Anklage: Kommuner spekulerer i at give hjerneskadede afslag på førtidspension
Usikkerheden og arbejdsprøvninger på helt groteske vilkår gør, at mange hjerneskadede udvikler depression og angst, siger Morten Lorenzen, der er direktør for hjerneskadeforeningen. Foto: Hjerneskadeforeningen.
Kommunerne sparer penge, mens Ankestyrelsen behandler klager over afslag på førtidspension. Det udnytter kommunerne, lyder anklagen fra Hjerneskadeforeningen.

Jobcentrene tilsidesætter i stigende grad udtalelser fra borgernes læger, når de eksempelvis sender syge i arbejdsprøvning. Det oplever Lægeforeningen, og i Hjerneskadeforeningen ser de mange eksempler på det samme.

- Det er desværre noget, vi oplever ret tit, og det er selvfølgelig dybt beklageligt, når det sker. Der er en årsag til, at man laver en lægefaglig vurdering, og den bør jobcentrene lytte til, siger direktør Morten Lorenzen.

I stedet for at lytte til de praktiserende læger, speciallæger og hospitalslæger, der har undersøgt borgeren, bruger kommuner i stigende grad lægekonsulenter. Og de når ofte frem til en anden konklusion, som kommunerne kan bruge til at give afslag på førtidspension, oplever de i Hjerneskadeforeningen.

Morten Lorenzen anklager kommunerne for at spekulere i at give hjerneskadede og andre alvorligt syge afslag på førtidspension og i stedet tildele dem eksempelvis et ressourceforløb.

Hvis de klager til Ankestyrelsen, kan der være mange måneders ventetid. Og selvom Ankestyrelsen giver borgeren medhold, skal kommunen ikke betale førtidspensionen i ventetiden.

- I den periode har kommunen lavere omkostninger, og vi ser desværre eksempler på, at kommunerne bruger det her aktivt til at spare penge, siger han.

Bliver behandlet seriøst

Den kritik afviser kommunerne på det kraftigste. Formanden for KL's beskæftigelsesudvalg, Thomas Kastrup-Larsen, skriver i en mail til Avisen.dk.

"Det er en meget hård anklage fra Hjerneskadeforeningen. Kommunerne spekulerer naturligvis ikke i at give afslag på førtidspension med henblik på at afvente sagen i Ankestyrelsen. Hver eneste borgers sag bliver behandlet seriøst og grundigt og ender med den afgørelse, som kommunen finder rigtig på baggrund af en samlet vurdering af borgerens sag og ressourcer."

Kommunerne kan heller ikke genkende lægernes kritik, de oplever generelt et godt samarbejde med de praktiserende læger.

"På baggrund af lægens udtalelse og borgerens samlede sag laver kommunen en faglig og helhedsorienteret vurdering. Det er kommunens rehabiliteringsteam, som vurderer, om en borger skal i ressourceforløb. I teamet sidder blandt andre læger fra klinisk funktion, som er med til at planlægge, hvilke indsatser der er relevante for borgerne. Der ligger altså faglige vurderinger bag de valg, der tages,” skriver Thomas Kastrup-Larsen.