Nyt kærestebrev får høvl: "Den går altså ikke, KL"
Kærestepar i København og andre af landets kommuner venter i øjeblikket i ugevis på svar på deres klager over sagsbehandlingen i sager om gensidig forsørgelsespligt for samlevende. (Foto: Nikolai Linares/Arkiv/Scanpix)
Det er ikke Kommunernes Landsforening (KL), der skal fortolke loven for landets kommuner. Sådan lyder kritikken fra en ekspert, efter at KL har sendt en anbefaling ud til landets kommuner om at stoppe efterbetaling af kontanthjælp til kærestepar. Et medlem af KL's egen bestyrelse er enig.

Selvom flere sager om såkaldte kærestepenge er smækfyldte med sagsbehandlingsfejl, er en lang række kommuner helt holdt op med at afgøre klagesager over fejlene.

Kommunernes Landsforening (KL) har nemlig anbefalet dem at stoppe, indtil KL kommer med en udmelding om, hvilke fejlramte arbejdsløse der skal have penge tilbage.

LÆS OGSÅ: Nyt brev afslører: Stop udbetaling af kærestepenge

Men KL må ikke sætte sagerne i bero på den måde. Det vurderer Nina von Hielmcrone, der er lektor i socialret på Juridisk Institut ved Aalborg Universitet.

- Det er jo ikke KL, der skal sidde og finde ud af at læse og bruge Ankestyrelsens afgørelser. Det er kommunerne selv, der skal gøre det. Så der vil jeg sige: Den går altså ikke, siger lektoren.

"Det her kan KL altså ikke gøre"

Den administrerende direktør for KL skriver ellers i et brev til alle kommunaldirektører, at "KL er i færd med at undersøge dette spørgsmål, og KL skal derfor anbefale kommunerne ikke at efterbetale en eventuel ydelse, før KL har afsluttet undersøgelsen".

- Det her kan KL altså ikke gøre, siger lektor Nina von Hielmcrone.

LÆS OGSÅ: Lovligt? Kommuner tilbageholder trukne kærestepenge

Kaosset om kærestepenge begyndte at rulle med en principafgørelse fra Ankestyrelsen, hvor et kærestepar fik kontanthjælp efterbetalt.

Kommunen havde skønnet, at parret havde et ægteskabslignende forhold uden at undersøge sagen, høre dem eller give dem en begrundet afgørelse.

LÆS OGSÅ: Til grin? Kommuner må punge ud til samlevende

Nina von Hielmcrone mener, at Ankestyrelsen er meget meget klar i sin afgørelse. Så har kommunerne sager, der er magen til den, er der ingen grund til at vente på KL's afgørelse.

- Hvis kommunen har en sag, der svarer til den i Ankestyrelsen, hvor det handler om ægteskabslignende forhold og kommunen ikke har undersøgt og ikke har partshørt, så skal de efterbetale, siger hun.

LÆS OGSÅ: Borgmester: Vi har fejlet i sager om kærestepenge

Har kommunen derimod lagt vægt på konkrete forhold som fælles børn i forholdet, eller en registrering som samlevende hos ATP, siger afgørelsen ikke noget om ret til efterbetaling.

Medlem af KL's bestyrelse: Gidseltagning af borgerne

Jesper Kiel er byrådsmedlem for Enhedslisten i Svendborg og repræsenter Enhedslisten i KL's bestyrelse.

Han mener ikke, at bestyrelsen har besluttet at anbefale kommunerne at stoppe med at træffe afgørelser i sager om gensidig forsørgelse. Derfor undrer det ham, at brevet overhovedet er blevet sendt ud.

- KL burde ikke lave en gidseltagning af borgerne som den her, siger Jesper Kiel.

LÆS OGSÅ: Minister: Afgørende at kommuner får styr på kærestepenge

Han mener ikke, at det er KL's opgave at stoppe udbetaling af trukken kontanthjælp.

- Jeg håber, at KL's hidtidige tavshed skyldes, at KL vil trække anbefalingen tilbage. De her fejl skal og må rettes. Vi må jo ikke trække i folks ydelser på den måde, siger Jesper Kiel.

KL-chef: Vi fastfryser ikke sagsbehandlingen

Men det har KL ikke tænkt sig at gøre.

- Der er ikke tale om, at vi sætter igangværende sager i stå. Det kunne vi ikke finde på. Vi har bare helt stilfærdigt skrevet ud til kommuner, at det er en god idé at vente med at efterbetale penge i allerede afgjorte sager, når der er tvivl om rækkevidden og retmæssigheden af Ankestyrelsens afgørelser, siger Karsten Thystrup, der er juridisk chef i KL.

LÆS OGSÅ: Her er brevet, der lammer kærestepenge-sagerne

Han mener ikke, at det er KL's ansvar, hvis kommuner har misforstået budskabet i brevet.

- Det her handler ikke om at forsøge at tørre regningen af på andre. Folk skal have deres penge, hvis de har ret til dem. På den anden side skal en kommune ikke åbne pengekassen, hvis der ikke er hjemmel til det, siger den juridiske chef, der ikke mener, at Ankestyrelsen har været særlig hjælpsom.

Formanden for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget i KL har ingen kommentarer til sagen, så længe KL's jurister undersøger, hvad der er op og ned.

Undersøgelsen forventes færdig i løbet af næste uge.

via Listen To News