KAOS MED KÆRESTEPENGE Nyt brev afslører: Stop udbetaling af kærestepenge
Kristian Wendelboe, der her ses til venstre i billedet, er administrerende direktør i KL. Det er ham, der har underskrevet en anbefaling til alle landets kommuner om at stoppe med at udbetale trukken kontanthjælp til trods for, at kommunerne har ansvaret for en sagsbehandling, der er smækfuld af fejl. (Foto: Keld Navntoft/Arkiv/Scanpix)
Den øverste direktør i Kommunernes Landsforening (KL) har i et brev til alle landets kommunaldirektører frarådet dem at udbetale penge til arbejdsløse borgere, selvom de har fået ugyldige afgørelser i sager om gensidig forsørgelsespligt.

Nogle kommuner betaler ved kasse et. Andre kommuner tøver. Og så er der de kommuner, der nægter at betale den kontanthjælp retur, som de fejlagtigt har trukket fra samlevende kærestepar efter reglen om gensidig forsørgerpligt blev indført.

Det er med andre ord helt tilfældigt, hvilke arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere der får penge tilbage.

LÆS OGSÅ: Lovligt? Kommuner tilbageholder trukne kærestepenge

Men det er måske ikke så underligt, at nogle kommuner sidder tungt på låget på kommunekassen. Den administrerende direktør i Kommunernes Landsforening (KL) har nemlig anbefalet kommunerne at holde på pengene.

LÆS OGSÅ: LO til kommuner: Host så op med de kærestepenge

I et brev fra midten af marts skriver Kristian Wendelboe følgende:

"Det har rejst spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne som følge af Ankestyrelsens afgørelser er forpligtet til at efterbetale eventuelle ydelser. KL er i færd med at undersøge dette spørgsmål, og KL skal derfor anbefale kommunerne ikke at efterbetale en eventuel ydelse, før KL har afsluttet undersøgelsen."

HER ER BREVET, DER LAMMEDE KÆRESTEPENGE-SAGERNE

I brevet erkender KL, at Ankestyrelsen har hjemvist afgørelserne i en række sager og fundet dem ugyldige på grund af fejl i sagsbehandlingen.

"Største forvaltningsmæssige skandale"

På Christiansborg vækker KL's anbefaling forargelse.

LÆS OGSÅ: EL til Henrik Dam: Tag ansvar for kærestepenge-kaos

- Det er fuldstændig forkasteligt. KL tager de her mennesker som gidsler. Mennesker, der har det svært nok i forvejen, siger socialordfører Finn Sørensen fra Enhedslisten.

Han betegner sagen som 'den største forvaltningsmæssige skandale i nyere tid'.

- Brevet er et udtryk for KL's ringeagt for kontanthjælpsmodtagere, siger Finn Sørensen, der har kaldt beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen i samråd.

LÆS OGSÅ: Kommune i brev til borger: I boller sammen

SF's arbejdsmarkedsordfører er også harm.

- Det lyder forkert, at KL kollektivt opfordrer til, at alle sager stilles i bero. Jeg er ikke jurist, men jeg tror, at der skal ske en individuel vurdering af, om den enkelte sag kan afgøres nu, og om efterbetalingen kan ske, siger Eigil Andersen, der har stillet spørgsmål til ministeren om sagen.

Lektor: Kommuner skal reparere deres fejl

I Dansk Folkeparti siger arbejdsmarkedsordfører Bent Bøgsted, at hans klare holdning er, at når Ankestyrelsen har truffet en afgørelse om at kommunerne uberettiget har tilbageholdt ydelser, skal kommunerne udbetale til borgerne.

- Hvis man alligevel ikke vil følge Ankestyrelsen, er der jo ingen grund til at have den. Og borgerne skal følge ankestyrelsens afgørelse og har ikke yderligere klagemuligheder, det må derfor også gælde for kommunerne, siger Bent Bøgsted.

KL siger til Avisen.dk, at man ikke har nogen yderligere kommentarer om denne sag, mens undersøgelsen er i gang.

Ifølge juraprofessor Kirsten Ketcher ved Københavns Universitet er det helt forkert, at kommunerne blokerer efterbetalingen af kontanthjælp. Hun har i Avisen.dk opfordret kontanthjælpsmodtagere til at klage til Ombudsmanden eller til at gå sammen om at anlægge et fælles søgsmål.

LÆS OGSÅ: Fik bolle-brev fra kommunen: Nu får Sigrid penge tilbage

Også lektor John Klausen fra Aalborg Universitet vurderer, at flere kærestepar har krav på en efterbetaling.

- Der er ikke noget mærkeligt i, at man nødigt vil udbetale penge, man ikke nødvendigvis er forpligtet til at udbetale. Men kommunerne skal forholde sig til de fejl, som de har begået, og så skal de reparere dem i det omfang, de er forpligtede til det, har lektoren i socialret sagt til Avisen.dk.


Fakta om kærestepenge
  • Gensidig forsørgelsespligt blev indført med kontanthjælpsreformen den 1. januar 2014.
  • Den gensidige forsørgelsespligt betyder, at hvis den ene i et samlevende par modtager kontanthjælp, har parret pligt til at forsørge hinanden – ligesom hvis parret var gift.
  • Loven blev indfaset med halv virkning i 2014. Den skulle fuldt indføres den 1. januar i år. I stedet blev gensidig forsørgelsespligt afskaffet som en del af finanslovsforhandlingerne og kører videre på halv kraft i 2015.
  • Pligten bliver afskaffet den 1. januar 2016
via Listen To News