Danish Crown får millioner af staten: Fortsætter med at fyre
Slagteriarbejderne i Faaborg er begyndte at pakke sammen. 30 er allerede stoppet, 60 stopper til nytår, mens resten af de 400 fyrede arbejder videre til 2016 POLFOTO/Adrian Joachim
Formålet var at fastholde arbejdspladser i Danmark. Men selvom Danish Crown har fået afgiftslettelser for millioner, flytter de igen arbejdspladser til udlandet.

Et pænt tocifret millionbeløb om året. Så meget regner Danish Crown med at spare på den afgiftslettelse, de fik i forbindelse Vækstplan DK.

Formålet med at lette afgiften på spildevand var at fastholde arbejdspladser i Danmark, blandt andet på slagterierne.

Det er dog ikke tilfældet på slagterigiganten Danish Crown, som fortsætter med at fyre medarbejdere.

Det vækker stor frustration hos slagteriarbejdernes fagforbund, NNF.

"De siger bare 'tak for det' og vælger så alligevel at flytte produktionen til udlandet. Men der er jo ikke noget formål med at forbedre deres rammevilkår, hvis det ikke fastholder arbejdspladser i Danmark," siger forbundssekretær Jim Jensen.

Siden afgiftslettelsen trådte i kraft 1. januar 2014, har Danish Crown fyret omkring 200 ansatte. Dertil kommer, at de har varslet over 400 fyringer i forbindelse med lukning af to fabrikker i Faaborg, fordi produktionen flytter til England.

"Når politikerne prøver at komme Danish Crown i møde, må de også kvittere for det. Men ligegyldigt hvad man gør, opleves det som om, at det aldrig er nok," siger Jim Jensen.

Desværre ikke nok

Danish Crown kalder lettelsen af spildevandsafgiften for et skridt i den rigtige retning i forhold til at forbedre konkurrenceevnen.

Afgiftslettelsen er først fuldt indfaset i 2018, og det er endnu ikke afgjort, om Danish Crown kommer til at betale et særbidrag for særligt forurenende virksomheder. Så det er for tidligt at sige, hvad det kommer til at betyde for bundlinjen.

"Men vi har en klar forventning om, at det vil bidrage positivt til Danish Crowns økonomi. Det kan virke som en dråbe i havet, men det er afgjort noget, der har betydning for os," siger pressechef Jens Hansen.

Udsigten til afgiftslettelser har dog ikke kunnet forhindre udflytningen af arbejdspladser til England.

"Det, vi sparer på spildevandsafgiften, er desværre ikke nok til at redde arbejdspladserne i Faaborg," siger Jens Hansen.

Bagud på point

Det er ikke fordi, Danish Crown er ligeglade med danske arbejdspladser, understreger pressechefen.

"Vi vil rigtig gerne have produktion i Danmark, og vi vil gøre meget for at fastholde arbejdspladser," siger han.

Men når det kommer til fabrikkerne i Faaborg, var omkostningerne blevet så høje, at produkterne ikke længere var konkurrencedygtige.

"Derfor var vi nødt til at flytte arbejdspladserne ud for at have råd til at bevare de øvrige arbejdspladser herhjemme," siger Jens Hansen.

Hvis lukningen af slagteriarbejdspladser skal stoppe, kræver det ifølge Danish Crown flere forbedringer af rammevilkår for svineproducenterne og slagterierne, så de ikke kommer endnu længere bagud i forhold til konkurrenterne.

"Regeringen har taget nogle prisværdige initiativer. Men når vi måler os med tyskerne, som vi konkurrerer benhårdt med, så er vi stadig bagud på point," siger Jens Hansen.

Danish Crown har haft et overskud på mellem 1,1 og 1,7 milliarder kroner i de seneste fem år.

Politikernes gave til Danish Crown

 

I forbindelse med Vækstplan DK vedtog regeringen sammen Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti at lette spildevandsafgiften.

  • Formålet var at forbedre konkurrenceevnen for de store vandforbrugende virksomheder som slagterier, mejerier og bryggerier
  • Det skulle forbedre mulighederne for at fastholde produktion og arbejdspladser i Danmark
  • Lettelsen vil spare virksomhederne 700 millioner kroner årligt fra 2018

 

Danish Crown vurderer, at de vil spare et "pænt tocifret millionbeløb" om året, når afgiftslettelsen er fuldt indfaset i 2018.

  • Afgiftslettelsen trådte i kraft 1. januar 2014
  • Siden da har Danish Crown fyret omkring 200 medarbejdere og varslet 400 fyringer
  • Det skyldes primært, at de lukker to fabrikker i Faaborg og flytter produktionen til England