Kontrol-helvede: Vi drukner i papirarbejde
Socialrådgivere, sagsbehandlere og jobcentermedarbejdere er blandt dem, der har oplevet et boom i papirarbejde de seneste år. Torben Stroyer / Polfoto Arkiv
Hver tredje dansker bruger mere tid på dokumentation og registrering på jobbet end tidligere. Det skaber mistillid og stress, advarer forskere.

Hjemmehjælperen skal scanne ind ved fru Jensen. Læreren skal dokumentere, at eleverne når deres målsætninger. Og IT-medarbejderen skal udfylde en liste over, hvilke fejl på hjemmesiden han har rettet.

Hver tredje dansker oplever at bruge mere tid på at registrere og dokumentere sit arbejde i forhold til tidligere.

Det viser en undersøgelse, som analysebureauet Wilke har lavet blandt knap 1.000 danskere for Avisen.dk.

"I dag skal alle måles og vejes. Det er i den grad blevet mere udbredt for især offentligt ansatte, men også for ansatte i den private sektor," siger Flemming Ibsen, der er arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet.

Færre ansatte om mere papirbøvl

Undersøgelsen kommer i kølvandet på flere debatter om bureaukatri. Blandt andet klager sagsbehandlere over, at den store mængde papirarbejde presser dem og fører til fejl i borgernes sager.

Problemet er stigende i mange forskellige faggrupper. Det øger risikoen for stress blandt de ansatte, lyder det fra forskere og psykologer.

"Mange steder er der blevet færre medarbejdere, så folk har generelt fået mere travlt. Så føles det som en ekstra opgave og unødvendigt tidsspilde at skulle registrere alting," siger Bent Greve, der er arbejdsmarkedsforsker ved Roskilde Universitet.

Tit er der en god grund til, at ting skal registreres og skrives ned. Men hvis de ansatte ikke kender grunden, virker opgaven meningsløs og stressende, forklarer forskeren.

"Du kan jo godt finde på at snyde"

Også stresskonsulent Lene Marie Jensen advarer om, at dokumentationskravet kan medføre stress.

Men det handler ikke kun om mængden af opgaver, påpeger hun.

"Det værste er følelsen af at blive kontrolleret. Hvis der er krav om at registrere og dokumentere, kan der nemt ligge en undertone af, at de ansatte kan finde på at snyde med arbejdstiden. Også selvom kravet ikke kommer fra chefen, men fra lovgivningen. Følelsen af mistillid er stressende," siger hun.

"Se, chef, hvad jeg har lavet"

Når offentligt ansattes arbejdsdag drukner i papirbunker, skyldes det et ønske fra politikernes side om at kontrollere, at borgernes rettigheder overholdes, forklarer arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen.

Men de sidste 15-20 år har bureaukratiet også bredt sig til ansatte i private firmaer, tilføjer han. Blandt andet fordi flere firmaer er gået over til at betale medarbejderne individuel resultatløn.

"Det betyder, at medarbejderne hele tiden over for både chefen og kunderne skal dokumentere, hvad de har lavet, og at de har opfyldt deres mål," siger Flemming Ibsen.

En anden grund er, at firmaer skal dokumentere, at de overholder en voksende bunke danske og internationale regler, forklarer han.

Det skal passe ned i en kasse

Undersøgelsen viser, at problemet opleves som stigende af lige mange mænd og kvinder.

Og det rammer både højtuddannede og medarbejderne på gulvet, viser en rundringning til fagforbundet FTF og fagforeningerne HK og Dansk Magisterforening.

FTF er paraplyorganisation for en række fagforeninger inden for social- og sundhedsområdet, blandt andet fysioterapeuter, socialrådgivere og pædagoger.

"Vi ser det især på socialområdet, hvor for stor en del af tiden bliver brugt på dokumentation i stedet for på borgeren. Oveni kan de ansatte ikke hjælpe borgeren bedst muligt, for hvis en løsning ikke passer ned i en bestemt kasse, bliver den bremset af bureaukrati," siger Bente Sorgenfrey, der er formand for FTF.

Både FTF og Dansk Magisterforening har presset på for at få regeringen til at vise mere tillid til offentligt ansatte ved at løsne kravene til dokumentation og registrering.

Problemet er imidlertid ikke blevet mindre, lyder det fra fagforbundene.

Sådan spurgte vi:

Analysebureauet Wilke har stillet 956 repræsentativt udvalgte danskere spørgsmålet:

Oplever du, at du må bruge mere eller mindre tid på at registrere og dokumentere, hvad du laver på dit arbejde, end førhen?

  • Mere - 33 procent
  • Det samme - 34 procent
  • Mindre - 4 procent
  • Ved ikke - 29 procent

 

Cirka lige mange mænd og kvinder oplever at bruge mere tid.