KAOS MED KÆRESTEPENGE Kærestepenge: "Hold nu kæft mand, der fik vi endelig ret i noget"
- Først var afgørelsen en befrielse, men så blev den en torn i øjet i stedet, siger Didde Skov Nielsen. Foto: Scanpix/arkiv
Didde Skov Nielsen og David Corfitsen fik ret i, at der var så mange fejl i deres sag om gensidig forsørgelsespligt, at de skulle have 16.000 kroner efterbetalt.

Der er indianske drømmefangere, healende krystaller og små generatorer, der udsender god energi hjemme hos Didde Skov Nielsen og David Corfitsen.

De synes, de har brug for al den positive energi, de kan få på deres et-værelses 35 kvm, hvor de bor med deres store hund.

Han er veteran og på sygedagpenge mens hans arbejdsskadesag kører, og hun er på kontanthjælp efter at have været udsat for vold.

Alligevel er det de seneste måneder lykkedes dem at få Rødovre Kommune til at rette ind efter en afgørelse fra Ankestyrelsen. De har meldt kommunen til Statsforvaltningen og Ombudsmanden og skrevet klager til flere byrådsmedlemmer og borgmesteren.

Se Rødovre Kommunes svar.

- Vi kæmper begge med post traumatisk stress. Men jeg tror, at overskuddet til at gøre alt det kom efter mange års indebrændt vrede. Nok må være nok. Det var så uretfærdigt. Vi havde fået ret og alligevel udbetalte kommunen ikke pengene. Vi var nødt til at gøre noget, siger David Corfitsen.

Græd da de fik brevet

Siden januar 2014 har han skulle forsørge Didde delvist på grund af loven om gensidig forsørgelsespligt for samlevende. De klagede med det samme. Både over, at de mener loven er i strid med grundloven og over sagsbehandlingen.

I marts i år fik de så medhold af Ankestyrelsen i deres klage. Ankestyrelsen afgjorde, at Rødovre Kommunes afgørelse var ugyldig på grund af flere grelle sagsbehandlingsfejl.

- Jeg græd faktisk, da vi fik brevet. Jeg tænkte: Hold nu kæft mand, der fik vi endelig ret i noget, siger Didde Skov Nielsen.

Men festen stoppede hurtigt. For selvom Ankestyrelsen afgørelse betød, at de skulle have op mod 25.000 kroner efterbetalt, hørte parret intet fra kommunen i en måned.

- Først var afgørelsen en befrielse, men så blev den en torn i øjet i stedet. Jeg havde håbet, at kommunen ville ringe og sige om ikke undskyld, så da i hvert fald, at de tog det på deres skuldre. Men der skete intet, siger Didde Skov Nielsen.

Sendte klagebreve

Hun prøvede flere gange at ringe til kommunen, men fik aldrig svar. Så bad de Davids fagforening Hærens Konstabel og Korporal Forening om hjælp. HKKF Livlinien hjælper veteraner, der har problemer, og deres socialrådgiver derfra skrev til kommunen.

Samtidig kom de via Facebook i kontakt med Ulf Harbo, der egentlig er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs, men er gået i spidsen for at få rejst sagerne om de mange fejl i sager om gensidig forsørgelsespligt for samlevende.

Sammen med ham og fire andre borgere fra Rødove klagede de til Det Kommunal Tilsyn over  ”Rødovre kommunes åbenlyst ulovlige håndtering af afgørelser om samliv ifølge aktivlovens  § 2b”

De fik også hjælp til at klage til borgmesteren i Rødovre og to byrådsmedlemmer og melde Rødovre Kommune til Statsforvaltningen for ikke at følge Ankestyrelsens afgørelse.

- Det var en mærkelig følelse at sætte så meget i værk. Men vi fik da positivt svar fra den ene byrådsmedlem, og så skete der faktisk noget, siger Didde Skov Nielsen.

Har ikke arbejde

To måneder efter brevet med afgørelsen skrev Rødovre Kommune til parret med beskeden om, at de skulle have penge efterbetalt og en udregning af hvor mange.

Det blev til 16.000 kroner efter skat. Mindre end de have troet, men nok til kunne give dem færre uger med havregryn mener parret.

For Rødovre Kommune har igen truffet afgørelse om, at David skal forsørge Didde. Den afgørelse har parret også klaget over, fordi de igen mener, der er en række formelle fejl. Og at kommunen sætter lighedstegn mellem, at de bor sammen, og at deres forhold er ”ægteskabslignende”.

Udover det forstår han grundlæggende ikke, hvorfor han skal forsørge hende, når han kun er på sygedagpenge.

- Dengang gensidig forsørgelsespligt blev indført, blev det forklaret, at hvis den ene havde arbejde, skulle man forsørge den anden. Men jeg har jo ikke arbejde, siger David Corfitsen.

David skal forsørge dem begge af sine sygedagpenge. Det vil sige han får omkring 12.000 udbetalt, og hun får 4.-6.000 udbetalt.

Flyttede sammen med pistolen for panden

Da et bredt politisk flertal vedtog den gensidige forsørgelsespligt for samlevende var et af argumenterne, at man skal rette ind efter moderne familieformer og ligestille gifte og samlevende.

Men Didde Skov Nielsen og David Corfitsen mener, at deres forhold er langt fra ægteskabs-lignende.

- Vi har jo ikke valgt at gå op og sige ja til hinanden foran en offentlig person. Det var at bo på gaden eller under kummerlige vilkår for Didde, da hun flyttede ind her. Jeg ville også have svært ved at betale for at bo her alene. Vi er jo flyttet sammen med pistolen for panden, siger han.

Indtil en gensidige forsøgelsespligt bliver afskaffet igen til januar håber de, at de kan klare sig igennem med de 16.000 kroner, og så den køkkenhave, de har anlagt i baghaven der hører til ejendommen, de bor i.

- Det eneste gode ved gensidig forsørgelsespligt er, at det har givet os et los i røven til at komme i gang med at dyrke vores egne grøntsager, siger Didde Skov Nielsen.