Rammer børn og ældre: Nye kommunale besparelser for millioner i 2017
Tid til at tale med pårørende og beboere, som her på et plejehjem i Herlev, er en vigtig del af servicen for de ældre. Alligevel skal mange kommuner nu skære på ældreområdet. Arkivfoto: Mathias Bojesen/Scanpix
35 kommuner har allerede nu planlagt nedskæringer på kernevelfærden for millioner i næste års budgetter. Flere vil følge trop, forventer forsker.

En række kommuner står over for nye nedskæringer og besparelser.

Selvom efterårets budgetforhandlinger i langt de fleste kommuner først lige er gået i gang, er der allerede planlagt millionnedskæringer i en række af landets kommuner. Det viser en rundspørge, som Avisen.dk har lavet blandt 98 kommuner.

64 kommuner har svaret på rundspørgen. Ud af dem forventer 32 at skulle spare på næste års budget. Tre har allerede vedtaget budgetter med nedskæringer i millionklassen. Kun 14 af de 64 kommuner forventer ikke at skulle spare på næste års budget.

Det er et billede, man ifølge kommunalforsker Kurt Houlberg kan forvente vil passe på resten af landets kommuner efterhånden som de indgår budgetforlig.

- Kommunernes økonomiske virkelighed varierer meget, men mange kommuner er økonomisk pressede og må ud og finde besparelser, siger han til Avisen.dk.

Kommunale budgetter 2017
Røde kommuner skærer. Grønne kommuner forventer ikke at skære. Grå kommuner har endnu ikke oplyst budgetplaner. Hvis du klikker på din kommune, kan du se flere detaljer.
Kilde: Avisen.dk på baggrund af tal fra landets kommuner.

Kernevelfærd må holde for

Ifølge Kurt Houlberg skyldes nedskæringerne de stramme økonomiaftaler med regeringen i kombination med udviklingen i befolkningen, hvor der bliver stadigt flere plejekrævende ældre.

Det er især de borgernære velfærdsområder, der må holde for, når kommunerne skal stramme på budgetterne.

- Vi har ikke på nuværende tidspunkt overblik over hvilke områder, det vil påvirke, men når der skal findes store besparelser, vil man typisk ikke kunne komme udenom de store velfærdsområder som skole-, børne- og ældreområdet, siger Kurt Houlberg, der er kommunalforsker ved KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning.

Et af de steder, hvor sparekniven rammer særligt hårdt, er Holbæk Kommune.

Her skal der skæres 204 millioner kroner i 2017, et markant beløb både i forhold til kommunens samlede budget og de andre kommuners spareplaner.

- Alle de vigtige områder er i spil. Det er blandt andet børneområdet, de socialt udsatte og de ældre, hvor der er forslag om at skære på hjemmeplejen, så de ældre ikke kan komme så tit i bad eller må klare sig med vakuumpakkede madpakker til frokost, siger viceborgmester Sine Agerholm (A) til Avisen.dk.

Hun forklarer, at sparekravet skyldes dels de økonomiske rammer, som Kommunernes Landsforening har aftalt med regeringen og dels, at sidste års budget var underfinansieret.

Protester landet over

Opgørelsen over kommunernes spareplaner kommer op til, at offentligt ansatte og andre borgere i dag går på gaden i en række kommuner for at demonstrere mod nedskæringer på velfærden.

Det sker gennem initiativet Velfærdsalliance-DK.

- Den nye opgørelse bekræfter, at der er grund til at gå på gaden i alle landets kommuner. Selv i de kommuner, der endnu ikke har vedtaget spareplaner, er der økonomisk smalhals på grund af de stramme aftaler med regeringen. Og det kommer jo oven i 15 års velfærdsnedskæringer, siger Jan Hoby, der er talsmand for Velfærdsalliance-DK og næstformand for Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS).