Blogindlæg De røde og fagforeningerne står på kviksand
Både fagforeninger og socialdemokratiske politikere står i kviksand, mens arbejdsgiverne sammen med Tulle og Løkke tramper folk, der har betalt til A-kasse og fagforening i årtier, længere ned i de sorte huller.
Ulf Harbo er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, og er folketingskandidat. Det meste af fritiden - fra både kommunalpolitik og jobbet som friskolelærer - bruger Ulf Harbo nu på at være bisidder og samfundsdebattør. Bisidder-opgaverne gælder primært borgere i hele Danmark, som er udsat for ulovlig og skadelig sagsbehandling af deres egen lokale kommune - især i deres personlige sager om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Ved dannelsen af nyt HK og definitionen af HK's fremadrettede opgaver ved kongressen i 2007 valgte HK at satse på Overenskomster, Juridiske rettigheder og Arbejdsmiljø for kommunalt ansatte HK-medlemmer. Dermed fravalgte man al  bistand i sociale sager, der ikke lige har en klar og tydelig sammenhæng med et HK-medlems job-bevarelse eller arbejdsskadessag.

Fagforeningernes mest fundamentale berettigelse er, mener jeg, at hjælpe syge medlemmer - som på grund af kommunernes ulovlige sagsbehandling ender på en "fattigydelse" eller på ingen ydelse overhovedet.

Noget man efter sygedagpengereformen fra sommeren 2014 nu allerede risikerer efter 22 ugers sygedagpenge.

DE SIDSTE MANGE ÅR har ikke kun HK, men langt de fleste fagforbund været mere på bølgelængde med kommunerne end med deres medlemmer - og især de socialdemokratisk dominerede fagforbund har for længst opgivet kampen mod kommunernes forkerte sagsbehandling.

Der er bestemt også lyspunkter - som da 3F Djursland her i sommer vandt over Norddjurs kommune i Randers byret, og da Metal Nordsjælland i september politianmeldte fire kommunale medarbejdere i Halsnæs og Helsingør kommune.

Den slags lyspunkter opvejer dog på ingen måde de sidste 10 år, hvor tusindvis af syge og ulykkesramte medlemmer er blevet svigtet - ikke kun af deres kommuner og politikerne, men sågar også af deres egne fagforbund, som de troligt har betalt kontingent til i helt op til 40 år.

Mange er blevet støttet og hjulpet individuelt af deres fagforening, men endnu flere har ingen hjælp og støtte fået.

HELT OVERORDNET har fagforeningerne svigtet ved ikke at gå sammen og kortlægge kommunernes systematiske ulovlige stop for sygedagpenge til deres nedslidte og ulykkesramte medlemmer.

Særligt de fagforbund,  der har stået for at organisere de medarbejdere, der har truffet afgørelserne om sygedagpengestop, har svigtet ved ikke i højere grad at bakke deres medlemmer op. De har kun spagt og i begrænset omfang sagt fra over for dårligt arbejdsmiljø og ulovlige skuffecirkulærer, der er dikteret af nedskærings-planer formuleret af forvaltningen i landets kommuner.

Her tænker jeg særligt på Dansk Socialrådgiverforening og HK. De to forbund har ofte svigtet både deres arbejde og deres syge medlemmer ved ikke at kæmpe mere for deres medlemmers arbejdsmiljø og for fagligheden og kvaliteten i sagsbehandlingen af syge og ulykkesramte borgere.

FAGFORENINGERNE BURDE organisere whistleblower-ordninger med fuld anonymitet. Og de burde systematisk gå sammen med andre fagforeninger om at dokumentere kommunernes ulovlige praksis ved hjælp af konkrete borger-sager og insiderviden fra sagsbehandlere. Fagforeningerne burde lægge maksimalt pres på de værste kommuner og systematisk stævne de kommuner, der i deres magtarrogance fastholder at de ingen fejl har lavet og derfor ikke vil rette dem.

Fagforeningernes top har underlagt sig myten om Konkurrencestaten - Solidariteten for dem der falder ud er lagt på hylden til fordel for alles kamp mod alle. De raske og kommunerne konkurrerer med de svageste om de offentlige ydelser - kommunerne benytter dyre og private lægekonsulenter og speciallæger, der fra deres virksomhed på Strandvejen ulovligt udsteder nye diagnoser som for eksempel "sygdomsefterligning" eller den falske diagnose "funktionel lidelse".

Ankestyrelsen følger kommunernes ulovlige praksis frem for loven og glemmer altid retssikkerhedslov og forvaltningslov - så det i praksis er beskæftigelseslovens mulighed for individuelle skøn om fx arbejdsevne der går forud for de grundlæggende regler for god forvaltningsskik beskrevet i forvaltningsloven og retssikkerhedsloven, som jo i en retsstat juridisk set står over alle offentlige love.

DEN SYGE BORGER tvinges ud i en ulige konkurrence mod sin egen kommune og bliver nødt til at stille op med pårørende, frivillige bisiddere, private bisiddere, advokater og i sidste ende domstolene før loven bliver overholdt.

Denne ulige konkurrence går ud over de svageste, der fratages deres retssikkerhed, deres demokratiske rettigheder og deres forsørgelse - så vi andre kan få mere velfærd, flere skattelettelser, lønstigninger, mere magt og bedre arbejdsmarkeds-pension.

I dag står de stærke og raske i de faste job på de svageste skuldre. I det regnskab skal de raske ikke pive over to-tre karensdage - de 60.000, der røg ud af A-kassen, har betalt prisen. Men i endnu højere grad betales prisen af de mere end 100 000, der på trods af alvorlig kronisk sygdom og handicap er parkeret i kontanthjælpssystemet.

Mange af dem troede desværre på, at Tulle ville halvere genoptjening til A-kasse, når han kom til magten - med A-dagpengeforliget mellem DF, S og V er genoptjening for de laveste indkomster blevet længere - ikke kortere. Er dét hvad Tulle kalder trygge rammer.

Fagforeningerne og de socialdemokratiske politikere ligger, som de har redt og medlemmerne flygter og de interne stridigheder intensiveres blandt andet, fordi vi accepterer,  at vores kolleger i Industriens, Lærernes og Magistrenes pensionsselskaber for eksempel mister deres invalideydelse, mens de er tvangsindlagt i ressourceforløb i årevis.

RÆSET MOD BUNDEN stopper ikke, før fagforeningerne står vagt om deres nedslidte kronisk syge og ulykkesramte medlemmer. De stærke skuldre skal bære fra bunden af. Værdierne skal sættes på plads.

Indtil dét sker, står både fagforeninger og socialdemokratiske politikere i kviksand, mens arbejdsgiverne sammen med Tulle og Løkke tramper folk, der har betalt til A-kasse og fagforening i årtier, længere ned i de sorte huller.

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.