Ryanair truer eksperter
Eksperter bliver truet med retssager, hvis de udtaler sig om Ryanair. Flyselskabet er i forvejen berygtet for at pålægge sine ansatte tavshed. Foto: Jens Nørgaard Larsen, Scanpix/arkivfoto.
Hold mund eller få en retssag på halsen. Sådan er beskeden fra Ryanair til fagfolk, der har udtalt sig under en høring.

Eksperter og fagfolk har fået besked fra Ryanair om, at de uden varsel kan få en retssag på halsen, hvis de igen udtaler sig om flyselskabet. Ryanair vil på ingen måde finde sig i, at der sættes spørgsmålstegn ved sikkerheden ombord på koncernens fly.

Mindst to eksperter og to fagfolk inden for luftfart har hver især fået brev fra Ryanair. Avisen.dk har en kopi af et af brevene, hvori Ryanair skriver:

"Vi gør opmærksom på, at hvis du fremsætter ærekrænkende påstande om Ryanairs sikkerhed - uanset hvor du gør det - vil vi indlede en retssag mod dig uden yderligere varsel."

Piloter føler sig afskrækket

Truslen om en ufrivillig tur i retten kommer i kølvandet på en høring 7. maj. Her havde en komité under Europa-Parlamentet bedt eksperter og fagfolk inden for branchen om at udtale sig.

Blandt modtagerne af brevet fra Ryanair er næstformanden for  European Cockpit Association (ECA), som er en paraply-organisation for pilotforeninger i Europa.

Generalsekretæren for ECA, Philip von Schöppenthau, er forundret over brevet fra Ryanair og skriver til Avisen.dk:

"Man kan spekulere over motiverne til dette brev, men én ting er klart: Sådanne breve afskrækker kraftigt enkeltpersoner og organisationer fra at komme frem og afgive forklaringer, som vores folkevalgte har bedt om."

Bekymring for sikkerhed

Høringen i maj handlede om, at især lavprisflyselskaber som Ryanair bruger kringlede måder at få piloter på.

Eksempelvis er det almindeligt, at piloter formelt set er selvstændigt erhvervsdrivende, hyret ind af vikarbureauet Brookfield for at flyve Ryanair-fly.

Den kringlede ansættelses-måde skaber bekymring for sikkerheden hos eksperter. Frygten er, at løst ansatte piloter blot for at få eller beholde arbejde flyver rundt, selv om de er syge eller sløje. Eller tager unødige chancer. Alt sammen påstande som Ryanair pure afviser.

Eksperter i skudlinjen

Før høringen i maj var der udarbejdet en stor undersøgelse blandt piloter i EU, hvor de svarede på spørgsmål om deres job. Bag undersøgelsen, som er blevet omtalt i Avisen.dk, stod videnskabsmænd fra en række universiteter.

Mindst to af videnskabsmændene bag undersøgelsen har nu også ifølge The Irish Times fået et trusselsbrev fra Ryanair.

Det drejer sig om professor Peter Turnbull fra Cardiff Universitet i Wales og PhD-studerende Dirk Gillis fra Ghent Universitet i Belgien.

Ryanair: Totalt vrøvl

Ryanair vil ikke udtale sig om trussels-brevene og begrunder det med, at "man ikke udtaler sig om juridiske spørgsmål."

Men undersøgelsen blandt piloter, som Ghent Universitet stod bag, vil Ryanair meget gerne sige noget om.

Til Avisen.dk skriver en af selskabets talsmænd Ronan O'Keefe:

"Rapporten fra Universitet i Ghent er totalt vrøvl, da den er baseret på en anonym internet-undersøgelse, hvor der ingen beviser er for - eller der er taget skridt til at sikre - at enhver af deltagerne er piloter eller ansat i europæiske flyselskaber."

"Denne såkaldte 'undersøgelse'  (som kunne udfyldes af alle med en computer ) har ingen hold i virkeligheden eller beviser."

Parlament bør tage affære

Trusselsbrevene fra Ryanair bør få Europa-Parlamentet til at reagere. Der mener piloternes organisation ECA.

- Europa-Parlamentet må beslutte, om en sådan praksis har en plads i et forum, hvor ytringsfriheden er en forudsætning, og hvor eksterne eksperter skal kunne tale, når de bliver bedt om det af Europa-Parlamentet, siger Philip von Schöppenthau fra ECA.

I parlamentet reagerer medlemmerne også på brevene fra Ryanair.

For eksempel har det irske medlem Deidre Clune ifølge The Irish Times skrevet direkte til Ryanair og bedt selskabet om at trække sine trusler tilbage.

Det hollandske medlem Wim van de Camp har bedt formanden for parlamentet, Martin Schulz, om at gribe ind.