KAOS MED KÆRESTEPENGE Vupti! Ankestyrelsen gør ulovlige sager lovlige
Det er kun fire måneder siden, at flere kærestepar fik efterbetalt store beløb, fordi deres kommuner ikke tjekkede deres oplysninger i cpr- og atp-registre, som loven siger. Nu har Ankestyrelsen ændret mening. (Foto: Mads Jensen/Scanpix/arkiv)
For få måneder siden fik kærestepar store beløb tilbage, fordi deres kommuner ikke havde fulgt loven om at tjekke parrenes registeroplysninger. Men nu har Ankestyrelsen lavet en U-vending. Fremover får den slags fejl ingen konsekvenser.

Ankestyrelsen er vendt på en tallerken. Et lovbrud, der for få måneder siden udløste efterbetaling af tusinder af kroner i kontanthjælp, giver nu ikke andet end lidt skriftlig kritik af kommunen.

Det er resultatet af en ny principafgørelse fra Ankestyrelsen om forsørgelsespligt for kærestepar, hvor den ene er på kontanthjælp.

U-vendingen lægger sig oveni det generelle regel-kaos om loven om gensidig forsørgelsespligt. Det seneste halve år har kommunerne efterbetalt over 51 millioner kroner til fejlramte kærestepar.

Arbejdsmarkedsordfører Finn Sørensen fra Enhedslisten anklager Ankestyrelsen for at have ændret reglerne, fordi det viste sig, at så mange kommuner havde lavet netop den type fejl, og det derfor ville blive meget dyrt.

- Det lugter lidt af, at Ankestyrelsen har politisk tilgang til sagerne. Når det viser sig, at omfanget af fejl er så stort, vil man begrænse skadevirkningen for systemet og ikke for borgerne. Man gør bare skaden større på den måde. Folks mistillid til klagesystem og system vokser bare, siger Finn Sørensen.

Fik penge tilbage for et helt år

Det er kun fire måneder siden, at flere kærestepar fik efterbetalt store beløb, fordi deres kommuner ikke tjekkede deres oplysninger i cpr- og atp-registre, som loven siger.

En af kommunerne, der har haft sager om manglende registeropslag, er Fredericia. Kommunen tabte i foråret en sag i Ankestyrelsen, og derfor fik et par efterbetalt alle de penge, den ene af dem var blevet trukket i kontanthjælp i året før.

Med efter Ankestyrelsens nye principafgørelse ville fejlen ikke have kostet kommunen en krone.

Trods den store regning mener Dennis Mølgaard, Fredericias arbejdsmarkeds- og borgerservicechef, ikke, at det er Fredericia Kommune, man skal have mest ondt af, over at reglerne skifter.

- Vi skal betale det, vi skal. Hvis man skal tale om noget, der er surt, så er det set fra borgernes synspunkt: At det har været så uklart med den lovgivning; at det har kørt frem og tilbage. Det meget utilfredsstillende for de borgere, der er berørt af lovgivningen, siger Dennis Mølgaard.

Kommuner klagede og fik ret

Også store kommuner som Aarhus og Aalborg har tabt sager om manglende registeropslag. Men i modsætning til Fredericia satte de hælene i og sendte afgørelserne tilbage til Ankestyrelsen med krav om en ny afgørelse.

Det fik de. I et brev, som Avisen.dk er i besiddelse af, skriver Ankestyrelsen til Aalborg Kommune, at Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg på et møde den 25. juni 2015 har vurderet, at manglende tjek af registre ikke er nok til, at hele afgørelsen er ugyldig.

Ankestyrelsen afslår dog at ændre den konkrete afgørelse i den ene sag fra Aalborg, fordi den ”beror på en lovfortolkning, som ikke er åbenbart forkert”, men lover Aalborg kommune snarest at offentliggøre en ny principafgørelse, der ændrer praksis.

Det betyder, at andre Aalborg-borgere udsat for samme fejl nu ikke længere får medhold fra Ankestyrelsen.

Bare resultatet er i orden

Men Ankestyrelsen mener ikke, at det bør stride mod borgernes retsfølelse, at reglerne bliver ændret midt i det hele. Det siger kontorchef i Ankestyrelsen Lone Birgitte Christensen

- Reglerne er stadig ens for alle, fordi ændringen af praksis gælder fremover. Ankestyrelsen har nu besluttet en ændret fortolkning af aktivlovens regler om samliv og gensidig forsørgerpligt. Vores tidligere fortolkning var ikke åbenbart forkert, så derfor vil ændringen af praksis kun ske for fremtiden, siger Lone Birgitte Christensen.

Ifølge Lone Birgitte Christensen tog Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg sagen op, fordi man ville have en afklaring af, hvad det betød, hvis man ikke gør tingene i den rækkefølge, der står i loven.

Udvalget kom frem til, at kommunen bør følge rækkefølgen, men at afgørelsen stadig er gyldig, selvom kommunen gør noget andet - hvis resultatet er det samme.

- Det gælder, hvis kommunens afgørelse om samliv i øvrigt er rigtig, siger Lone Birgitte Christensen.

via Listen To News