Trods massiv kritik: Kommuner bruger stadig omstridt lægekonsulent
Ifølge læge Vibeke Manniche er problemet, at de praktiserende læger går ud over deres beføjelser, når de vurderer patienternes arbejdsevne. Pressefoto.
Mange borgere oplever, at Vibeke Manniches virksomhed Lægeservice Aps vurderer deres helbred meget anderledes, end deres praktiserende læge og speciallæger gør.

Artiklen er opdateret 2/8 kl. 11:00 med kommentar fra Holstebro Kommune

I Svendborg blev hun kendt som 'Doktor Arbejde', i Randers kaldte de hende 'Doktor Nej'. I begge kommuner er samarbejdet med den omstridte læge Vibeke Manniche ophørt.

Men i Mariagerfjord Kommune bruger de stadig hendes virksomhed Lægeservice Aps, når borgerne skal have vurderet deres helbred i forbindelse med sager om sygedagpenge, kontanthjælp, førtidspension, fleksjob og revalidering.

Og Mariagerfjord er ikke den eneste kommune. En aktindsigt, som 58 af landets 98 kommuner har svaret på, viser, at mindst seks kommuner har købt konsulentydelser af Vibeke Manniches Lægeservice i perioden 2015-2016.

I Kerteminde, Svendborg og Randers er samarbejdet til gengæld ophørt, efter Vibeke Manniche er blevet kritiseret for at vurdere syge borgere mere raske, end deres læger mener de er. Og i Holstebro Kommune bruger de heller ikke længere Lægeservice, forklarer arbejdsmarkedschef Søren Landkildehus.

- Vi synes ikke, at Lægeservice er den rette samarbejdspartner for os, siger han til Avisen.dk.

Omgør vurdering

Den samme kritik lyder i Mariagerfjord Kommune. En af de borgere, der har fået sit helbred vurderet af Lægeservice Aps, er Michelle Petersen, der er født med det sjældne handicap caudalt regressions syndrome.

Alligevel afslog kommunen hendes ansøgning om fleksjob, efter de havde fået Vibeke Manniche til at lave et såkaldt lægeskøn, hvor hun opsummerede de lægelige oplysninger i sagen.

- Hun har aldrig nogensinde mødt mig, og alligevel konkluderer hun lige nøjagtig det modsatte af det, min egen læge har vurderet, siger Michelle Petersen til Avisen.dk.

Læs hele Michelles historie her

Michelle er langt fra den eneste syge borger i Mariagerfjord Kommune, der oplever, at vurderingen af deres helbred fra Lægeservice går imod erklæringerne fra deres egen læge og speciallægerne.

Det fortæller medlem af byrådet Peter Muhl Nielsen (S), der selv arbejder som mentor for udsatte og syge borgere i Mariagerfjord Kommune.

- Borgerne oplever igen og igen, at de læger, der undersøger dem, kan skrive attester, hvor Lægeservice så egentlig omgør deres vurdering, siger han til Avisen.dk.

Som mentor har Peter Muhl Nielsen ikke selv noget med sagsbehandlingen at gøre. Men han møder mange borgere, der får deres helbred vurderet af Lægeservice.

Lægerne går for vidt

Men når der er forskel i vurderingen fra lægen og Lægeservice Aps, så skyldes det ifølge Vibeke Manniche, at de praktiserende læger og speciallægerne ofte går for vidt i deres erklæringer.

I mange tilfælde går de ud over deres beføjelser og forholder sig til borgerens arbejdsevne og hvilken social ydelse, borgeren efter deres opfattelse burde blive tilkendt. Men det er udelukkende jobcentrets opgave, lægerne skal kun forholde sig til funktionsevne og skånehensyn.

"Der er en hel del tilfælde, hvor de praktiserende læger overskrider deres mandat og forholder sig til sociale ydelser, og det giver nogle konflikter. Lægens opgave er alene at forholde sig til de lægelige oplysninger," skriver hun i en mail til Avisen.dk.

