Efter to år og ni indlæggelser: Christina blev mere syg af ressourceforløb
Christina blev først nægtet førtidspension og dernæst sendt i et ressourceforløb, der forværrede hendes sygdom. Nu har hun endelig fået sin pension. Kvinden på billedet er ikke Christina. (Foto: Foto: Scanpix/Modelfoto)
Kommunen insisterede på at sende psykisk syge Christina i ressourceforløb, selvom hendes psykiater advarede mod det. Først to år senere erkender kommunen, at hendes arbejdsevne ikke kan udvikles.

I to år har Københavns Kommune insisteret på, at Christina Fleischer skal i ressourceforløb og udvikle sin arbejdsevne. Det selvom en overlæge allerede dengang advarede om, at enhver form for pres kunne gøre hendes lidelse værre, skriver Information.dk.

Den 47-årige kvinde, der lider af en sjælden, psykisk sygdom, hvor hun blandt andet får hallucinationer om opsprættede kroppe, fik i første omgang afslag på førtidspension. Kommunen mente, at et ressourceforløb bedst kunne tage hånd om hendes problemer, og at det ikke kunne udelukkes, at hun havde en arbejdsevne.

Indlagt ni gange på to år

Nu har kommunen omsider tilkendt hende en førtidspension med erkendelsen, at ressourceforløbet ikke har kunnet udvikle hverken Christina Fleischers arbejdsevne eller funktionsniveau.

Tværtimod har de to års ressourceforløb ført til en forværring af Christina Fleischers sygdom, konkluderer hendes psykiater - og hun har på to år været indlagt hele ni gange på grund af lidelsen. Forværringen skyldes alene den usikkerhed og det psykiske pres, ressourceforløbet har givet, idet Christina Fleischer ikke har været gennem hverken praktikforløb eller mentorstøtte - det har hun simpelthen været for syg til.

Kommunen: Det var ikke dokumenteret nok

Det var en lægeerklæring fra en privatpraktiserende speciallæge, der fik kommunen til at stoppe forløbet og tilkende Christina Fleischer en førtidspension.

Det undrer Christina Fleischer sig over, eftersom speciallægen har skrevet det samme, som hendes egen psykiater i årevis har skrevet. I det hele taget undrer hun sig over, at kommunen sendte hende i ressourceforløb på trods af de lægelige advarsler.

Københavns Kommune mener derimod, at det først er med den nye speciallægeerklæring, at det kan konkluderes, at borgerens arbejdsevne er varigt nedsat til det betydelige. På trods af lægelige advarsler mod at sende Christina Fleischer i ressourceforløb, mente kommunen heller ikke, at det var dokumenteret, at et hensyntagende ressourceforløb ville forværre hendes tilstand, skriver kommunen i et svar til Information.

Kan medføre psykoser, misbrug og selvmord

Christina Fleischer er ikke den eneste alvorligt psykisk syge, som er kommet i klemme i beskæftigelsessystemet.

Som Avisen.dk for nyligt fortalte, advarer både patientorganisationer og psykiatriske overlæger om, at meget syge skizofrene og bipolare med for eksempel paranoia og selvmordstanker bliver mere syge af det pres, der følger med et ressourceforløb. Selvom de mere velfungerende psykisk syge kan have glæde af forløbet, kan selv det mindste pres omvendt forværre lidelsen hos de mest syge og føre til psykoser, misbrug eller selvmordsforsøg.

via Listen To News