Michelle fik afslag på fleksjob trods handicap: "Jeg har aldrig følt mig så fortabt"
Michelle Petersen kan kun gå 50-100 meter af gangen. Alligevel mente Mariagerfjord Kommune, at hun kunne søge arbejde på almindelige vilkår. (Foto: Privatfoto.)
Afslaget kom efter den omstridte lægekonsulent, Vibeke Manniche, havde vurderet Michelles helbred.

Michelle Petersen er født uden haleben og korsben, med misdannelser i rygmarven og med klumpfødder. Hun har det sjældne handicap caudalt regressions syndrome og har hele sit liv fået den hjælp, hun havde brug for fra Mariagerfjord Kommune.

Derfor kom det meget bag på hende, da kommunen gav hende afslag på fleksjob, fordi man mente, at hun kunne søge arbejde på ordinære vilkår.

- Jeg endte på kontanthjælp, og jeg har aldrig følt mig så fortabt. Jeg ville på ingen måde kunne varetage et ordinært job, siger hun til Avisen.dk.

Afslaget kom, efter Michelle Petersen havde fået vurderet sit helbred af den eksterne lægekonsulent Vibeke Manniche.

Flere kommuner har stoppet samarbejdet med hendes virksomhed Lægeservice Aps, som er blevet kritiseret for at vurdere borgerne mere raske, end der er belæg for i erklæringerne fra de læger, der har undersøgt borgerne.

Alligevel køber Mariagerfjord Kommune og mindst fem andre danske kommuner fortsat konsulentydelser fra virksomheden.

Konkluderer det modsatte

Michelle Petersen søgte om fleksjob allerede inden hun blev færdig med sin uddannelse som lærer, som hun gennemførte på revalidering.

Hun håbede på at kunne komme ud og søge arbejde lige efter uddannelsen - bare ikke på fuld tid. I forbindelse med læreruddannelsen havde hun været i praktik 12 timer om ugen, men det var mere, end hun kunne holde til.

Hendes læge måtte derfor sygemelde hende efter kort tid på grund af smerter i hofter og ryg. Michelle begynder at tage gigtmedicin, som man kan købe i håndkøb, og i lægeerklæringen skriver lægen:

"Jeg vurderer, at patienten på grund af sin grundlidelse næppe fremover vil kunne klare at arbejde indenfor sit erhverv på fuld tid, selv med skånehensyn og relevante hjælpemidler."

Herefter beder kommunen lægekonsulent Vibeke Manniche om et såkaldt lægeskøn, der sammenfatter de lægelige oplysninger i sagen.

Hun anbefaler, at Michelle får et arbejde, der ikke er fysisk belastende, men primært siddende. Og så hæfter hun sig ved, at Michelle ikke får lægeordineret smertestillende medicin. Hun skriver:

"Har intet forbrug af smertestillende medicin ifølge ekspeditionslisten, og skulle et sådan forbrug finde sted er det da alene af håndkøbsmedicin."

Og konkluderer:

"Der er intet lægeligt som taler for eller dokumenterer, at smerterne fra de medfødte misdannelser skulle være så invaliderende, så at arbejdsrettede tiltag med ovenstående skånehensyn er udelukkede, og skånehensyn bør kunne imødekommes ved tilpasset og hensyntagende lærerarbejde."

Den vurdering kom noget bag på Michelle.

- Hun har aldrig nogensinde mødt mig, og alligevel konkluderer hun lige nøjagtig det modsatte af det, min egen læge har vurderet, siger hun.

Lægekonsulenten afgør ikke sagen

Når en sagsbehandler køber et lægeskøn af en ekstern lægekonsulent, får lægekonsulenten tilstendt alle de lægelige oplysninger i sagen. Dem skal lægekonsulenten 'oversætte' og sammenfatte for sagsbehandleren.

Lægeskønnet kan have betydning for, hvorvidt og hvornår sagsbehandleren vælger at indstille en borger til fleksjob eller førtidspension.

Men det er ikke lægekonsulenten, der træffer afgørelsen. Den træffes af kommunen efter indstilling fra et såkaldt rehabiliteringsteam, hvor blandt andre sagsbehandleren og regionens lægekonsulent er til stede.

UDVID

Selvforsørgelse på ordinære vilkår

Herefter giver Mariagerfjord Kommune afslag på Michelle Petersens ansøgning om fleksjob og skriver blandt andet.

