Redningsplanke for kontanthjælpsmodtagere: Kan tjene penge på udlejning
Reglen om, at man kan have en lejer uden at indtægten bliver trukket i kontanthjælpen, var en redningsplanke, som blev lagt ud for at undgå flere hjemløse, da den tidligere regering skar ned i kontanthjælpen til unge. Foto: Arkiv/Johnny Madsen/Scanpix
Kontanthjælpsmodtagere må gerne tjene penge ved at have en lejer.

Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen kan sende en helt ny gruppe af udlejere ud på markedet.

Penge for udlejning af et værelse i egen lejlighed er nemlig praktisk talt den eneste indtægt, som ikke bliver modregnet i kontanthjælp. Også selvom man tjener flere tusinde kroner om måneden på det. 

Til sammenligning kan en kontanthjælpsmodtager, der skaffer småjobs, beholde 25,74 kroner per arbejdstime. Resten trækkes fra i kontanthjælpen.  

- Værelsesudlejning er nærmest den eneste måde, kontanthjælpsmodtagere kan få lidt ekstra penge. Arbejde i nogle få timer giver så lidt ekstra, siger Johanne Sørensen, juridisk leder i juridisk afdeling af Den Sociale Retshjælp.

1. oktober rammes omkring 30.000 kontanthjælpsmodtagere af kontanthjælpsloftet. Derudover kom 21.000 på integrationsydelse 1. juli.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er otte ud af 10 af dem, der omfattes af kontanthjælpsloftet, ikke vurderet i stand til at tage et fuldtidsjob, for eksempel på grund af sygdom.

BL – Danmarks Almene Boliger har vurderet, at flere vil blive sat på gaden, fordi de ikke kan betale huslejen.  

Skulle forhindre hjemløshed ved tidligere reform

Reglen om, at man kan have en lejer uden at lejeindtægten bliver trukket fra kontanthjælpen, var en redningsplanke, som blev lagt ud for at undgå flere hjemløse. Det skete, da den tidligere regering skar i kontanthjælpen til unge.

Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Radikale, SF og Enhedslisten vedtog reglen med det formål ”at fremme en stabil boligsituation og bidrage til, at personer, som overgår til uddannelses- eller kontanthjælp, kan blive i deres bolig”.

Reglen trådte i kraft i januar 2015, men er ikke omtalt i vejledningerne for kontanthjælpsmodtagere på borger.dk.

Grænser for, hvor meget man må dele

Kontanthjælpsloftet betyder dog, at man kan risikere at miste op til 3.000 kroner, hvis man bliver set som samlevende med ens lejer.

- Så hvis nogen spørger i rådgivningen, ser vi ikke noget problem i at udleje.
Johanne Sørensen, juridisk leder i juridisk afdeling af Den Sociale Retshjælp

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering oplyser til Avisen.dk, at en person, der modtager sociale ydelser som enlig eller er omfattet af kontanthjælpsloftet som enlig, ikke må have fælles husførelse med en anden person.

Det vil sige, at personen ikke må have de samme økonomiske og praktiske fordele som gifte og samlevende.

Der er altså grænser for, hvor mange faste og løbende udgifter en person må deles om at betale med en anden. Ligesom der er grænser for, hvor meget praktisk arbejde i hjemmet personen må hjælpe vedkommende med.

Kommuner accepterer lejere 

Den Sociale Retshjælp har allerede haft flere sager om kontanthjælpsmodtagere, der har fået brev fra kommunen om, at de anses for samlevende med deres lejer.

Men Johanne Sørensen oplyser, at det i alle tilfælde er lykkedes at få kommunen til at ændre deres status fra samlevende til enlig.

- Det har i alle tilfælde været muligt at få det ændret ved at indsende lejekontrakt og kontoudtog, der viser, at man ikke har sammenblandet økonomi. Og sagerne har været i forskellige kommuner. Så hvis nogen spørger i rådgivningen, ser vi ikke noget problem i at udleje, siger Johanne Sørensen.

Københavns Kommune oplyser til Avisen.dk, at det er en konkret vurdering i den enkelte sag om man bliver set som samlevende, hvis man her en lejer.

Byrådsmedlem Per Clausen (EL) fra Aalborg Kommune siger til Avisen.dk, at man i Aalborg har besluttet, at ydelsesmodtagere skal indsende dokumentation, for eksempel en lejekontrakt, og oplysninger om, at man ikke har så mange fordele som personer med et samliv.

Så vil kommunen lægge vægt på borgerens eget udsagn om at være enlig.

Den Sociale Retshjælp opfordrer til, at kontanthjælpsmodtagere selv oplyser kommunen om, at man har udlejet og fremviser lejekontakten.

Reglerne kort

Modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp kan uden fradrag i ydelsen modtage lejeindtægten fra maksimalt én logerende i overensstemmelse med lejelovens regler og til den sædvanlige leje.

I lejeloven er den sædvanlige leje den, som er almindeligt gældende i kvarteret eller området for tilsvarende hus og husrum med hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsestilstand. Huslejenævnene i den enkelte kommune fastsætter størrelsen. 

Reglen gælder for både lejere, ejere og andelshavere.  

Højst halvdelen af lejlighedens rum kan fremlejes, og det samlede antal beboere, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af rum.

Udlejeren skal samtidig selv bo i boligen. 

Den boligudgift, der indgår i beregningen af særlig støtte efter § 34, vil være huslejen fratrukket lejeindtægter fra værelsesudlejningen.

Kilde: STAR, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

via Listen To News