Politikere vil give sig selv mulighed for 'førtidspensionering'
Det Konservative Folkepartis gruppeformand, Mette Abildgaard, mener, at det er "rigtig fint, at der generelt strammes ganske meget op på politikeres pensionsforhold med dette lovforslag." Fotomontage: Scanpix/arkiv
De Radikale og Socialdemokratiet støtter regeringspartierne i de nye lovforslag.

Medlemmer af Folketinget vil give sig selv ret til at vælge en særlig førtidspension.

Således vil de folkevalgte på Christiansborg have mulighed for at vælge 'førtidspensionering' fem år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder. Det fremgår af nye lovforslag, som blev fremsat af et flertal i Folketinget 14. december sidste år. 

"I forbindelse med at folketingspensionsalderen foreslås hævet til folkepensionsalderen, foreslås samtidig indført en bestemmelse om mulighed for førtidspensionering mod en livsvarig reduktion (førtidspensionsfradrag) i pensionen", står der i lovforslaget, der foruden regeringen støttes af Socialdemokratiet og De Radikale.

Om årsagen til forslaget skriver Det Konservative Folkepartis gruppeformand, Mette Abildgaard, i en mail til Avisen.dk:

"Den pension man optjener som gennemsnitsligt folketingsmedlem vil for de færreste kunne finansiere ens pensionstilværelse, det er et bidrag. Og dette bidrag kan man rigtig nok få nogle år før tid, mod en livslang reduktion på et betydeligt niveau. Generelt strammes der ganske meget op på politikeres pensionsforhold med dette lovforslag - hvilket er rigtig fint!" skriver hun.

Pensionen bliver reduceret

Sidste år afviste et flertal i Folketinget Vederlagskommissionens forslag om at "normalisere" politikernes pensioner. Samtidig med afvisningen lovede det samme flertal til gengæld, at politikernes pensionsalder fremover skulle følge folkepensionsalderen i stedet for efterlønsalderen, som det er i dag. 

Og det bliver der netop lagt op til i det nye forslag, men man åbner altså i samme åndedrag også op for, at politikere alligevel kan trække sig tidligere tilbage.

Hvis politikerne benytter sig af muligheden for 'førtidspensionering' bliver deres folketingspension reduceret livsvarigt med det såkaldte 'førtidspensionsfradrag'.

Det betyder, at hvis et medlem af Folketinget eksempelvis vælger at takke ja til førtidspensionering under 1 år, efter han eller hun har mulighed for det, vil reduktionen være på 17 procent. Mellem år 1 og 2 er fradraget 14 procent, og sådan fortsætter det nedad i en trappestigemodel. 

"Det er fjollet"

Over for Ekstra Bladet gør Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, det klart, at hun ikke er tilfreds med forslaget.

- Noget tyder på, at den storstilede parole om, at nu normaliseres pensionsreglerne, er et røgslør. I praksis vil det her betyde, at politikere stadig vil have markant bedre pensionsforhold end alle andre mennesker, siger Pernille Skipper, til Ekstra Bladet.

På spørgsmålet om ikke det er fair nok, at politikerne altså selv skal betale for tidligere pension svarer Pernille Skipper:

– Det er ikke en mulighed alle andre mennesker har. Det er noget fjollet noget, at man som minister kan gå på førtidspension med dårligt knæ, men ikke skaber den samme mulighed for alle andre. Det er helt grotesk, siger hun til Ekstra Bladet.

Folketingsmedlemmer er berettiget til livslang pension, når de har været medlem af Folketinget i et år.

De to lovforslag er fremsat af finansminister Kristian Jensen (V), de to gruppeformænd Henrik Sass (S) og Søren Gade (V), Leif Mikkelsen (LA), Morten Østergaard (R) og Mette Abildgaard (K).

Det har for Ekstra Bladet ikke været muligt at få en kommentar fra finansminister Kristian Jensen (V) eller de to gruppeformænd Henrik Sass (S) og Søren Gade (V).

Du kan finde lovforslagene her og her.

Politiker-pension

Folketingsmedlemmer er berettiget til pension, når de i én eller flere perioder har været medlem af Folketinget i mindst 1 år.

Personer, som er blevet medlem af Folketinget før den 1. juli 2007, kan få udbetalt folketingspension optjent inden den 1. juli 2012, når de fylder 60 år. Folketingspension optjent efter den 1. juli 2012 kan først udbetales, når medlemmet opnår den alder, der gælder for at kunne gå på efterløn.

Personer, som er valgt ind efter den 1. juli 2007, får folketingspension, når de opnår den alder, der gælder for at kunne gå på efterløn. Ingen får dog folketingspension, så længe de modtager grundvederlag eller eftervederlag.

Den højeste pension opnås efter 20 års medlemstid og udgør for forhenværende medlemmer, der har været medlem af Folketinget helt eller delvist efter 1. januar 2000 eller senere, 29.279,00 kr. om måneden.

Kilde: Folketinget.dk