Krav om stærkere værn mod løndumping: Henrik Dam positiv
Antallet af udlændinge på det danske arbejdsmarked er steget dramatisk i de seneste år. Sidste år arbejdede over 130.000 udlændinge fuld tid i Danmark. (Foto: FOTO: Scanpix arkiv/Kasper Palsnov)
Regeringen har gjort meget for at bekæmpe social dumping, men der er stadig rigeligt at tage fat på, lyder det fra LO og FTF.

Hårdere straffe for lønfusk, obligatoriske arbejdsklausuler i kommuner og regioner, kædeansvar og stærkere samarbejde med EU-lande, så udenlandske fupfirmaer ikke kan gemme sig for danske myndigheder i hjemlandet.

Sådan lyder et par af hovedpunkterne i et nyt fælles udspil fra LO og FTF, som nu kræver en styrket indsats mod social dumping.

Hovedorganisationerne roser regeringens indsats de seneste år, men understreger, at indsatsen for at bevare danske løn- og arbejdsforhold skal udvikles.

- Indsatsen skal op i gear, så vi håber, at politikerne er parate til at tage ekstra fat sammen med arbejdsgiverne og os, siger LO-formand Harald Børsting.

Løndumping for skattekroner

Stigende tilstrømning af billig udenlandsk arbejdskraft har i de seneste år vejet tungt på den politiske dagsorden, fordi lave lønninger presser for eksempel danske håndværkere ned i løn eller ud i arbejdsløshed.

Nu stiller LO og FTF sammen seks konkrete forslag til, hvordan politikerne sammen med arbejdsmarkedets parter kan beskytte det danske arbejdsmarked mod at blive undergravet.

Ny pakke mod social dumping

LO og FTF stiller i fællesskab seks forslag til, hvordan indsatsen mod social dumping kan forbedres.

  1. Politikerne skal bakke om den danske model, herunder retten til at konflikte.
  2. Lovgivning skal sikre opfyldelsen af aftalerne for udstationerede lønmodtagere, som er overenskomstdækkede i Danmark, i forlængelse af EU's regler.
  3. Arbejdsklausuler gøres obligatoriske for alle regioner og kommuner.
  4. Myndighederne skal intensivere arbejdet med at sikre overholdelsen af danske regler, og der skal indføres hårdere straffe.
  5. Lovgivning om kædeansvar for de lovbaserede krav om skat, moms, arbejdsmiljø og sociale bidrag.
  6. Der etableres bilaterale aftaler med relevante EU-lande for at forhindre udenlandske firmaer i at gemme sig i hjemlandet.
UDVID

Det skal blandt andet ske ved obligatoriske arbejdsklausuler, som forpligter kommuner og regioner til at stille krav om ordentlige løn- og arbejdsforhold for ansatte i firmaer, der for eksempel bygger eller gør rent for det offentlige.

- Udenlandske lønmodtagere skal selvfølgelig have ordnede forhold for løn og arbejdsmiljø, når de arbejder i Danmark. Det offentlige skal gå foran, og danske skattekroner skal ikke anvendes til social dumping, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

DA: Kædeansvar rigtig dårlig idé

Hos Dansk Arbejdsgiverforening får udspillet overordnet en blandet modtagelse.

- Hovedparten af de her forslag er vi meget uenige i, men der er dog også nogle fornuftige tanker, som vi godt kan støtte eller arbejde videre med, siger underdirektør Steen Müntzberg.

Forslaget om flere bilaterale aftaler med andre EU-lande møder medvind hos arbejdsgiverne, som dog er lodret uenige i kravene om arbejdsklausuler og kædeansvar.

- Selvfølgelig skal man betale skat og løn, og selvfølgelig skal arbejdsmiljøloven overholdes, men vi synes, at kædeansvar er en rigtig dårlig idé, fordi det i realiteten vil gøre livet sværere for de små og mellemstore virksomheder, som ikke har så store økonomiske muskler, siger Steen Müntzberg.

Henrik Dam: Vi er ikke i mål

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at regeringen i de sidste fire års aftaler om finanslov har afsat 678 millioner kroner til bekæmpelse af social dumping.

Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S) er dog enig med LO og FTF i, at indsatsen fortsat skal styrkes.

- Social dumping har fra dag ét stået højt på regeringens dagsorden, men det er jo ikke sådan, at vi er nået helt i mål. Det her er noget, som også i de kommende år skal have stort fokus, siger han.

Hos det store oppositionsparti Venstre understreger arbejdsmarkedsordfører Hans Andersen, at indsatsen ikke må komme til at spænde ben for arbejdskraftens fri bevægelighed.

- Venstre vil fortsat bekæmpe social dumping og gerne i dialog med arbejdsmarkedets parter. Vi er meget optaget af, at der sker en styrket og fokuseret myndighedsindsats, bedre bilateralt samarbejde med myndigheder i andre lande og kontrol med ulovlig cabotagekørsel, skriver han i en mail til Avisen.dk.

via Listen To News