Regeringen efterlader folk på kontanthjælp i svær pensionsklemme
For mange sparer ikke op til pensionen mener Venstre, der ved tvungen opsparing vil sikre at blandt andet kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister også får lagt penge til side.   Foto: Arkiv/Torben Christensen/Scanpix
Kontanthjælpsmodtagere skal tvinges til at spare på til pension, forslår regeringen. Men lovgivning tvinger dem til at prøve at ophæve den pensionsordning, de allerede har. Den lov bør ændres, påpeger pensionsbranchen

Regeringens forslag om tvungen pensionsopsparing, der skal sikre, at alle sparer op, sætter kontanthjælpsmodtagere i en svær klemme.

For der ligger allerede et lovkrav om, at når man har været et halvt år på kontanthjælp, skal man hæve sin pensionsopsparing, hvis man kan. Så skal man leve af den, og kan først få kontanthjælp igen, når pengene er spist op. 

Indføres den tvungne pensionsparing, vil det betyde, at når pengene er brugt, må kontanthjælpsmodtagerne starte forfra med at spare op af deres kontanthjælp eller førtidspension.

Både brancheorganisationen Forsikring og Pension og pensionsselskabet PFA Pension har tidligere været ude med kritik af reglen om, at man skal tvangshæve sin pension.

Nu mener de begge, at det er blevet endnu mere aktuelt at fjerne den.  

- Hvis man får gennemført en tvangsopsparing for kontanthjælpsmodtagere, vil det ikke give mening fortsat at have den regel, så det går vi da ud fra, at de ændrer, siger Anne Seiersen, der er underdirektør i Forsikring og Pension.

Strafafgift på 60 procent

Kravet om at hæve pensionen træder i kraft, når man har været seks måner på kontanthjælp, og den gælder pensioner over en bagatelgrænse på 50.000 kroner for enlige og 100.000 kroner for ægtefæller.

Men når man hæver pension før tid, pålægges en strafafgift på 60 procent.

Anne Seiersen giver som eksempel, at hvis man har 100.000 på en pensionsopsparing, så kræver kommunen, at man skal hæve den. Efter de 60 procent i afgift er der 40.000 kroner, som man leve af, så længe man kan, før man kan få kontanthjælp.

Vedtages den tvungne opsparing, betyder det, at når man så begynder på kontanthjælp, skal man indbetale en kvart procent stigende til to procent af kontanthjælpen.

- Det skal du godt nok gøre mange år for at få en lige så stor opsparing, som du havde, som systemet har tvunget dig til at hæve til 60 procent i afgift. Så det er Ebberød Bank, hvis man ikke får et til at harmonere, siger hun.

PFA: Forundrede over reglerne 

PFA pension får lige som andre pensionsselskaber jævnligt henvendelser fra kommuner, der kræver bestemte borgeres pensionsopsparing hævet.

Oftest kan PFA dokumentere, at der er indsat en standardklausul om, at pensionsordningen ikke kan ophæves før tid.

Men der findes stadig virksomheder, der ikke har tegnet opsparinger for deres medarbejdere med den klausul eller personer, der slev har lavet en opsparing. I de tilfælde må PFA udbetale opsparingen.

Forbrugerøkonom Carsten Holdum fra PFA pension er forundret over, den måde reglerne spiller sammen.

- At borgerne opfordres til at spare op til egen pension, hvilket jo også tydeligt fremgår af 2025-planen. Og hvor man som borger kan blive tvunget til at ophæve sin pensionsordning med strafafgift, siger han.

Han går ud fra, at regeringen også vil tage det hjørne af den sociale lovgivning med, hvis der skal ændres på pensionsreglerne.

- Vi kan anbefale, at man i forbindelse med pensionsreformen også får kigget på, hvordan disse regler spiller sammen. Og sikre, at der er en indre sammenhæng i systemet, siger Carsten Holdum.

Det er ikke lykkedes Avisen.dk at få en kommentar fra Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen, der er med Folketingets Beskæftgelsesudvalg på studietur i Polen.