KAOS MED KÆRESTEPENGE Kommune efterbetaler en million kroner til 83 kærestepar
Ankestyrelsen har påpeget en fejl i Rødovres sagbehandling, som kommunen har lavet i en lang række andre sager også.  (Foto: Foto: Arkiv/Scanpix/Christian Lindgren )
Rødovre Kommune har lavet så grove fejl i behandlingen af sager om kontanthjælpsmodtagere, er skulle forsørges af kæresten, at 83 par nu får penge efterbetalt.

83 par fra Rødovre får nu tilsammen en million kroner efterbetalt i kontanthjælp.

Sagen handler om den skandaleramte lov om gensidig forsørgelsespligt for samlevende, hvor kommuner landet over har efterbetalt over 51 millioner kroner indtil videre på grund af fejl i sagsbehandlingen.

Rødovre Kommune skal nu betale en million, fordi kommunen har tabt en sag i Ankestyrelsen om kommunens behandling af par, der blev pålagt at forsørge hinanden.

Den fejl, som Ankestyrelsen peger på i sagen, har Rødovre Kommune også lavet i en lang række andre sager om kærestepenge.

Derfor er alle sagerne blevet gennemgået igen, og 83 kontanthjælpsmodtagere har ret til at få de penge efterbetalt, de er blevet trukket i kontanthjælp. For nogle kan det drejer sig om halvdelen af deres kontanthjælp hver måned tilbage fra januar 2014.

- Det er penge, vi har det skidt med at udbetale, set i forhold til, at vi har lavet en fodfejl, men parrene faktisk har erkendt, at de er samlevende, siger socialchef i Rødovre Kommune Ole Pass.

Socialchef: "Fulgt loven til punkt og prikke"

Ole Pass sagde ellers til Avisen.dk i maj sidste år, at loven er fulgt til punkt og prikke, og der ikke var fejl i andre end fire særlige sager, hvor parrene ikke selv havde skrevet under på, at de var kærester.   

Dengang var kommunen i søgelyset, fordi et andet par vandt en kærestepenge-sag mod kommunen i Ankestyrelsen. Men alligevel måtte parret kæmpe to måneder, før kommunen rettede ind og efterbetalte de 16.000 i kontanthjælp.

Ole Pass mener stadig, at Rødovre har lavet sagsbehandling efter loven.

- Vi er stadig ikke enige i Ankestyrelsens fortolkning, men nu gider vi ikke slås mere, og loven om gensidig forsøgelsespligt er heldigvis blevet afskaffet igen ved årsskiftet, siger Ole Pass.

Kommunalpolitiker: Ikke en fodfejl 

Ulf Harbo er byrådsmedlem for Enhedslisten i Norddjurs Kommune og har hjulpet flere hundrede par med at klage over de fejl, der er lavet i deres sager om forsørgelsespligt for samlevende. Han har også hjulpet en række par fra Rødovre

Han kalder det magtarrogant, når socialchefen kalder fejlen i sagsbehandlingen for en fodfejl og insisterer på, at kommunens håndtering er rigtig.

- Kommunen har ikke overholdt forvaltningsloven. Er det en fodfejl? Mener han at både Ankestyrelsen og Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering har uret. Hans kommune vælger at fratage mennesker halvdelen af deres forsørgelsesgrundlag uden at følge loven, siger Ulf Harbo.

De 83 par får pengene efterbetalt i næste uge. Selve loven om at samlevende skal forsørge hinanden, hvis den ene kommer på kontanthjælp, blev afskaffet 1. januar 2016.  

Loven om at kærester skulle forsørge hinanden

Gensidig forsørgelsespligt blev indført med kontanthjælpsreformen den 1. januar 2014.

Den gensidige forsørgelsespligt betød, at hvis den ene i et samlevende par modtog kontanthjælp, havde parret pligt til at forsørge hinanden – ligesom hvis parret var gift.

Loven blev indfaset med halv virkning i 2014. Den skulle fuldt indføres den 1. januar i 2015.

I stedet blev gensidig forsørgelsespligt afskaffet som en del af finanslovsforhandlingerne i efteråret 2014, men kørte videre på halv kraft i 2015.

Pligten bliver afskaffet den 1. januar 2016.

via Listen To News