Banedanmark gemte oplysninger om ansattes seksuelle forhold
Medarbejdere hos Banedanmark har haft mulighed for at snage i, hvad andre ansatte har fortalt om meget private forhold.  Arkivfoto: Henning Bagger/Scanpix.
Banedanmark kunne snage i, hvad ansatte fortalte om blandt andet seksuelle forhold. Det var klart ulovligt, men Banedanmark slipper fra at betale erstatning.

Sygemeldte hos det statslige selskab Banedanmark har siddet og krænget deres inderste ud. De har blandt andet fortalt om deres seksuelle forhold. De meget personfølsomme oplysninger har Banedanmark givet andre ansatte mulighed for at læse.

Det var ulovligt, men Banedanmark får ikke nogen økonomisk straf. Det har Højesteret lige afgjort. 

Fagforbundet HK har ført sag for tre medlemmer, der tidligere arbejdede for Banedanmark. I HK er advokat Michael Møllegaard Jessen forarget over afgørelsen fra Højesteret.

- Det kan ikke passe, at det skal være gratis for Banedanmark at bryde persondataloven. Det devaluerer jo hele loven, hvis det ingen konsekvenser har at bryde den. Det sender et signal til andre arbejdsgivere om, at de ikke behøver tage persondataloven alvorligt, siger Michael Møllegaard Jessen.

Den kritik vil sektionschef i Banedanmark, Kristian Beltner, ikke forholde sig til. I et skriftligt svar til Avisen.dk erklærer han sig "tilfreds" med dagens dom og skriver desuden:

- Banedanmark tager dommen til efterretning og har ikke yderligere kommentarer. 

Sygemeldte fortalte om deres inderste

Ifølge HK har Banedanmark indhentet speciallæge-erklæringer på en hel del ansatte. Det er sket i forbindelse med, at de var langtidssyge, og Banedanmark ønskede dem fyret, hvilket de også blev senere.

- De sygemeldte har siddet hos psykologer eller psykiatere og fortalt om deres inderste liv med forventning om at kunne få pension. De har for eksempel kunnet fortælle om seksuelle forhold, forholdet til deres ægtefælle, eller om de var udsat for vold i barndomshjemmet. Altså ting fra deres allerinderste, fortæller Michael Møllegaard Jessen.

De meget personfølsomme oplysninger lagde Banedanmark ind i de sygemeldtes personalemapper. Ifølge HK skete det for 47 personer i perioden 2008 til 2013.

- Trivselskonsulenter og andre i Banedanmarks personaleafdeling har stik mod persondataloven kunnet sidde og snage i de her oplysninger, fortæller Michael Møllegaard Jessen.

De berørte medarbejdere har fået et brev fra Banedanmark, hvori virksomheden beklager det, der er hændt. Det oplyser sektionschef Kristian Beltner.  

Ingen erstatning

HK har fået medhold i, at Banedanmark har overtrådt persondataloven. Men Højesteret tilkender ingen erstatning til de tre medlemmer, som HK har ført prøvesag for.

Ifølge Højesteret har bruddet på persondataloven ikke haft betydning for, at de sygemeldte endte med at blive fyret. Dermed har de sygemeldte ikke ifølge retten lidt noget økonomisk tab.  

HK havde ellers lagt op til, at de tre medlemmer skulle have en erstatning på 25.000 kroner hver. I stedet har Højesteret dømt, at HK nu skal punge ud med 25.000 kroner til Banedanmark for hvert medlem i sagsomkostninger.

- Vi vil nu læse dommen og overveje, om vi skal henvende os til EU-Kommissionen. Ifølge EU skal Danmark 'effektivt' gennemføre lovgivning i forhold til persondata.

- Det mener vi ikke er tilfældet, når man som her kan slippe gratis afsted med systematisk at overtræde lovgivningen, siger Michael Møllegaard Jessen. 

Afgørelsen fra Højesteret kan læses her