Kommuner til kritiske læger: Vi er bedst til at vurdere, om syge kan arbejde
- Lægen ved jo ikke præcis, hvad indholdet af ressourceforløbet er, så for en sikkerheds skyld siger de tit: "nej, det er nok en dårlig ide," siger Camilla Treldal Jørgensen, der er chefkonsulent i KL. (Foto: Foto: Scanpix arkiv)
Det er ikke lægernes job at vurdere, om syge borgere kan arbejde eller ej. Det skal de overlade til jobcentrene, lyder det fra Kommunernes Landsforening.

Den seneste uge har Avisen.dk kunnet fortælle om to læger, der kritiserer jobcentrene for ikke at lytte til dem, når de skal vurdere, om deres patienter er raske nok til at arbejde.

Men det er slet ikke lægernes job at vurdere patienternes arbejdsevne, understreger Kommunernes Landsforening.

- Det er jobcentrene, der har til opgave at vurdere, hvilken beskæftigelsesindsats der skal til, og det er det, jobcentrene er specialister i. Lægerne er uddannede i medicin og er rigtig dygtige til at stille diagnoser, siger Camilla Treldal Jørgensen, der er chefkonsulent i KL, til Avisen.dk.

Der er meget stor forskel på, hvor meget forskellige borgere med den samme diagnose kan arbejde, det afhænger blandt andet også af jobbet, og derfor kan det være svært for lægerne at vurdere arbejdsevnen, mener hun.

- Folks måde at mestre sygdommen kan være meget forskellig, og der er eksempler på, at nogen på trods af meget sygdom faktisk godt kan arbejde, siger hun.

Læger er ikke altid enige

Det er jobcentrenes rehabiliteringsteams, der bestemmer, om en borger skal i ressourceforløb eller have førtidspension. Her sidder læger med speciale i arbejdsmedicin, forklarer Camilla Treldal Jørgensen.

- Arbejdsmedicinerne er ikke altid enige med speciallægerne og de praktiserende læger. Du vil altid kunne finde en læge, der mener, at det er dem, der skal bestemme, hvem der skal have førtidspension. Men det er en myndighedsopgave, som ligger i jobcentrene, understreger hun.

Det må aldrig forværre den syges tilstand at blive sendt ud i et ressourceforløb, det er understreget i lovgivningen. Men praktiserende læge Benny Ehrenreich oplever ofte, at hans patienter bliver mere syge af ressourceforløbene.

- Jeg kan bare se mine patienter blive mere og mere syge, mens de bliver kastet rundt i systemet, men den vurdering bliver bare ikke taget for gode varer, siger han.

Går det ud over helbredet?

Men det er heller ikke den praktiserende læge, der er bedst til at vurdere, hvordan et ressourceforløb vil påvirke borgerens helbred, mener Camilla Treldal Jørgensen.

- Lægen ved jo ikke præcis, hvad indholdet af ressourceforløbet er, så for en sikkerheds skyld siger de tit: "nej, det er nok en dårlig ide," siger hun.

Der findes mange eksempler på, at borgere ikke er blevet sendt i arbejdsprøvning, netop fordi det vil forværre deres sygdom. Men det er jobcenterets vurdering i samarbejde med arbejdsmedicinerne, understreger Camilla Treldal Jørgensen.

Hvis den praktisende læge vurderer, at det vil være skadeligt, vil det så være nok?

- Nej, for den praktiserende læge er kun blevet bedt om at udtale sig om sygdommen og borgerens funktionsevne. Og han kender ikke til alle de skånehensyn, man kan tage i et ressourceforløb, siger hun.

via Listen To News