Lægekonsulenten afgør ikke sagen

Når en sagsbehandler køber et lægeskøn af en ekstern lægekonsulent, får lægekonsulenten tilstendt alle de lægelige oplysninger i sagen. Dem skal lægekonsulenten 'oversætte' og sammenfatte for sagsbehandleren.

Lægeskønnet kan have betydning for, hvorvidt og hvornår sagsbehandleren vælger at indstille en borger til fleksjob eller førtidspension.

Men det er ikke lægekonsulenten, der træffer afgørelsen. Den træffes af kommunen efter indstilling fra et såkaldt rehabiliteringsteam, hvor blandt andre sagsbehandleren og regionens lægekonsulent er til stede.

UDVID

Vibeke Manniche oplever, at mange borgere fejlagtigt tror, at det er den eksterne lægekonsulent, der træffer afgørelser om eksempelvis  fleksjob og førtidspension.

Det er det ikke. Når der skal træffes afgørelser, sker det i et rehabiliteringsteam, hvor blandt andre borgerens sagsbehandler og regionens lægekonsulent er til stede.

"Alt indgår i sagsbehandlerens samlede vurdering. Lægeskønnet er kun en brøkdel heraf og lægekonsulenten træffer aldrig afgørelser," understreger hun i mailen.

Udmærket samarbejde

Men selvom lægekonsulenten ikke træffer afgørelser, kan deres skøn alligevel få betydning for sagens gang, forklarer arbejdsmarkedschef i Mariagerfjord Kommune, Michael Tidemand.

- Selvfølgelig kan skøn fra lægekonsulenter have en betydning. Og deres vurderinger er ikke nødvendigvis i lige linje med alle de sundhedsakter, der er i en sag, eller i lige linje med det, borgeren ønsker sig, siger han til Avisen.dk.

Det kan godt give konflikter. Michael Tidemand har selv været i kontakt med flere utilfredse borgere.

- Men selvom Lægeservice har været meget kritiserede, synes jeg, vi har et udmærket samarbejde med dem. De udfører deres arbejde korrekt og efter bogen, og vi har ikke fanget dem i at lave egentlige fejl, siger han.

Sådan bruger kommunerne Lægeservice

Faktaboksen er præciseret 3/8 kl. 11:02

Mariagerfjord Kommune

Konsulentbistand og sundhedsfaglig rådgivning i sager om sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, ledighedsydelsessager som ikke har været behandlet i Rehabiliteringsteamet, førtidspensionssager ud fra gammel pensionslov, førtidspensionssager som ikke har været behandlet i Rehabiliteringsteamet

Vejle Kommune

Lægeskøn i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp

Halsnæs Kommune

Lægeskøn og lægeattest i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp

Egedal Kommune

Enkelte speciallægeerklæringer i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp. Jobcentret bruger ikke Lægeservice, men regionens lægekonsulent, til lægeskøn. Det gør til gengæld kommunens handicapteam.

Faxe Kommune

Vurdering i forbindelse med tildeling af hjælpemidler

 

Randers Kommune

Vibeke Manniche opsagde selv samarbejdet efter kritik af hendes lægeskøn i Randers Amtsavis

Svendborg Kommune

Kommunen opsagde samarbejdet efter kritik af Vibeke Manniches lægeskøn i Svendborg Netavis

Kerteminde Kommune

Kommunen opsagde samarbejde med Vibeke Manniche

Frederikssund Kommune

Vibeke Manniche var ansat som lægekonsulent i Frederikssund Kommune, samtidig med at kommunen købte lægekonsulentydelser af hendes virksomhed Lægeservice Aps. Vibeke Manniche er ikke længere ansat, og kommunen bruger ikke længere Lægeservice.

Holstebro Kommune

Brugte i maj og juni 2016 Lægeservice til lægeskøn i sager om sygedagpenge, førtidspension, fleksjob, ressourceforløb, revalidering og/eller kontanthjælp. Men samarbejdet er ophørt. 

UDVID