Blogindlæg Jeg blev tvangsgift i Århus
Med indførslen af gensidig forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere gav man i 2014 kommunerne mulighed for at tvangsgifte borgere mod deres vilje.
Ulf Harbo er medlem af kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune for Enhedslisten, og er folketingskandidat. Det meste af fritiden - fra både kommunalpolitik og jobbet som friskolelærer - bruger Ulf Harbo nu på at være bisidder og samfundsdebattør. Bisidder-opgaverne gælder primært borgere i hele Danmark, som er udsat for ulovlig og skadelig sagsbehandling af deres egen lokale kommune - især i deres personlige sager om sygedagpenge, fleksjob og førtidspension.

Hvis man er stangstiv og på rulleskøjter kan man i Las Vegas blive gift på 1 time. Med indførslen af gensidig forsørgelsespligt for samlevende kontanthjælpsmodtagere gav man i 2014 kommunerne mulighed for at tvangsgifte borgere mod deres vilje.

At kommunerne har benyttet sig af muligheden, også ud over lovens grænser, har de mange sager om ugyldige afgørelser om samliv kastet lys på.

Den seneste sag om kommunalt arrangeret tvangsægteskab modtog jeg den 6. maj 2015, hvor Århus kommune har begrundet afgørelsen om samliv og træk af kæresteskat for et par der lige var flyttet sammen med, at ”I har fælles bolig, og XXX har oplyst at i er kærester”.

Det vil sige, at i samme sekund man flytter ind hos sin kæreste i Århus Kommune, så bliver man tvangsgift.

Når afgørelsen faktisk er ulovlig, er det efter min mening tyveri ved højlys dag og derfor værre end et bryllup i Las Vegas, der jo kan annulleres igen.

Kæresteskat rammer også den enlige kontanthjælpsmodtager, pensionist og førtidspensionist, der ikke har fælles bopæl. Det kræver bare, at kommunen ”skønner”, at man ikke er reelt enlig. Til det skøn har man brug for ekstra kontrol og for at snage ekstra i den enlige borgeres daglige adfærd.

Igen kan man spørge, om denne kontrol og snagen fra kommunens side er velfærdssystemet værdigt?? Stat og kommune har i årtier tjent milliarder på Gensidig forsørgelsespligt, der pålægges en borger, hvis ægtefælle er henvist til forsørgelse gennem kontanthjælpssystemet. I stigende grad har kronerne klinget i kassen, når det er syge borgere, der parkeres i det formueafhængige kontanthjælpssystem. De syge kan nemlig ikke komme ud af fælden og bliver ofte forværret i uendelig sagsbehandling.

Er det virkelig velfærdssamfundet værdigt at overlade forsørgelsen af nedslidte, syge og ulykkesramte til en hårdtarbejdende ægtefælle?

Efter min mening er det uværdigt for os som samfund at kommunernes flid i stigende grad handler om at tage fra de fattige for at sikre velfærden til dem, der har rigeligt i forvejen. Er det virkelig det, danskerne vil? Leve højt og flot på første klasse betalt af den kæresteskat, kommunen har pålagt den syge eller enlige kontanthjælpsmodtager, førtidspensionist og folkepensionist?

Har kommunerne fundet guldgåsen? Eller har de misforstået, hvad det vil sige at lægge det gyldne snit?

Jeg tror ikke på, at det kan betale sig at straffe mennesker, der bliver ramt af arbejdsløshed, sygdom og ulykke eller bare er blevet gamle ved at fratage dem deres forsørgelsesgrundlag.

Det er dyrt både menneskeligt, socialt og økonomisk, når folk ryger på røven, og det gør vores samfund mere fattigt og åndeligt forarmet. Gad vide om kommunernes fremfærd er medvirkende årsag til det stigende antal enlige vi har i dag? Et antal, der overgår, hvad vi før har set.

Er det det vi vil? Et samfund med mere kontrol og snagen i borgerens privatliv? Et samfund med færre muligheder for som syg på kontanthjælp at fastholde et familieliv? Et samfund hvor enlige pensionister og førtidspensionister straffes for at knytte nye kontakter og spise en middag eller tage på ferietur sammen?

De fleste danskere vil formentlig sætte pris på, at vi bevarer et værdigt og frit samfund uden unødig kontrol. Man må så bare spørge: hvorfor får vi så mere og mere kontrol? Og hvorfor er der så mange politikere, der mener, at vi skal passe mere på de penge, der er i lønmodtagernes store lommer, end på de få ører, der er i lommen på den syge kontanthjælpsmodtager eller den ældre pensionist?

Dette er et blog-indlæg og ikke et udtryk for Avisen.dk's holdning. Hvis du finder, at indlægget er æreskrænkende eller indeholder injurier, så send en mail til tip@avisen.dk.