Fyringsfrygt kan sende folk ud af arbejdsmarkedet
Rengøringsfolk er dem, der frygter fyringer mest. Foto:Torben Christensen/Scanpix
Rengøringsfolk frygter for at blive fyret, og det kan gå ud over helbredet.

Mange kan sikkert genkende frygten for at miste sit arbejde.

Men ifølge en ny undersøgelse er det rengøringsassistenterne, der kender følelsen allerbedst.

Således står rengøringsassistenterne øverst på listen over jobgrupper, der har den største bekymring for at blive enten fyret eller forflyttet, skriver Fagbladet 3F.

Undersøgelsen om arbejdsmiljø og helbred blandt danske lønmodtagere i 2016 er udarbejdet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

Ifølge professor i psykosocialt arbejdsmiljø ved NFA Reiner Rugulies kan det både gå ud over ens fysiske og psykiske helbred at gå med en frygt for at miste jobbet.

- Vi kan se, at mennesker med høj jobusikkerhed har en øget risiko for diabetes, hjertekarsygdomme og for at komme i behandling med antidepressiv medicin. I sidste ende kan det betyde et højere sygefravær, eller at man ryger helt ud af arbejdsmarkedet, siger professoren.

Den høje jobusikkerhed kan blandt rengøringsfolk i det offentlige tilskrives hyppige sparerunder i kommunerne, mener fagforeningen 3F.

Det skyldes, at besparelserne ofte munder ud i, at rengøringsområdet bliver sendt i udbud og udliciteret til en privat virksomhed.

- Alle ved, at når der er udlicitering til et privat firma, så er det ikke det samme antal rengøringsassistenter, der skal udføre opgaven. Og hvis de kommer med over, kan det være, at de får færre timer, siger Ellen K. Lykkegaard, formand for Den Offentlige Gruppe i 3F.

For rengøringsassistenterne i de private firmaer skyldes frygten for arbejdsløshed overvejende, at firmaerne med jævne mellemrum mister kontrakten med deres kunde. Når det sker, kan rengøringsassistenterne ikke vide sig sikre på, om de kan beholde deres job.