"Det er vurderingen, at de lægelige oplysninger ikke godtgør, at du har en så væsentlig og varigt nedsat arbejdsevne, at du ikke vil kunne opnå selvforsørgelse på ordinære vilkår ved brug af relevante hjælpemidler."

Den afgørelse anker Michelle med det samme og får medhold i Ankestyrelsen. Men inden da når hun at få tilkendt et fleksjob - ti måneder efter kommunen havde givet hende afslag. Og i dag arbejder hun 12 timer om ugen som lærer på en friskole.

- Anden gang havde jeg en kanon god socialrådgiver, som virkelig gjorde sit arbejde. Jeg tror på, at det er hendes skyld, at jeg blev bevilget fleksjob, siger hun.

Kan sagtens have betydning

Avisen.dk har forelagt Michelle Petersens historie for læge Vibeke Manniche. Hun ønsker ikke at udtale sig om enkeltsager, men understreger:

"Det er ikke lægekonsulenten, som træffer afgørelser om sociale ydelser, og lægeskøn udgør alene en støtte til jobcentret for blandt andet at sikre, at rette dokumentationsgrundlag foreligger og udgør således en betydelig retssikkerhed for borgeren."

Men i Mariagerfjord Kommune medgiver arbejdsmarkedschef, Michael Tidemand, at lægeskønnet fra Vibeke Manniche kan have være medvirkende til, at kommunen i første omgang valgte at give afslag på fleksjob.

- Hvis der ligger en udtalelse fra Vibeke Manniche, der peger i retningen af, at det bør være muligt at stå på egne ben, så kan det jo sagtens have haft en betydning for, at sagsbehandleren har sagt, det tror jeg altså, at du skal prøve. Så viser det sig bagefter, at der er et eller andet, der har udviklet sig, eller vi har taget fejl, og så må vi jo lave det om, siger han.

Den slags sager er ikke ualmindelige, hverken i Mariagerfjord eller andre kommuner, mener han.

- Man kan jo ikke forlange, at lægekonsulenten har en krystalkugle. Man kan kun forlange, at de laver et skøn ud fra de forelæggende oplysninger. Og der siger hun, at hun kan ikke udelukke, at det kan lade sig gøre. Det viser sig så, at det kunne det ikke, siger han.

Vibeke Manniche har ønsket, at Avisen.dk offentliggør hele konklusionen fra hendes lægeskøn, men det har vi valgt ikke at gøre af hensyn til borgerens privatliv. I stedet har vi refereret de anbefalede skånehensyn og forbruget af smertestillende medicin.

Vibeke Manniche gør opmærksom på, at hun opfatter det citerede udsnit som misvisende og manipulerende. 

Sådan bruger kommunerne Lægeservice

Faktaboksen er præciseret 3/8 kl. 11:02

Mariagerfjord Kommune

Konsulentbistand og sundhedsfaglig rådgivning i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelsessager som ikke har været behandlet i Rehabiliteringsteamet, førtidspensionssager ud fra gammel pensionslov, førtidspensionssager som ikke har været behandlet i Rehabiliteringsteamet

Vejle Kommune

Lægeskøn i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp

Halsnæs Kommune

Lægeskøn og lægeattest i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp

Egedal Kommune

Enkelte speciallægeerklæringer i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp. Jobcentret bruger ikke Lægeservice, men regionens lægekonsulent, til lægeskøn. Det gør til gengæld kommunens handicapteam.

Faxe Kommune

Vurdering i forbindelse med tildeling af hjælpemidler

 

Randers Kommune

Vibeke Manniche opsagde selv samarbejdet efter kritik af hendes lægeskøn i Randers Amtsavis

Svendborg Kommune

Kommunen opsagde samarbejdet efter kritik af Vibeke Manniches lægeskøn i Svendborg Netavis

Kerteminde Kommune

Kommunen opsagde samarbejde med Vibeke Manniche

Frederikssund Kommune

Vibeke Manniche var ansat som lægekonsulent i Frederikssund Kommune, samtidig med at kommunen købte lægekonsulentydelser af hendes virksomhed Lægeservice Aps. Vibeke Manniche er ikke længere ansat, og kommunen bruger ikke længere Lægeservice.

Holstebro Kommune

Brugte i maj og juni 2016 Lægeservice til lægeskøn i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp. Men samarbejdet er ophørt.

 

UDVID

via Listen To News