen, men kvinderne nærmer sig aldrig garagen.

I ord og tanker er der ikke grænser for, hvor ligestillede vi er blevet i den moderne familie, når det handler om at deles om opgaverne.

Hele 90 procent af de 2.800 mænd og kvinder, der har medvirket i en ny, stor norsk spørgeskemaundersøgelse – den største i Norden til dato – svarer, at de ønsker masser af ligestilling.

Men den unikke undersøgelse afslører også, at det i virkeligheden går mere trægt med ligestillingen, end vi forestiller os.

Mændene skubber på

Når det alligevel de sidste fem år har flyttet sig lidt i den rigtige retning, er det overvejende, fordi mændene skubber mest på.

»Det har meget overraskende vist sig, at mændene ikke bare snakker om ligestilling, men også i stadig stærkere grad lever op til det i handling. Faktisk er det i øjeblikket mændene, der flytter mest på balancen i hjemmet i retning af større ligestilling,« siger Øystein Gullvåg Holter, der er ansvarlig for undersøgelsen fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

»Mændene har simpelthen været bedre til at omdefinere deres maskulinitet end kvinderne. Mændene laver i stigende grad mad og tager omsorg for børnene, men kvinderne bevæger sig ikke på samme måde ind på mandens traditionelle område, hvor det måske handler om bilen og vedligeholdelse af huset,« forklarer Øystein Gullvåg Holter.

Kvinden bestemmer

Det er stort set kun på områder som tøjvask og rengøring, at mandens indflydelse og ansvar fortsat er begrænset.

Hele 63 procent af kvinderne i undersøgelsen forklarer således, at det ’normalt er mig’, som bestemmer, ’hvad der er rent og ryddeligt nok’.

Mandeforsker Steen Baagøe fra Roskilde Universitetscenter giver to forklaringer på, at kvinder ’fylder’ meget i hjemmet.

Risikabelt at bytte roller

»Traditionelt set har kvinden ret til at bestemme, hvad der er pænt og rent. Samtidig tjener og overarbejder mænd stadig mere end kvinderne, og lønforskel og kultur medfører altså, at kvinden må vælge at blive mere hjemme, hvis det hele skal hænge sammen, både økonomisk og i dagligdagen,« siger Steen Baagøe.

Ifølge Øystein Gullvåg Holter vil der i sidste ende være en naturlig grænse for, hvor meget vi vil bytte ansvar og opgaver.

»Vores traditionelle kønskultur dikterer, at det er for risikabelt at ligne det andet køn alt for meget,« siger han.

faktaboks

Den norske undersøgelse – baseret på interview med 2.800 kvinder og mænd – er den største af sin art, der er gennemført i Norden om mænd, kvinder og ligestilling.

I Danmark er der aldrig blevet gennemført en lignende undersøgelse.

Derfor må danske forskere støtte sig til den norske rapports konklusioner, hvor ikke alt kan sidestilles med danske forhold.