Nye regler for kontanthjælp presser ansatte i kommuner
Presset på ansatte på jobcentrene er steget på grund af de mange nye regler for kontanthjælpsmodtagere, viser rundspørge. Arkivfoto: Scanpix
Sagsbehandlere har i den seneste tid oplevede et stigende arbejdspres i kølvandet af stramningerne på kontanthjælpsområdet, viser ny undersøgelse.

Frustrerede borgere, der reagerer højlydt, fordi de er ramt af kontanthjælpsloftet, 225-timers reglen eller integrationsydelsen.

Det er ikke et særsyn for medarbejderne på landets job- og ydelsescentre, der i årets løb har vejledt borgerne på baggrund af en række stramninger. Og det presser de ansatte, viser en rundspørge fra november blandt 160 medlemmer af fagforeningen HK Kommunal.

Næsten tre ud af fire af de adspurgte er meget eller overvejende enige i, at stramningerne påvirker deres arbejdsliv. Og lidt over halvdelen mener, at det er psykisk belastende at fortælle de berørte borgere om stramningerne.

Belastning kan især ramme de sagsbehandlere, der er uenige i lovgivningen, men som er nødt til at være loyale medarbejdere, pointerer cand.psych. og ph.d. Lars Peter Andersen fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Regionshospitalet i Herning.

- Sagsbehandleren har ofte et stort hjerte og er en engageret medarbejder, der gerne vil gøre en forskel. Når man møder begrænsninger, kan man nok finde en professionel attitude, men når man så møder en borger, der skælder ud, kan man godt blive rystet på sin faglighed og komme i tvivl om, man dur til sit arbejde, siger han til Avisen.dk.

"Helt urimeligt"

Når et flertal af de adspurgte sagsbehandlere føler sig påvirket af stramningerne, vidner det om, at den seneste kontanthjælpsreform er helt urimelig over for medarbejderne, der skal administrere reglerne, mener Mads Samsing, der er næstformand i HK Kommunal.

- Arbejdspresset på sagsbehandlerne er fuldstændig enormt og helt urimeligt. Jeg er bekymret for, hvad det betyder i forhold til helbredet for medlemmerne, siger han.

Sagsbehandlerne oplever, at borgernes frustrationer kan udvikle sig til reelle trusler. Over to ud af fem af de adspurgte har været udsalt for trusler.

Udsat for møgfald  

Næsten 11 procent af dem, der deltog i rundspørgen, har fået trusler om vold. 

- Når man skal præsentere, at nu mister du 2.000 kroner om måneden, er det klart, at der er en risiko for, at nogen reagerer ved at lade frustration og vrede gå udover den sagsbehandler, der er budbringer for systemet, forklarer Lars Peter Andersen.

Men man er nødt til at huske, at kontanthjælpsmodtagere angiveligt er presset på flere måder, påpeger han.

- Mange kontanthjælpsmodtagere er presset på andre områder af deres tilværelse, og så kommer der lige oveni, at de også bliver presset økonomisk, og så er bægeret måske fyldt for nogen. Det er den mekanisme, der gør, at det bliver sagsbehandleren, der får møgfaldet og bliver udskældt og måske truet, siger han.   

Skydeskive

Næsten halvdelen af de adspurgte mener, at stramningerne er en voldsom belastning i deres arbejdsliv.

- Borgerne er generelt meget mere sure, vrede og pressede, selvom det ikke er jobcentret, der har bestemt reglerne. Det går desværre ud over mig, som er repræsentant for "systemet".

Sådan lyder det fra en af dem, der anonymt har deltaget i rundspørgen.

Mads Samsing vurderer, at sagsbehandlerne havner i en frygtelig klemme, hvor de skal administrere de nye regler, mens de samtidig er forpligtiget til at rådgive og hjælpe borgerne.

Kan intet stille op

Men stramningerne har sat borgerne i en "fuldstændig vanvittig situation", og sagsbehandleren kan ikke vejlede dem i, hvordan de for alvor kan forbedre deres situation, mener Mads Samsing.

- Og så går det udover den medarbejder, der bliver udsat for den afmagt, borgeren står i. Det er helt uacceptabelt, siger han.

Er det ikke et spørgsmål om manglende faglig kompetence, hvis sagsbehandlerne ikke kan finde ud af at vejlede borgerne ud fra de nye regler?

- Det er et spørgsmål om mangel på muligheder. I forhold til boligsituationen er problemet for eksempel, at de boliger, borgerne ville kunne bo i, ikke findes, så hvad er det, sagsbehandleren skal vejlede hen til? Det er enormt frustrerende for den sagsbehandler, der virkelig gerne vil hjælpe, fastslår Mads Samsing.

Avisen.dk har forsøgt at få en kommentar fra Kommunernes Landsforening (KL), men KL ønsker ikke at kommentere sagsbehandlernes arbejdsforhold.  

Tæt på rundspørgen

Fagforeningen HK Kommunal har foretaget en rundspørge blandt 160 medlemmer af HK Kommunal, der repræsenterer administrative medarbejdere i kommuner og regioner.

Det er udelukkende medlemmer, som arbejder med kontanthjælpsområdet, såsom sagsbehandlere, jobkonsulenter og borgerservicemedarbejdere, der har deltaget i rundspørgen.

Rundspørgen er foretaget i november i år.

De adspurgte repræsenterer alle regioner. Dog er kun få af de adspurgte fra Region Nordjylland.