Nu bliver det sværere at få sociale ydelser for EU-borgere i et andet medlemsland
Tænketanken Europa kalder EU-Domstolens afgørelser for et regulært kursskifte. Foto: Scanpix/arkiv
EU-Domstolen har lavet et kursskifte med en række domme, der begrænser EU-borgeres ret til sociale ydelser i et andet medlemsland.

EU-Domstolen skifter kurs og sætter ind mod velfærdsturisme

Med en ny dom sætter EU-Domstolen en tyk streg under en ny retspraksis, når det gælder medlemslandenes kamp mod velfærdsturisme.

Hvor domstolen tidligere brugte EU-traktatens bestemmelser om ligebehandling til at åbne op for velfærdsydelser til alle EU-borgere, så er dommerne i Luxembourg begyndt at bruge det såkaldte opholdsdirektiv til at begrænse retten til sociale ydelser.

Det skriver Ugebrevet A4.

I den konkrete sag flyttede spanske Joel Peña Cuevas til Tyskland sammen med sin søn. Kort forinden var hans spanske kæreste og parrets fælles datter flyttet samme vej, og kæresten var begyndt at arbejde som køkkenmedhjælper. Kort efter ankomsten ansøgte Cuevas om børnepenge og understøttelse til ham og hans søn, men de tyske myndigheder sagde nej til at give nogen ydelser i de første tre måneder af hans ophold i Tyskland, fordi han ikke var i arbejde.

Den afgørelse var helt efter bogen, slog EU-Domstolen for få uger siden fast.

Alimanovic-sagen fra 2015 og Dano-sagen fra 2014 har haft samme mønster. Tænketanken Europa kalder EU-Domstolens afgørelser for et regulært kursskifte.

- Tidligere havde EU-Domstolen meget fokus på at gå ind og beskytte borgerne og deres rettigheder. Nu virker det til, at man i højere grad udviser politisk lydhørhed over for medlemslandenes ønske om at beskytte deres sociale system mod misbrug, forklarer Nadja Schou Lauridsen, juridisk analytiker i Tænketanken Europa, til Ugebrevet A4.

Vurderingen af en mere politisk lydhør domstol bakkes op af Jon Kvist, der er professor
ved Institut for Samfundsvidenskab på Roskilde Universitet.

- Der er tegn i sol, måne og stjerner på, at domstolen har taget bestik af udviklingen og den politiske diskussion omkring det her meget prekære emne, siger han til Ugebrevet A4.

På den politiske front er der udbredt tilfredshed med EU-Domstolens nye måde at fortolke EU-lovgivningen.

- Siden Dano-dommen i 2014 og frem har der været en linje, som tyder på, at domstolen ikke er politisk tonedøv. Men det har også været tiltrængt, for det har været en kilde til kæmpe bekymring i politiske kredse, også i Danmark, siger Venstres EU-parlamentariker, Morten Løkkegaard, til Ugebrevet A4.

Dansk Folkepartis medlem af Europa-Parlamentet, Morten Messerschmidt, mener, at det er alt for tidligt at tale om et egentligt kursskifte og lægge en dæmper på debatten om velfærdsturisme.

- Der er stadig en række andre afgørelser, som trækker i andre retninger, og der er konstant og stadigvæk folk, som vil afsøge mulighederne for at kunne få adgang til sociale ydelser med traktatens regler i ryggen. Så det, at der er den her nye tendens i enkelte afgørelser, ændrer jo ikke på de kritisable regler og domme, som vi tidligere har set. Blandt andet med retten til SU for udenlandske studerende, siger Messerschmidt til Ugebrevet A4.