Blogger: "Kommune sender danskere ned i et sort hul uden indtægt"
Ulf Harbo er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, og er folketingskandidat. Det meste af fritiden - fra både kommunalpolitik og jobbet som friskolelærer - bruger Ulf Harbo nu på at være bisidder og samfundsdebattør. Bisidder-opgaverne gælder primært borgere i hele Danmark, som er udsat for ulovlig og skadelig sagsbehandling af deres egen lokale kommune - især i deres personlige sager om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

BESKÆFTIGELSESBORGMESTER i Københavns Kommune Anna Mee Allerslev (R) udtalte på stormøde om den ulovlige behandling af kronisk syge og handicappede på de Københavnske jobcentre den 3. august, at hun har fuld tillid til sine chefer i beskæftigelsesafdelingen, og at de både har hjertet på rette sted og er meget dygtige.

Ja, faktisk udtalte Anna Mee Allerslev, at der har været stor udskiftning blandt cheferne, og at hun lige nu har det bedste team i direktionen og centralforvaltningen i de syv år, hun har været beskæftigelsesborgmester.

DET ER SVÆRT AT TRO PÅ, når hun samtidig fortæller, at hendes forvaltning ikke mener, de laver fejl, men administrerer lovgivningen korrekt, og at Københavns Kommune ville bryde loven, hvis de tilkendte flere førtidspension og fleksjob, end de gør.

Københavns Kommune er nemlig på en lang række parametre landets dårligste kommune til at afklare kronisk syge og handicappede, som ikke kan arbejde på ordinære vilkår.

Det kan man se ved at kigge på, hvor stor en andel af kommunens kontanthjælpsmodtagere, som har været på kontanthjælp i mere end 10 år.

KØBENHAVN HAR DANMARKSREKORD med hele 13,2 %, som har været på kontanthjælp i mere end 10 år.

Nummer 2 er Odense med 8,9 %, mens landets andenstørste by Aarhus har 5,7 %, som har været på kontanhjælp i mere end 10 år.

For mennesker med alvorlige sygdomme eller mén efter ulykker, som gør at de ikke får det bedre og ikke kan arbejde på ordinære vilkår, er det essentielt, at man kan blive afklaret til fleksjob eller førtidspension.

Med hensyn til antal førtidspensioner og fleksjobs ser det særligt grelt ud, hvis man sammenligner Københavns Kommune med landets andenstørste kommune Aarhus.

I København har man fra 2007 til 2016 oplevet et fald i antal førtidspensionister på i alt mere end 7.000.

I 2007 var der 20216 førtidspensionister I Københavns Kommune, mens man i 2016 er helt nede på 13173.

Et fald på afsindige 35 % i samlet antal førtidspensionister.

AARHUS KOMMUNE HAR i samme periode oplevet en lille stigning på ca. 400, da der i 2007 var 14.506 førtidspensionister, mens der i 2016 var 14.903.
Antal førtidspensionister per 10 000 indbyggere i Aarhus Kommune: 450.
Antal førtidspensionister per 10 000 indbyggere i Københavns Kommune: 219.

Så selv om København har flere hjemløse, misbrugere og udsatte borgere end Aarhus, har man under halvt så mange førtidspensionister per borger i Københavns Kommune end i Aarhus Kommune.

Seneste opgørelse fra foråret 2017 viser, at der i Aarhus er 4.778 personer i et fleksjob.

I København er der kun 2.452 personer i fleksjob.

Antal fleksjobbere per 10 000 indbyggere i Aarhus kommune: 145.

Antal fleksjobbere per 10 000 indbyggere i Københavns Kommune: 41.

Så Københavns Kommune har 3½ gange så få fleksjobbere per indbygger som Aarhus Kommune.

Man skal ikke være juraprofessor for at indse at det ikke passer når politikere og chefer i Københavns kommune påstår, at de ikke kan tilkende flere fleksjob og førtidspensioner uden at bryde loven.

Kilde: KMD's register for sociale pensioner

MEN IKKE NOK MED at Københavns Kommune er ekstremt dårlig til at afklare kontanthjælpsmodtagere til fleksjob og førtidspension. Den er også den kommune, som ulovligt sender flest hårdt arbejdende danskere direkte i det sorte hul uden indtægt ved at raskmelde dem og stoppe deres sygedagpenge, selv om de stadig er for syge til at stå til rådighed for dagpenge.

I Aarhus har man fra 2013-2016 kun tabt en sag i Ankestyrelsen om ulovlig raskmelding og stop af sygedagpenge.

I København har man fra 2013-2016 tabt 253 sager i Ankestyrelsen om ulovlig raskmelding og stop af sygedagpenge.

Særligt siden sygedagpengereformen i 2014 er det gået helt galt med omgørelsesprocenter (sager, kommunen taber i Ankestyrelsen) på 51 % i 2014, 48 % i 2015 og 35 % i 2016.

Kilde: Tal fra Ankestyrelsen

Mange borgere, som efter 22 ugers sygdom bliver raskmeldt, får desværre ikke klaget. Det gør de ikke, fordi de ikke kender deres rettigheder, har tillid til systemet eller ikke magter det. Så der er et kæmpe mørketal med borgere, som enten melder sig ledige og får dagpenge, selv om de ikke kan holde til arbejde på ordinære vilkår, eller som lader sig forsørge af ægtefælle eller mister alt og ryger på kontanthjælp.

KONKLUSIONEN PÅ DISSE statistiske facts er, at København er Danmarksmester i ulovligt at stoppe sygedagpenge ved at raskmelde syge borgere, så de ender i det sorte hul uden indtægt eller på kontanthjælp, hvis de intet ejer og ikke er gift.

At København er Danmarksmester i at fastholde kronisk syge og handicappede på kontanthjælp.

At København kun har en tredjedel antal førtidspensionister og fleksjobbere per borger som Aarhus.

Vi er efterhånden rigtig mange, som ikke mere vil finde sig i at blive taget ved næsen af den politiske og administrative ledelse i Københavns Kommune. Vi vil holde nøje øje med udviklingen og kræve en afklaring af de mange tusind kronisk syge og handicappede parkeret i kontanthjælpssystemet.

INDTIL DER SKER en markant stigning i antal fleksjob og førtidspensioner, vil tusindvis af borgere blive mere syge på grund af en politisk ledelse, som fralægger sig ansvaret og en forvaltning, som ikke vil indrømme, at de kan tilkende flere fleksjob og førtidspensioner inden for lovens rammer.

Det har forfatter Lisbeth Riisager Henriksen netop har skrevet en blog om. Det gjorde hun, efter at praktiserende læge på Nørrebro Anders Beich fortalte, at han har patienter, som har været udsat for tortur i krigsplagede lande, som finder behandlingen i københavnske jobcentre mere traumatiserende.

Det kan ikke betale sig at fastholde kronisk syge og handicappede på kontanthjælp i stedet for at tilkende dem fleksjob og førtidspension, så de kan bidrage med det, de kan, i stedet for at gøre dem mere syge og hjælpekrævende.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at bloggen er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.